Categories
Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 6

Sejarah Tingkatan 3 Bab 6 Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi Dan Sosial

Pengenalan Ekonomi Moden Oleh Kuasa Barat Di Negara Kita

Ciri-ciri ekonomi moden
1) Modal yang besar
2) Tanah
3) Pengeluaran dalam Skala yang Besar
4) Penggunaan Teknologi Moden
5) Penggunaan Tenaga Buruh yang Ramai

Modal
i) Perlombongan
Negeri Melayu
– emas dilombong secara komersial di Raub, Pahang
– arang batu dilombong di Batu Arang, Selangor
– bijih timah dilombong di daerah Lukut, SUngai Ujong, Larut dan Klang
– Tahun 1888: British membuka lombong bijih timah bawah tanah yang terpanjang dan terdalam di dunia (Sungai Lembing, Pahang)
– kawasan lombong bijih timah baharu kemudian dibuka di Ampang, Kuala Lumpur dan Lembah Kinta, Perak
– permintaan bijih timah yang tinggi di pasaran dunia menyebabkan British menggubal enakmen dan undang-undang bagi menguasai industri bijih timah
– syarikat perlombongan: Syarikat Malayan Tin Dredging dan Gopeng Consolidated

Sarawak
– kegiatan melombong emas dijalankan oleh orang Cina di Bau pada tahun 1829
– perlombongan emas kemudiannya diusahakan oleh Syarikat Borneo Berhad
– Charles Brooke memberikan hak monopoli melombong antimoni kepada Syarikat Borneo Berhad
– Syarikat Borneo Berhad menjalankan kegiatan perlombongan antimoni di Bau dan Kuching
– arang batu dilombong di Sadong dan diusahakan oleh Syarikat Borneo Berhad
– The Anglo Saxon Petroleum Company melabur dalam perlombongan petroleum di Sarawak pada tahun 1882
– Petroleum dijumpai di Miri pada tahun 1910. Kilang menapis minyak didirikan di Lutong Miri.

Sabah
– kegiatan melombong emas dijalankan di SUngai Segama oleh orang Cina
– SBUB membawa masuk pemodal Eropah yang memperkenalkan teknologi baru dalam melombong emas
– arang batu dilombong di Silimpopon, Sandakan dan Labuan
– perlombongan ini diusahakan oleh Syarikat Cowie Harbour Coal.

ii) Pertanian Komersial
Negeri Melayu
– penanaman lada hitam, buah pala dan cengkih di Pulau Pinang dan Singapura untuk tujuan eksport
– pengusaha di negeri Selat menananm modal dalam penanaman tebu di Seberang Perai dan Perak
– Tahun 1830: Seberang Perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula uang utama di negara kita
– pemodal membuka ladang kopi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor
– Tahun 1880: kopi menjadi tanaman eksport negara kita
– pemodal Perancis menananm kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor pada tahun 1917
– tanaman kelapa sawit kemudian ditanam secara meluas di Johor dan Perak
– Tahun 1920: Tanah Melayu mula mengeksport minyak kelapa sawit
– pemodal juga menanam ubi kayu di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor
– tanaman teh diusahakan di Cameron Highlands, Pahang. mereka mengusahakan “teh Ceylon” yang bermutu tinggi
– Syarikat terlibat Sime Darby dan Guthrie

Sarawak
– kawasan penanaman lada hitam di Sarawak terdapat di sekitar Kuching-Serian dan Sarikei-Maredong
– Sagu diperoleh daripada pokok rumbia yang ditanam di sepanjang Sungai Igan, Oya, Mukah dan Bintulu

Sabah
– SBUB melakukan pelaburan dalam penanaman tembakau
– tanaman diusahakan di Pulau Banggi, Teluk Marudu, Sungai Labuk, Sugut, Segama, Kinabatangan, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan
– tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah
– Syarikat Terlibat : London Borneo Tobacco Company

iii) Getah
Negeri Melayu
– Pelabur ropah melabur dalam industri getah di Tanah Melayu
– mereka banyak melabur dalam pembukaan ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor

Sarawak
– Dinasti Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing agi melindungi ekonomi penduduk tempatan daripada dieksploitasi oleh kapitalis Barat
– syarikat ini menanam modal dalam perladangan getah di Dahan, Bidi dan Sungai Samarahan
– Syarikat Borneo Berhad sahaja diberikan kebenaran mengusahakan tanaman getah
– getah mula menjadi tanaman eksport Sarawak pada tahun 1910

Sabah
– getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan di Sandakan pada tahun 1882
– SBUB melabur modal dalam penanaman getah yang ditanam di Bongaya, Sungai Labuk
– Jesselton menjadi pusat pedagangan getah
– Syarikat getah di Sabah: British North Borneo Para Rubber, British North Borneo Company dan Langko Borneo Rubber Company Limited

Teknologi
i) Perlombongan
Negeri Melayu
– Tahun 1929, tedapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu
– kesemuanya milik syarikat Eropah seperti Pahang Consolidated Company Limited, Syarikat Malayan Tin Dredging dan Gopeng Consolidated
– Syarikat tersebut memperkenalkan teknologi kapal korek dan perlombongan hidraulik
– Eastern Smelting Company dan Straits Trading Company ditubuhkan untuk melebur bijih timah

Sarawak
– antimoni dilombong di Bau oleh Syarikat Borneo dengan menggunakan kaedah moden.
– kilang melebur antimoni didirikan di Bau dan Kuching
– antimoni dipasarkan ke Singapura

Sabah
– terowong Tanjung Kubong, Labuan pernah menjadi tapak aktiviti perlombongan arang batu (1849-1911)

ii) Pertanian
Negeri Melayu
– H.N Ridley dilantik sebagai Pengarah Taman Botanikal Singapura
– Tahun 1897; beliau memperkenalkan teknik torehan sistem ibedem atau sistem torehan tulang ikan hering. teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah.
– beliau juga memperkenalkan teknik membungkus anak pokok getah di dalam arang yang lembap. teknik ini membolehkan anak pokok getah diangkut ke tempat yang jauh bagi membolehkan pembukaan ladang getah

Sarawak
sj t3b6 1
– kilang memproses lada hitam di Betong, Sarawak yang masih mengekalkan petanian tradisional

Sabah
sj t3b6 2
– kilang memproses getah di Sabah pada tahun 1918

Buruh
i) Perlombongan
Negeri Melayu
– pembangunan dan kepesatan ekonomi menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan perlombongan bijih timah

Sarawak
– orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan lombong emas dan antimoni di Bau

Sabah
– SBUB menggalakkan kemasukan orang Cina untuk berkerja di sektor perlombongan
– mereka melombong emas di Sungai Segama

ii) Pertanian
Negeri Melayu
– British turut membawa masuk orang India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah

Sarawak
– kemasukan orang Cina didorong oleh pelbagai galakan yang diberi oleh Charles Brooke
– Tahun 1901:, orang Cina Foochow dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh ladang
– Orang Jawa dibawa masuk ke Sarawak untuk di ladang getah

Sabah
– Orang Cina dibawa masuk ke Sabah untuk bekerja di ladang tembakau
– SBUB membentuk Lembaga Penasihat Orang Cina di Sandakan (1890) untuk menjaga kebajikan orang Cina


Skala Besar dan bercirikan eksport
i) Perlombongan
Negeri Melayu
sj t3b6 3
– graf menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah berbanding dengan pelombong sebelum Perang Dunia Kedua

Sarawak
Arang Batu
Tahun 1874: 500 Tan
Tahun 1898: 31,390 Tan

Petroleum
Tahun 1912: 5534 Tan
Tahun 1920: 146,729 Tan

ii) Pertanian
Negeri Melayu
sj t3b6 4
pertamabahan keluasan ladang getah antara tahun 1901 hingga 1912

Sarawak
sj t3b6 5
– tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam dan tembakau ditanam secara meluas untuk dieksport. Pada abad 20, merupakan eksport kedua Sarawak selepas petroleum

Sabah
sj t3b6 6
– menunjukkan taburan kawasan penanaman getah di Sabah tahun 1909.

Tanah
– aset yang berharga dan perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah.
– tanah bagi kawasan perlombongan dan perladangan biasanya ialah kawasan hutan yang belum diterokai serta terpisah daripada petempatan penduduk tempatan

Pentadbiran Barat Berkaitan Dengan Ekonomi

Perundangan
i) Tanah
Negeri Melayu
– Tahun 1913: Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu
– menurut akta, Residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu
– tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu
– akta ini sebenarnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British. Kebanyakan kawasan tanah tersebut tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan ptanian atau ekonomi perladangan

Sarawak
– Land Order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi diwartakan pada tahun 1931
– matlamatnya untuk melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian
– tahun 1933: Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat pibumi
– kedua-dua undang-undang tanah ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan Land Order 1948
– tanah Sarawak dibahagikan kepada kawasan tanah campuran, kawasan tanah peribumi, kawasan tanah adat peribumi, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pedalaman

Sabah
– urus niaga tanah antara peribumi dengan orang Eropah sebelum tahun 1888 dianggap tidak sah
– Tahun 1889, Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi telah diwartakan
– akta ini langkah untuk melindungi hak dan kepentingan peribumi dilaksanakan
– segala urus niaga dengan orang Eropah, ketua peribumi mestilah dibeitahu terlebih dahulu
– penduduk peribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. pegawai Daerah bertanggungjawab untuk menjaga hak milik tanah peribumi

ii) Buruh
Kontrak
– buruh dari China dibawa masuk ke negara kita oleh pihak majikan
– tambang perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal disediakan oleh majikan

Kangani
– bermaksud ketua, tandil, mandur atau penyelia di ladang getah
– pemilik ladang menghantar Kangani ke India untuk mencari tenaga buruh
– Kangani mengurus tambang dan pejalanan buruh tersebut ke ladang majikannya

Jabatan dan Agensi Kerajaan
– British telah menubuhkan Jabatan Kerja Raya pada tahun 1872
– British menubuhkan Jabatan Pertanian pada tahun 1905 yang bertanggungjawab memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah
– Kesan peningkatan permintaan industri getah, British menubuhkan institusi khas penyelidikan getah iaitu Institut Penyelidikan Getah Malaya (RRIM) tahun 1926
– British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air pada 1931 bagi meningkatkan keberkesanan sistem pengairan
– Jabatan Pos dan Telegraf dan Jabatan Kereta Api Tanah Melayu ditubuhkan untuk melicinkan sistem pengangkutan dan perhubungan
– Sarawak dan Sabah terdapat penubuhan jabatan kerajaan bagi kemudahan perkhidmatan pos dan telegraf serta kegiatan pertanian.

Kewujudan Syarikat Perwakilan (Agency House)
– dikenali sebagai Gedung Perwakilan atau Crown Agent
– mereka memiliki rangkaian sistem kewangan, insurans, syarikat perkapalan, pusat penyelidikan dan menjalankan perdagangan antarabangsa
– Syarikat perdagangan mempunyai hubungan erat dengan kerajaan pada peringkat tempatan dan antarabangsa
– Boustead and Company mengurus pengkesportan getah dan bijih timah, malahan menguasai syarikat perkapalan dan kewangan Hong Kong Bank

Pewujudan Sistem Kewangan dan Insurans
– Kuasa Barat telah memperkenalkan penggunaan mata wang asing di negara kita
– Mata wang perak Sepanyol diperkenalkan pada tahun 1580
– Mata wang ini digunakan di negeri Melayu dan Negeri Selat.
– Pada 1897 British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas di bawah Ordinan VIII
– Lembaga ini diberikan kuasa mengeluarkan mata wang krtas Negeri Selat menyebabkan mata wang kerajaan Melayu terhapus
– Pada 1939 Dolar Selat digantikan dengan Dolar Malaya
– British menubuhkan sistem perbankan supaya modal dari luar negara dapat disalurkan ke negeri-negeri Melayu dengan mudah.
sj t3b6 8sj t3b6 9

Kesan Ekonomi

Pengangkutan
i) Kereta Api
Negeri Melayu
a) Tahun (1885 – 1896)
– landasan kereta api dibina untuk menghubungkan kawasan lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan bijih timah dieksport
– landasan kereta api dibina menghubungkan bandar

b) Tahun (1897 – 1909)
– landasan kereta api dibina menghubungkan di antara utara Tanah Melayu dan selatan apabila NNMB dibentuk

c) Tahun (1910 – 1931)
– British berjaya meluaskan pengaruhnya ke NNMTB
– landasan kereta api dibina bagi menghubungkan seluruh Tanah Melayu
– penggunaan kereta api bertambah meluas daripada mengangkut bahan mentah kepada membawa penumpang

Sabah
– pembinaan landasan kereta api di Sabah dimulakan pada 1896 di Bukau yang terletak kira-kira 13KM dari Weston
– pada 1900 landasan kereta api dibina untuk menghubungkan Beaufort dengan Jesselton dan Tenom
– pembinaan landasan kereta api Sabah adalah untuk kegiatan pembukaan ladang getah
– pembinaan landasan kereta api di Sabah tertumpu di kawasan pantai barat Sabah

Sarawak
– terdapat landasan kreta api menghubungkan Bau dengan Kuching yang dibina pada tahun 1917

ii) Pembinaan Jalan Raya
Negeri Melayu
– Di Selangor, British membina jalan raya yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Klang (Port Swettenham)
– Tahun 1902: jalan raya yang lebih lebar dibina kerana peningkatan penggunaan kenderaan bermotor
– Tahun 1911: jalan raya dibina bagi menghubungkan bandar besar, kawasan yang mempunyai potensi sumber ekonomi dan pelabuhan
– Tahun 1939, jaringan jalan raya dibina yang menghubungkan seluruh negeri
– Kesannya banyak petempatan baru dibuka, pembukaan kawasan perladangan getah yang baru dan kawasan perlombongan bijih timah

Sarawak
– masalah bentuk muka bumi dan kos membina jalan raya yang tinggi menghalang pembinaan jalan raya di Sarawak
– terdapat jalan raya pendek yang tidak beturap dibina di Kuching dan Miri

Sabah
– SBUB membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka
– Jalan raya dibina adalah menghubungkan bandar yang sediah wujud di sebelah pantai barat
– Tahun 1941 terdapat kira-kira 165KM jalan raya berturap di Sabah
– Kebanyakan jalan tersebut hanya terdapat di sekitar bandar Jesselton, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan Tawau

iii) Pengangkutan Udara dan Laut
Negeri Melayu
– perkhidmatan penerbangan awam diperkenalkan oleh Syarikat Wearne Air Service pada 1937
– Syarikat ini menjalankan perkhidmatan penerbangan domestik di antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang
– Tahun 1890: Syarikat Straits Steamship ditubuhkan di Singapura yang menyediakan perkhidmatan kapal wap kepada pelabuhan negeri Melayu
– Kapal susur pantai membawa bekalan makanan, buruh dan jentera untuk industri perlombongan bijih timah.

Sarawak
– Di bandar Kuching, terdapat perkhidmatan perkapalan yang disediakan oleh Singapore and Sarawak Steamship Company
– Pada 1924, terdapat perkhidmatan kapal terbang air bagi menghubungkan bandar Kuching dengan Singapura

Sabah
– SBUB turut memajukan sistem pengangkutan air
– Pada 1890: syarikat perkapalan Straits Steamship memulakan perkhidmatan mengangkut barang dan penumpang

Kemudahan Pelabuhan
Negeri Melayu
– peningkatan eksport bijih timah dan getah menjadikan pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepetang, Port Dickson, Melaka, Singapura dan Klang sebagai bandar pelabuhan yang penting di Tanah Melayu0

Sarawak
– muncul pelabuhan Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri

Sabah
– Pelabuhan penting seperti Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan

Telekomunikasi
Negeri Melayu
– Tahun 1886: talian telegraf telah dipasang menghubungkan antara Kuala Lumpur dan Melaka
– perkhidmatan pos bermula di Kuala Lumpur sejak tahun 1880

Sarawak
– perkhidmatan telekomunikasi diperkenalkan di Sarawak bagi melicinkan pentadbiran dan mengurus kegiata ekonomi
– tahun 1897, terdapat perkhidmatan telegraf antara bandar Kuching dan Singapura

Sabah
– SBUB memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio terutama di bandar besar
– perkhidmatan ini membolehkan Sabah berhubung dengan negara lain

Kesan Sosial

Perkembangan Bandar
Negeri Melayu
– bandar baru muncul sebagai pusat peniagaan, kewangan, pendidikan dan pentadbiran
– Misalnya, Kuala Lumpur, Seremban, Taiping dan Ipoh
– hal ini membawa perubahan dalam demografi masyarakat di negara kita

Sarawak
– bandar Kuching dijadikan sebagai ibu negeri Sarawak pada tahun 1841 oleh James Brooke
– penduduknya terdiri daripada orang Melayu dan Cina
– pada pertengahan abad 19 banyak rangkaian jalan raya dan bangunan krajaan dibina di Kuching
– bandar Sibu muncul pada tahun 1862
– pada 1900 ramai oyang Cina telah berpindah ke Sibu untuk menjalankan aktiviti pedagangan
– Bandar Miri pula muncul pada abad 20
– Kemunculannya disebabkan oleh penemuan petroleum pada 1910

Sabah
– Jesselton merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting di Sabah
– nama asal Jessel Town bersempena dengan nama Charles Jessel yang membina bandar itu
– kemudian namanya ditukar kepada Kota Kinabalu.
– perladangan getah dan pembinaan landasan kereta api memberikan sumbangan besar kepada kemajuan Jesselton
– perkembangan pesat dalam bidang ekonomi menyebabkan pertambahan bilangan bandar dan penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar dan kedatangan buruh luar ke negara kita.

Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum

i) Orang Melayu
Petempatan
– ramai di kawasan kampung dan sebahagiannya menetap di kawasan bandar dan pekan

Kegiatan
– mereka mengambil bahagian dalam sektor pertanian, perikanan, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan menjadi ahli profesional dalam pentadbiran dan syarikat swasta

ii) Orang Cina
Petempatan
– ramai di kawasan bandar dan pekan yang mempunyai banyak peluang ekonomi

Kegiatan
– melibatkan diri dalam sektor pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan

iii) Orang India
Petempatan
– sebelum ini ramai di kawasan perladangan tetapi kini telah menjadi penduduk di kawasan pekan dan bandar

Kegiatan
– mengambil bahagian dalam sektor perladangan, pengangkutan dan pelbagai pekerjaan dalam sektor swasta dan kerajaan

Bahasa
– setiap kaum bersikap terbuka dan bersedia menerima bahasa kaum lain
– setiap kaum bertutur dan memahami bahasa Melayu dan boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing.

Perkembangan Pendidikan
Negeri Melayu
i) Sekolah vernakular Melayu
– British tidak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam pendidikan
– Pendidikan di sekolah vernakular Melayu hanya bertujuan menjadikan orang Melayu mempunyai pengetahuan asas iaitu membaca, menulis dan mengira

ii) Sekolah vernakular Cina
– masyarakat Cina membuka sekolah di bandar atau tempat mereka tinggal
– kurikulum yang digunakan adalah berorientasikan kurikulum sekolah dari China
– guru yang mengajar dan buku teks mereka juga dibawa dari China
– masyarakat Cina di negeri Selat lebih cenderung menghantar anak mereka ke sekolah Inggeris

iii) Sekolah vernakular Tamil
– Tahun 1912 British memperkenalkan Ordinan Buruh yang mewajibkan majikan ladang mendirikan sekolah Tamil di ladang
– pendidikan Tamila hanya terbatas di sekolah rendah
– kandungan kurikulum, buku teks dan guru yang mengajar dibawa dari India

iv) Sekolah Inggeris
– Sekolah Inggeris pertama di Tanah Melayu ialah Penang Free School yang dibuka pada 1816 di Pulau Pinang dan Melacca Free School di Melaka pada 1826
– kebanyakan sekolah Inggeris didirikan di kawasan bandar
– lulusan sekolah Inggeris berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negeri
– berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang pelajaran ke luar negeri
– berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang pentadbiran dan kejuruteraan
– lulusan sekolah Inggeris diberi keutamaan menjawat jawatan yang baik dalam perkhidmatan kerajaan

Sarawak
– terdapat lebih 20 buah sekolah didirikan oleh mubaligh
– antaranya St. Thomas(Kuching), St Joseph (Kuching), Sekolah St Paul (Banting) dan Anglican St. Agustine School (Betong).
– Sekolah St. Mary dan Sekolah St. Teresa ditubuhkan di Kuching untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak perempuan

Sabah
– mubaligh Kristian mendirikan beberapa sekolah seperti Sekolah Rendah St. Mary dan Sekolah Lelaki St. Michael
– Mubaligh Kristian juga membina sekolah untuk kanak-kanak perempuan
– SBUB membuka sekolah Melayu di Papar dan Kota Belud

Perkhidmatan Kesihatan

Negeri Melayu
Hospital Taiping
– hospital kerajaan pertama dibina 1878
– hospital didirikan bagi merawat buruh asing yang bekerja di lombong dan estet dan juga penduduk tempatan juga mendapat manfaatnya

Institut Penyelidikan Perubatan
– sebahagian besar krja penyelidikan saintifik ditumpukan kepada penyakit tropika
– kesannya masyarakat telah berubah daripada rawatan menggunakan kaedah tradisional berasaskan alam semula jadi kepada rawatan moden

Hospital Tung Shin (1881)
– hospital persendirian lain dibina oleh Taukeh Loke Yew di Serendah dan Taukeh Loh Chin Keng di Sepang
– Di Pahang, hospital persendirian dibina oleh F.E Maynard, kontraktor Syarikat Perlombongan Chong Heng Kongsi dan Pahang Consolidated Company and Blat Tin Mining Company.

Sarawak
– pentadbiran Brooke membina sebuah hospital di Kuching (1900) dan di Sibu (1913)
– Sarawak Shell Oilfields Limited membina hospital di Miri
– Hospital Raja Brooke Memorial yang dibina pada tahun 1925 merupakan satu-satunya tapak penempatan kusta di seluruh Borneo

Sabah
– William Hood Treacher, Gabenor SBUB telah membina hospital di Kota Kinabalu, Sandakan, Beaufort, Tawau dan Kudat
– perkhidmatan dispensari diwujudkan di Tambunan, Kota Belu, Sipitang, Keningau, Semporna, Pensiangan, Papar, Tuaran dan Ranau

Pembinaan Penjara
Negeri Melayu
– Francis Light memulakan langkah menjadikan Pulau Pinang sebagai pusat menempatkan banduan dari India
– SHTI menjadikan banduan sebagai bekalan tenaga buruh murah untuk membina pelabuhan, bangunan, jalan raya, landasan kereta api dan penjara
– Tahun 1790, banduan dari India telah ditempatkan di Fort of Cornwallis, Pulau Pinang

Sarawak
– Penjara Sibu dikenali sebagai Rumah Pasong
– Rumah Pasong yang awal dibina pada tahun 1890
– Dari tahun 1918 hingga 1963, Rumah Pasong ditadbir oleh Pegawai Daerah

Sabah
– SBUB membina The Square Tower pada tahun 1879 tahun sama dengan pembinaan Penjara Taiping bagi menempatkan pesalah yang dijatuhi hukuman

Kuiz Sejarah Bab 6: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 3 Bab 6:
Nota Sejarah: Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 1

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 2

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 3

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 4

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 5

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 6

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 7

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 8

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah