Categories
Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 5

Sejarah Tingkatan 4 Kerajaan Islam Di Madinah

Peristiwa Penghijrahan Ke Madinah

Kedudukan Penduduk Madinah Sebelum Hijrah
a) Madinah terletak di utara Makkah di tengah-tengah perjalanan jalan dangan antara Makkah dan Syam
b) 3 golongan pendudukannya – Nasrani, Yahudi dan Arab
c) 3 golongan Yahudi – Bani Quraizah, Qunaiqa’, Nadhir
d) 2 golongan Arab – suku Aus dan Khazraj
e) Masalah politik dan ekonomi kerap berlaku antara mereka

Perjanjian Aqabah 1 dan 2
a) Ketikta di Makkah beberapa orang suku Khazraj berjumpa nabi dan memeluk Islam, selepas kembali kemereka menyebarkan Islam di Madinah
b) Pada tahun berikutnya (621M), suku Aus dan Khazraj menemui nabi lagi dan membuat perjanjian Aqabah 1
c) Isi perjanjiannya – suku Aus/Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji membantu nabi. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak
d) Selepas perjanjian ini nabi menghantar Mus’ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana

e) Pada tahun 622M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2, isi kandungannya – suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia kepada nabi. Mereka menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan Islam

Perjalanan Hijrah Nabi Muhammad
a) Berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 september 622M
b) Ia berlaku secara senyap dan berperingkat-peringkat
c) Nabi berhijrah selepas penghijrahan orang Islam lain
d) Perjalanan hijrah Nabi ditemani oleh Abu Bakar selama 12 hari
e) Umar al-Khattab berhijrah dengan terang-terangan, bersendirian dan dengan berani

Konsep Hijrah
a) Perkataan arab bermaksud berpindah (perpindahan dari Makkah ke Madinah untuk mengukuhkan Islam)
b) Pengertian lebih luas – menegakkan kebenaran, meninggalkan keburukan dan kejahatanm perubahan sikap, cara berfikir dan tingkah laku

c) Tafsiran orientalis barat, hijrah ialah pelarian. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah, ketibaan disambut rela penduduk Madinah, diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan, nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam

Bagaimana Nabi Melepaskan Diri Dari Makkah Ke Madinah
a) Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah baginda. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi

b) Kemudian Nabi berjumpa Abu Bakar memberitahu perintah Allah agar berhijrah. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b Arqat

Apakah Sebab Dan Tujuan Hijrah
a) Perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi
b) Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah
c) Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam, maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam
d) Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka

Apakah Kepentingan Hjirah
a) Dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang
b) Mempersaudarakan suku Arab Madinah (Aus Dan Khazraj)
c) Mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah
d) Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar
e) Nabi membina masjid al-Nabai – masjid menjadi tempat beribadat, belajar bertemu dan berbincang, di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli
f) Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar
g) Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya
h) Hijrah membawa sikap tolenrasi, tolong-menolong. Contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah
i) Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar, Ali dan Abdul Rahman Auf
j) Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma’ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita
k) Hijrah menunjukkan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa
l) Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur

Piagam Madinah/Sahifah Madinah

Latar Belakang Piagam Madinah
a) Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah
b) Ia mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat
c) Ia juga hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam
d) 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya
e) 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah
f) Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia

Kandungan Piagam Madinah
a) Politik – nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah, nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil
b) Agama – bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain, dan tiada paksaan memeluk Islam
c) Sosial – masyarakat Madinah dianggap ummah, bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa
d) Undang-undang Islam – dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan Hukuman dikenakan adalah adil
e) Ekonomi – riba dan penindasan dilarang, tiada diskriminasi
f) Pertahanan – semua penduduk diwajibkan mempertahankan Madinah dari ancaman musuh
g) Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama, hak kebebasan, hak keselamatan, selagi mematuhi Piagam Madinah

Kepentingan Piagam Madinah
a) Model pemerintahan berasaskan Islam – agama Islam boleh dilaksanakan dalam negara berbilang agama dan bangsa
b) Kandungannya merangkumi peraturan dunia dan akhirat
c) Dari segi ekonomi amalan riba, menipu tidak dibenarkan, sebaliknya sedekah, keadilan ekonomi digalakkan
d) Nabi berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah, nilai yang ditanamkan ialah ukhuwah Islamiah
e) Konsep keadilan sosial – Islam menekankan persamaan dan persaudaraan, tiada perbezaan taraf dalam masyarakat
f) Nabi mempraktikkan amalan positif seperti perpaduan, rela berkorban, Bantu-membantu
g) Syariah Islam yang adil sesuai diikuti oleh semua masyarakat
h) Nabi menyusun perlembagaan dahulu sebelum membentuk kerajaan
i) Pemerintahan Islam meletakkan Allah kuasa tertinggi
j) Orang Yahudi tidak boleh menindas kaum Arab
k) Semua bangsa mesti mematuhi peraturan
l) Semua penduduk harus mempertahankan negara Islam

Strategi Negara Islam Madinah Dalam Menyebarkan Islam
a) Quraisy Makkah mencari sokongan orang Arab dan Yahudi di Tanah Arab bagi menentang Islam di Madinah
b) Strategi baginda pula dengan menyebarkan Islam secara meluas seperti di Rom, Parsi, Mesir
c) Nabi menghantar perutusan ke sana untuk memeluk Islam
d) Nabi menggunakan kaedah diplomasi dengan mewujudkan persefahaman antara negara disamping menyebarkan Islam
e) Serangan Quraisy kepada kabilah Islam akhirnya membawa perang, tetapi perang dalam Islam untuk maruah diri, agama dan negara Perang hanya dilakukan selepas turunnya wahyu Allah membenarkannya

Konsep Perang Dalam Islam
a) Antara siri perang Islam di Madinah seperti Perang Badar, Uhud, Khandak dan Tabuk
b) Allah memberi izin perang setelah diserang Quraisy
c) Prinsip perang dalam Islam ialah berperang apabila diserang musuh, mencari keamanan agar tempat ibadat terjaga, menentang kezaliman dan mempertahankan diri
d) Sekiranya musuh Islam inginkan pendamaian, maka umat Islam perlu memilih pendamaian
e) Perang antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak memaksa musuh memeluk Islam, penerimaan agama Islam adalah secara suka rela
f) Dalam Perang Badar, walaupun Islam menang, tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan, tawanan lelaki dibebaskan jika berjaya mengajar 0 orang kanak-kanak Islam sehingga pandai
g) Tentera Islam yang berperang dilarang membunuh sesuka hati termasuk memusnahkan tumbuhan
h( Kesannya lebih ramai memeluk Islam selepas Perang Badar.

Perjanjian Hudaibiah
Latar Belakang Berlakunya Perjanjian Hudaibiah
a) Pada tahun 628M, umat Islam berhasrat menziarahi Makkah tempat asal mujahirin dan mengerjakan umrah
b) Mereka disekat oleh Arab Quraisy di Hudaibiyah kerana Quraisy merasa maruah mereka tercabar
c) Pihak Islam menghantar utusannya iaitu Uthman Affan menerangkan tujuan sebenar mereka datang
d) Tetapi Quraisy enggan menerimanya. Kemudiannya Quraisy bimbang, lalu menghantar Suhail b. Amru memeterai Perjanjian Hudaibiah
e) Mulanya para sahabat tidak menerima perjanjian ini yang dianggap berat sebelah, tetapi menerimanya sebagai pengajaran yang besar.

Kandungan Hudaibiah
a) Genjatan senjara selama 10 tahun
b) Kabilah Arab lain bebas memihak kepada pihak Islam Madinah atau Quraisy Makkah
c) Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan
d) Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya akan dipulangkan
e) Umat Islam boleh mengerjakan umrah tahun berikutnya

Kepentingan Perjanjian Hudaibiah
a) Memberi umat Islam menunaikan haji
b) Memberi kebebasan umat Islam ke Makkah dan menunaikan ibadat di Kaabah
c) Tempoh pendamaian ini memberi peluang kepada dakwah Islamiah ke seluruh Tanah Arab tanpa gangguan Quraisy
d) Perjanjian memberi gambaran Islam tersebar secara aman
e) Perkara 3 dan 4 perjanjian Hudaibiah kelihatan menguntungkan Quraisy tetapi dalam masa panjang ia menguntungkan Islam buktinya pengislaman tokoh berpengaruh seperti Khalid al Walid, AMru al-As
f) Perjanjian juga menunjukkan nabi pemimpin unggul, dikagumi dan berwawasan
g) Perjanjian ini menunjukkan Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah

Pencabulan Perjanjian Hudaibiah Berlaku
a) Perjanjian ini hanya bertahan selama 2 tahun kerana pihak Quraisy sengaja mencabulinya
b) Quraisy memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza’ah
c) Bani Khuza’ah ini berpihak kepada Islam di Madinah
d) Bermakna Quraisy melanggar perjanjian genjalan senjata
e) Pihak Islam bertegas menghantar tentera ke Makkah.

Pembukaan Kota Makkah

Peristiwa Pembukaan Semula Kota Makkah
a) Nabi membuka semula Kota Makkah selepas hampir 8 tahun tinggal di Madinah
b) Pembukaan ini kesan daripada tindakan Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiah
c) Pembukaan ini ialah strategi jangka panjang nabi menyebarkan Islam kerana penguasaan makkah akan memantapkan Islam
d) Baginda dan tentera memasuki Makkah secara aman
e) Tokoh Quraisy seperti ketuanya Abu Suffian dan Al-Abbas amat khuatir lalu memeluk Islam sebelum kedatangan tentera Islam
f) 4 pasukan tentera seramai 10 ribu orang masuk ke Makkah diketuai Khalid al-Walid, Abu Ubaidah, Saad Ubadah dan Zubair al-Awwan dari arah utara, selatan, barat dan barat daya Makkah
g) Taktik ini memudahkan Makkah dikepung dan dibuka

Kepentingan Pembukaan Kota Makkah
a) Pembukaan Makkah menyebabkan Abu Suffian dan al-Abbas memeluk Islam diikuti Arab Quraisy yang lain
b) Nabi memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung di dalam Kota Makkah
c) setelah berjaya, nabi bertawaf mengelilingi Kaabah dan berpidato menyatakan pentingnya perpaduan antara pelbagai bangsa dan agama
d) Nabi memaafkan pihak Quraisy dan tidak berdendam
e) Kaabah terpelihara daripada unsure jahiliah, berhala dihapuskan dan masyarakat Islam mendalami ilmu Islam

f) Makkah menjadi Kota Suci umat Islam dan tempat beribadat seperti ibadat haji
g) Walau bagaimanapun Madinah tetap menjadi pusat pemerintahan Islam, Makkah menjadi wilayah kerajaan Islam
h) Selepas itu berlaku peristiwa haji terakhir Nabi Muhammad S.A.W dalam khutbah haji terakhir itu nabi berpesan, “pusaka yang nabi tinggalkan selapas wafat ialah al-Quran dan sunnah, umat Islam tidak akan sesat selagi tidak meninggalkan pusaka ini
i) Nabi wafat pada 632 M bersamaan 11 hijrah

Kuiz Sejarah Bab 5: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 4 Bab 5:
Nota Sejarah: Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 10

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 8

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 7

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingaktan 4 Bab 6

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 5

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 2

Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 1

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah