Categories
Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Sejarah Tingkatan 4 Bab Perkembangan Di Eropah

Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah

a) Zaman Pertengahan Di Eropah
i) Zaman pertengahan terbahagi 3 iaitu peringkat awal, kemuncak dan akhir
ii) Zaman Gelap pada masa zaman pertengahan awal
iii) Zaman Renaissance pada masa zaman pertengahan

b) Latar belakang Zaman Gelap (Pertengahan Awal)
i) Eropah mengalami kemerosotan ilmu pengetahuan, perdagangan dan penbandaran
ii) Ketika ini tiada pusat pentadbiran yang berkesan
iii) Dunia islam pada masa ini sangat mantap, oleh itu Eropah mengamil ilmu daripada dunia Islam
iv) Pada masa ini, empyara Rom barat (kuasa pusat) runtuh, maka muncullah golongan baron (tuan tanah)

c) Apakah ciri-ciri Zaman Gelap (Pertengahan Awal)
i) Petani mendapatkan perlindungan daripada tuan tanah kerana politik tidak stabil
ii) Petani membayar cukai yang tinggi sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberikan oleh tuan tanah
iii) Petani yang tidak berkemampuan telah menyerahkan tanah mereka dan menjadi hamba
iv) Tuan tanah pula mendapat perlindungan daripada raja
v) Tuan tanah dikehendaki memberi khidmat atau membayar cukai kepada raja
vi) Hubungan antara petani, tuan tanah dan raja ini dikenali sebagai sistem feudal
vii) Di negeri melayu sistem feudal juga diamalkan, di mana raja berkuasa mutlak, dan pembesar berkhidmat dan dinaungi raja, rakyat dan hamba melayu berkhidmat untuk pembesar
viii) Gereja Katolik amat berkuasa ketika Zaman Pertengahan, mereka memiliki hartanah yang banyak dan fokus utama ialah ilmu akhirat hingga mengongkong hidup masyarakat
ix) Perdagangan pada zaman ini diganggu orang gasar seperti Magyar dan Viking. Perdangangan ke timur dan Laut Mediterranean pula dikuasai oleh orang Islam
x) Masalah ekonomi ini menyebabkan mereka menumpukan kepada pertanian, mereka menjalankan aktiviti tukar barang kerana mata wang dalam pasaran terhad

d) Zaman Kemuncak Pertengahan
i) Gereja menjadi institusi yang universal dan menjadi ejen penyatuan
ii) Perubahan ekonomi berlaku kerana pertambahan penduduk, peningkatan pertanian dan kemunculan perdagangan.
iii) Kemudian muncul bandar seperti Venice, Milan
iv) Lahir juga kelas pertengahan seperti artisan, pedagang
v) Status sosial ditentukan oleh kekayaan dan bukan pemilikan tanah.
vi) Wujud juga institusi politik seperti parlimen

e) Zaman Renaissance (Pertengahan Akhir)
i) Renaissance berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment bermaksud kelahiran semula iaitu penghargaan semula ilmu terhasi pada Zaman Yunani dan Rom
ii) Tamadun Yunani dan Rom tenggelam ketika Zaman Gelap
iii) Asas pemikiran zaman ini ialah menonjolkan keupayaan manusia berfikir menyelesaikan masalah yang dikenali sebagai humanisme Bapa humanisme ialah F.Petrarch.
iv) Antara tokoh Renaissance seperti N. Machiavelli
v) Manusia zaman ini mempunyai semangat inkuiri (semangat ingin tahu yang kuat)
vi) Zaman ini bermula di Itali, di mana muncul bandar terkenal seperti Venice, Rom dan Milan yang menjadi pusar perdagangan antarabangsa
vii) Itali amat strategik sebagai pelabuhan persimpangan antarabangsa contohnya pelabuhan Venice dan Genoa
viii) Di sini berlaku pertembungan budaya, bahasa dan agama
ix) Di sini juga muncul pedagang yang kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk mengindahkan bandar
x) Pedagang kaya ini kemudiannya menjadi patron atau penaun kepada pelukis, saintis, pemuzik dan penulis
xi) Patron terkenal seperti keluarga Medici di Florence
xii) Patron berusaha menarik masuk cendikiawan dan seniman yang berkunjung dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaissance ke seluruh Itali
xiii) Paus juga cuba melindungi seniman dan cendikiawan ini, Gereja Rom yang mencemburu kepada bandar Florence (dibina oleh patron Medici) yang cantik ingin menandinginya, tetapi saintis berselisih faham dengan gereja (mereka mencabar fahaman tradisi gereja)
xiv) Gereja berubah memberi tumpuan kepada seni lukis dan seni ukir, mereka mengupah Leonardo da vinci, Raphael, Michaelangelo mencantikkan gereja dan katedral di Rom
xv) Pelukis dan penulis ketika ini ingin dikenali secara individu maka semangat dan amalan individualisme
xvi) Selepas itu pelukis dan pengukir juga mahil dalam ilmu pengetahuan
xvii) Tokoh Renaissance di luar Itali – Thomas More, Francis Bacon, William Shakespeare

f) Kesan Zaman Renaissance (Pertengahan Akhir)
i) Politik – Muncul monarki baru yang berasaskan kekuatan kerajaan pusat seperti di Portugal, castile dan Aragon (Sepanyol), England, Perancis. Ia diperkukuhkan lagi dengan amalan bayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Kesannya kuasa raja bertambah, sebaliknya kuasa gereja dan bangsawan berkurang.
ii) Ekonomi – Aktiviti sara diri pupus, sebaliknya perdagangan meluas. Mereka mula menjelajah dan maju dalam bidang ilmu seperti matematik, geografi, astronomi. Ciri-ciri zaman ini seperti inkuiri, objektif dan eksperimen memajukan ilmu sains seperti biologi, fizik, kimia dan perubatan
iii) SosialBerlaku perubahan pemikiran, mereka lebih berani menzahirkan emosi dan keinginan mereka. Maka lahirlah muzik, lukisan, ukiran dan membentuk budaya yakin
iv) Pemikiran logik, sainstifik, falsafah dan metafizik – melahirkan manusia yang menggunakan sepenuhnya minda mereka untuk memajukan manusia.

g) Gerakan Reformation di Eropah Barat
i) Reformation berasal daripada perkataan reform bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru.
ii) Kritikan ini kerana gereja meningkatkan pembangunan keduniaan agar Rom menjadi kuasa yang kuat di tengah Itali.
iii) Gereja juga kian pincang, rasuah dan menyeleweng
iv) Penguasa Gereja Katolik dianggap lari daripada kitab Bible.
v) Penyelewengan telah berlaku dalam amalan penjualan sijil indulgenees (Surat pengampunan dosa) ke seluruh Eropah
vi) Di Jerman, gerakan agama ini dibantu oleh mesin cetak Johann Guterberg – di mana Bible dicetak dalam masa singkat dan murah harganya
vii) Martin Luther (Jerman) menentang amalan indulgeneces, menurutnya manusia perlu bergantung kepada kekuatan rohaninya. Ajaran Luther ini dikenali mazhab Protestan bermaksud membantah
viii) Ajaran Martin berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England
ix) Di Switzerland gerakan ini diketuai oleh Zwingli, selepas kematiannya disambung pula oleh John Calvin
x) Bagi menangani penentangan ini gereja Katolik mengendalikan Counter Reformation yang bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru

h) Kesan Gerakan Reformation Di Eropah Barat
i) Berlaku perpecahan agama Kristian – di mana berlaku perang mazhab Kristian di Perancis, Sepanyol, Jerman
ii) Tetapi kesan jangka panjang, gerakkan ini mewujudkan sikap toleransi antara mazhab Kristian untuk menyebarkan pendidikan dan fahaman Kristian
iii) Kuasa gereja telah dicabar, golongan monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom, contohnya Raja Henry VII memutuskan hubungan dengan gereja Rom kerana ingin berkahwin. Beliau telah menjadi ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican.

2) Zaman Penjelajahan Dan Penerokaan
a) Latar Belakang Bermulanya Penjelajahan Orang Eropah

i) Kejayaan sains dan teknologi zaman Renaissance membantu kegiatan penjelajahan ini
ii) Mereka mencari laluan ke timur kerana kerajaan Islam Turki telah menguasai Istanbul
iii) Selama ini orang Eropah mendapat barangan timur melalui Istanbul tetapi mereka menghadapi masalah selepas kerajaan Islam memerintah Istanbul.
iv) Mereka memulakan penerokaan dengan melalui Lautan Atlantik untuk sampai ke timur

b) Sebab-Sebab Penjelajahan Berlaku
i) Desakan ekonomi – orang Eropah memerlukan barangan timur seperti emas, sutera, rempah
ii) Galakan pemerintah ( raja Sepanyol dan Portugal), Sepanyol menumpukan kepada Amerika Lain dan Portugal ke timur.
iii) Persaingan kuasa Sepanyol dan Portugal – Sepanyol turut ke timur begitu juga sebaliknya dengan Portugal
iv) Persaingan ini menyebabkan Paus Rom menggesa dibuat Perjanjian TOrdesillas bagi menetapkan kawasan pengaruh masing-masing timur milik Portugal, barat milik Sepanyol.
v) Peranan Columbus – orang Eropah pertama tiba di Amerika
vi) Peranan Magellan – tiba di timur dan terbunuh di Filipina
vii) Perdagangan rempah dan sutera amat menguntungkan menjadi pendorong utama kuasa Sepanyol / Portugal ke timur.
viii) Mereka juga menjelajah untuk menyebarkan agama Kristian khasnya Sepanyol yang pernah diperintah oleh orang Islam begitu bersemangat menyebarkan agama Kristian
ix) Monarki baru di Eropah menggalakkan penerokaan, contohnya di England, Perancis dan Belanda
x) Rumusannya penjelajahan kerana “Gold, Glory, Gosper”.

c) Kesan Penjelajahan Kepada Masyarakat Setempat
i) Dari segi politik – banyak perjanjian dibuat antara penguasa tempatan dengan wakil kuasa Eropah. Perjanjian ini menandakan pengiktirafan kuasa Eropah
ii) Di antara wakil Eropah tersebut seperti Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC). Syarikan Hindia Timur Inggeris (EIC). Syarikat seperti ini berdagang hingga ke Afrika, Latin Amerika, Asia Tenggara dan Asia Timur.
iii) Dari segi ekonomi – kawasan luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat Eropah, Goa, Melaka contohnya di kuasai Portugal
iv) Jalan perdagangan di Lautan Hindi dan Asia Tenggara yang dikuasai oleh pedagang Arab telah diambil alih oleh kuasa Eropah seperti Portugal
v) Dari segi sosial – gaya hidup masyarakat tempatan terpengaruh orang Eropah, malah ada yang memeluk agama Kristian
vi) Perang berlaku antara orang tempatan dan kuasa Eropah contohnya Sepanyol berperang dan menakluk tamadun Aztec di Mexico dan tamadun Inca di Peru
vii) Penjajah telah menguasai emas dan perak contohnya di Amerika Latin, mereka turut mengekspotasi buruh peribumi di lombong dan ladang
viii) Di timur, Sepanyol menguasai Filipina dan Portugal menguasai Melaka dan Goa.

3) Revolusi Pertanian
a) Perkembangan pertanian sebelum Revolusi Pertanian
i) Pengeluaran makanan secara kecil-kecilan
ii) Dua sistem pemilikan tanah iaitu tanah persendirian dan tanah awam
iii) Tanah persendirian adalah milik orang kaya
iv) Tanah awam juga milik persendirian tetapi mengikut adat kebiasaannya rakyat boleh bercucuk tanam kecil-kecilan, menternak, memburu atau memancing, amalan ini tidak dianggap salah sehinggalah zaman Revolusi Pertanian

b) Pengenalan Akta Pemagaran Ketika Revolusi Pertanian
i) Pemagaran penting untuk tujuan pengeluaran makanan secara besar-besaran kerana pertambahan penduduk
ii) Tuan tanah ingin menjalankan pertanian secara besar-besaran termasuk menggunakan tanah awam
iii) Harga gandum yang meningkat menarik minat tuan tanah membuka ladang
iv) Pengenalan akta pemagaran menyediakan kawasan yang sangat luas untuk membuka ladang
v) Kesan pemagaran rakyat biasa hilang punca rezeki dan terpaksa menjadi buruh ladang dan kemudiannya ke bandar bekerja kilang Revolusi Industri.

c) Kaedah dan Ciptaan Ketika Revolusi Pertanian
i) Penanaman bergilir – peladang menanam tanaman berbeza mengikut musim sepanjang tahun. Ini bertujuan agar tanah dan tanaman sentiasa subur kerana setiap tanaman menggunakan nutrien tanah berbeza. Maka tidak ada tanah yang dibarkan kosong.
ii) Tanaman baru – seperti turnip dan ubi kentang
iii) Peralatan baru – seperti Jethro TUll mencipta alat menggali dan menugal untuk mempercepatkan penanaman benih
iv) Pertanian Komensial – kuantiti hasil dipertingkatkan dengan pengenalan baja asli yang menyuburkan tanah.Hasil pertanian untuk tujuan perdagangan.

4) Revolusi Perindustrian
a) Sumbangan Revolusi Pertanian Kepada Revolusi Perindustrian

i) Revolusi Pertanian telah menyediakan modal dalam Revolusi Perindustrian
ii) Makanan pula mencukupi untuk menampung permintaan pekerja kilang
iii) Britain tidak bergantung kepada import makanan luar, maka dana import dapat digunakan untuk pelaburan industri

b) Rekaan Sains Dan Teknologi Revolusi Perindustrian
i) James Watt – membaiki enjin rekaan Thomas Newcomen
ii) James Watt & Boulton – mengeluarkan enjin berkuasa wap.
iii) R.Arkwright – mencipta alat pemintal benang menggunakan enjin berkuasa wap
iv) J. Hargreaves – mencipta mesin pemintal benang
v) Produk sebelum Revolusi Perindustrian secara kecil-kecilan menggunakan tenaga manusia kemudian produk bertambah ketika Revolusi Industri kerana adanya rekaan sains.

c) Pengkhususan Pengeluaran Revolusi Perindustrian
i) Pengkhususan dibuat kerana pemodal ingin mengawal kos
ii) Majikan dan pekerja kian mahir dalam bidang yang dipilih.
iii) Kesannya kuantiti dan kualiti barang meningkat sehingga boleh dipasarkan ke luar Britain

d) Penggunaan teknologi ketika Revolusi Perindustrian
i) Sebelum pengenalan enjin berkuasa wap – tenaga manusia, binatang dan air digunakan
ii) Pengenalan mesin berkuasa wap menghasilkan barangan yang banyak dan murah serta mudah ke pasaran luar
iii) Kemasukan ke pasaran antarabangsa akan menguntungkan usahawan, keuntungan ini akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran dan perdagangan.
iv) Penghasilan tenaga wap melalui proses pembakaran arang batu, Britain amat beruntung kerana mempunyai arang batu yang banyak.
v) Newcomen telah mencipta mesin berkuasa wap yang memudahkan perlombongan arab batu
vi) Kuasa wap daripada arang batu juga digunakan dalam sistem pengangkutan seperti kereta api dan kapal laut.

5) Kesan Revolusi Pertanian Dan Revolusi Perindustrian
a) Pertanian Sebagai Punca Ekonomi
i) Wujud pertanian komensial – gandum, rye, jagung
ii) Peladang menjadi pedagang antarabagnsa dengan mengeksport hasil lebihan ke luar negara
iii) Revolusi pertanian menyediakan makanan kepada buruh kilang industri
iv) Kemajuan perindustrian menyebabkan petani menjadi buruh kilang dan pengusaha kilang menjadi tokoh ekonomi menggantikan pengusaha ladang

b) Peningkatan Perdagangan Antarabangsa
i) Britain amat mudah memperdagangkan lebihan hasil pertanian dan industrinya kerana mereka penjajah
ii) Britain juga memerlukan bahan mentah untuk mengembangkan perindustriannya daripada tanah jajahan seperti getah, bijih timah
iii) Britain turut mengembangkan kapal laut untuk berdagang
iv) Britain juga mengeksport modal ke seberang laut

c) Kemajuan Pengangkutan
i) Pada mulanya Britain menggunakan kereta kuda dan baj
ii) Kemudian jalan raya dibina dan kereta api diperkenalkan
iii) Pada mulanya rel kereta api diperbuat daripada kayu kemudian daripada besi dan keluli
iv) Pengangkutan laut pula melibatkan pengealan kapal laut berkuasa wap

d) Kemunculan Golongan Buruh Dan Majikan
i) Ekonomi skala besar menyebabkan munculnya golongan buruh ladang dan kilang
ii) Penggunaan mesin memerlukan kilang seperti kilang tekstil
iii) Peringkat awal Revolusi Pertanian dan Perindustrian para buruh tidak dilayan dengan baik
iv) Kemahiran mereka juga tidak diperlukan selepas penciptaan mesin baru seperti ciptaan mesin membuat stokin, pakaian, yang menyebabkan penenun dan tukang jahit tradisional tidak diperlukan
v) Pekerja mahir (penenun dan tukang jahit) memprotes dan memusnahkan mesin-mesin, contohnya Pergerakan Luddite
vi) Akta Anti penggabungan diperkenalkan untuk melarang pekerja bergabung bagi mendapatkan gaji dan layanan baik daripada majikan
vii) Larangan ini menyukarkan pekerja kerana tidak semua majikan bertimbang rasa kepada pekerja
viii) Kanak-kanak bawah usia 10 tahun pada masa ini dieksploitasi bekerja sebagai pelombong arang batu dan di kilang tekstil. Masa bekerja mereka pula lebih 10 jam sehari
ix) Pada masa ini amalan ekonomi bebas amat berpengaruh, bagi mereka gaji pekerja ditentukan oleh pasran dan campur tangan kerajaan perlu dihindarkan
x) Tetapi kemudiannya akta anti penggabungan telah dimansuhkan dan kesatuan sekerja ditubuhkan
xi) Akta baru diluluskan untuk membela nasib pekerja

6) Imperialis Barat Di Asia
a) Latar Belakang Kemunculan Zaman Imperialis

i) Imperialis bererti penguasaan negara lebih kuat terhadap negara lain yang lemah
ii) Penguasaan ini bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik, ia dilakukan sejak Zaman Rom, kemudian Sepanyol, Portugal
iii) Pada awalnya barat berminat dengan hasil dagang seperti rempah, emas dan perak
iv) Kemudiannya ekonomi negara jajahan distrukturkan untuk memenuhi kehendak ekonomi penjajah
v) Selepas itu, penjajah seperti Britain dan Belanda mengubah ekonomi negara jajahan agar memenuhi keperluan perindustrian di negara mereka seperti tanaman getah

b) Faktor Kedatangan Kuasa Barat Menjajah Asia
i) Mereka ingin mendapatkan bahan mentah seperti getah
ii) Mereka menjajah untuk mendapatkan pasaran barang perindustrian mereka
iii) Pengangkutan jalan raya, kereta api dan kapal wap mempercepatkan perjalanan dan membantu kedatangan kuasa barat menjajah Asia
iv) Apabila negara barat dan Amaerika Syarikat melindungi industrinya dengan memperkenalkan peraturan tariff maka Britain tambah terdesak mencari pasaran baru di Asia
v) Barat ke Asia juga kerana faktor menyebarkan tamadun mereka yang dianggap tinggi
vi) Mereka turut menyebarkan budaya dan agama Kristian
vii) Barat juga berebut-rebut sesama mereka menjajah negara Asia kerana menjajah telah menjadi simbol status kuasa yang kuat

c) Kesan Imperialisme Terhadap Asia Tenggara
i) Politik – pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir barat. Sistem politik peribumi ditukar atau diubahsuai dengan sistem barat. Kuasa barat telah campur tangan di Asia seperti Inggeris di Tanah Melayu, India, Belanda di Indonesia, Amerika di Filipina
ii) Ekonomi – ekonomi distrukturkan utnuk keperluan industri barat contoh bijih timah dan getah di Tanah Melayu
iii) Pendidikan – sistem pendidikan Inggeris diperkenalkan di bandar dan untuk mereka yang akan menjadi pentadbir rendah British
iv) Kemasukan buruh asing – barat menjemput masuk buruh asing bekerja dengan mereka. Kesannya wujud pelbagai kaum yang berpecah belah dan tidak wujud keharmonian antara kaum

Kuiz Sejarah Bab 9: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 4 Bab 9:
Nota Sejarah: Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 10

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 8

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 7

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingaktan 4 Bab 6

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 5

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 2

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 1

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah