Categories
Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 4

Sejarah Tingkatan 3 Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

Pemerintahan Kesulatanan Melayu Di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu Dan Johor

1) Kerajaan Perlis
a) Latar Belakang
– Perlis merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah tahun 1842
– Maharaja Siam mengiktiraf Syeh Hussin Jamalulail di Bangkok sebagai Raja Perlis yang pertama pada tahun 1843. Baginda diberikan gelaran Phya Songkhram Rama Wichit Willis Asmara Phya Pelit.
– Pada tahun yang sama, istiadat pengisytiharan turut diadakan di istana Arau sebagai pemberitahuan kepada rakyat seluruh negeri Perlis

b) Pentadbiran
– Raja Syed Hussin Jamalullail membentuk pasukan pentadbiran yang berwibawa terdiri daripada kalangan pembesar tempatan
– Tuan Syed Abdullah ibni Syed Harun Jamalullail dilantik sebagai Raja Muda Perlis, Dato’ Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Dato’ Belat Paduka Seri Perdana Menteri.
– Negeri Perlis dibahagikan kepada 22 buah mukim

c) Hubungan Luar
– hubungan dengan Siam terus berjalan dengan baik dfan hubungan ini menjadi strategi Perlis untuk tidak diganggu gugat oleh kuasa lain

d) Perundangan
– berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan
– perlaksanaannya menitikberatkan kebajikan terhadap rakyat

2) Kesultanan Kedah
a) Latar Belakang
– Kerajaan Kedah bermula sejak abad ketujuh dan merupakan antara kerajaan terawal di negara ini. Kesultanan terus kekal hingga hari ini
– Pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke 12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di Kota Bukit Meriam. Pemerintah pertama yang bergelar sultan ialah Sultan Mudzaffar Shah

b) Pentadbiran
– Sistem pemerintahan diketuai oleh Sultan dan pembesar serta disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur
– Bagi membolehkan negeri ditadbir dengan berkesan, diwujudkan pembahagian wilayah yang diletakkan di bawah pengawasa pembesar daerah
– Di setiap daerah, diwujudkan mukim yang dikendalikan oleh kalangan penghulu
– Pada abad 19 terdapat 128 mukim di Kedah

c) Hubungan Luar
– Kedah menjalinkan hubungan luar dengan Siam sebagai strategi mempertahankan negeri daripada ancaman Burma
– hubungan dua hala ini berlaku dalam pelbagai cara seperti hubungan diplomatik, pentadbiran dan kewangan

d) Perundangan
– Kanun undang-undang Kedah yang pertama ditulis pada tahun 1650 yang memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah
– Terdapat lima bab undang-undang Kedah:
i) Undang-undang 1060H (1650)
ii) Tembera Dato Seri Paduka Tuan 1075H (1667)
iii) Hukum Kanun Dato’ Kota Setar, Adat Bunga Emas
iv) Adat Kebesaran, Pada Masa Tabal, Orang Besar
v) Adat Meminang dan Undang-Undang 1199H (1704)

3) Kesultanan Kelantan
a) Latar Belakang
– meskipun Kesultanan Kelantan wujud sebelum abad 17 namun semasa pemerintahan Long Yunus pada tahun 1776 hingga 1794, kerajaan Kelantan berjaya disatukan. Baginda menaiki takhta dengan gelaran Yang Dipertuan
– Pertelingkahan antara Kelantan dengan Terengganu serta pengaruh Siam menyebabkan perubahan berlaku pada tahun 1812. Sebagai strategi bagi mengelakkan ancaman Terengganu, Sultan Muhammad U membuat persetiaan dengan Siam.
– Maharaja Siam mengurniakan gelaran Phya Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad I dan Siam meluaskan pengaruhnya di Kelantan hingga tahun 1909

b) Pentadbiran
– Suktan dibantu oleh para pembesar. Sistem ini dikenali sebagai Sistem Jemaah Menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II (1839-1886)
– Negeri Kelantan dibahagikan kepada jajahan tertentu. Pada tahun 1904, terdapat 3 jajahan iaitu Selatan Batu Mekebang, Pasir Puteh dan Pasir Mas
– pada peringkat paling bawah, pentadbiran dijalankan oleh Tok Kweng yang turut dibantu oleh imam

c) Hubungan Latar
– hubungan dengan kerajaan Siam dijalinkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I
– Kelantan menjalin hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain

d) Perundangan
– perlaksanaan undang-undang syarak di Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad II membolehkan Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan.

4) Kesultanan Terengganu
a) Latar Belakang
– pengasas Kesultanan Terengganu ialah Sultan Zainal Abidin I yang menaiki takhta pada tahun 1708 dan kekal memerintah hingga tahun 1733
– sistem pemerintahan ini membawa kemajuan negeri dan memelihara kedaulatan kerajaan
– di bawah sistem kesultanannya, negeri Terengganu merupakan negeri paling akhir menerima Penasihat British

b) Pentadbiran
– Sultan dibantu oleh pembesar sebagai penasihat baginda atau dalam urusan pentadbiran wilayah dan daerah
– Sistem penghulu diperkemas ketika zaman pemerintahan Sultan Omar (1839 – 1876)
– Pemerintahan Sultan Zainal Abidin III dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan Che Abdul Rahim
– terdapat pembesar bergelar Dato Mata-mata yang bertugas menyambut kedatangan pelawat atau orang kenamaan Terengganu
– sistem Jemaah Mesyuarat Kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau perisytiharan negeri. Anggotanya dikenali sebagai Ahli Mesyuarat

c) Hubungan Luar
– Negeri Terengganu menjalinkan hubungan dengan Siam sejak abad 18
– negeri ini menjalinkan hubungan dengan negeri Kelantan, Patani dan Johor
– hubungan ini membolehkan kedudukan negeri Terengganu sebagai sebuah negeri berdaulat diakui oleh negeri-negeri yang lain

d) Perundangan
– sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin I, sistem peundangan dan kehakiman berasaskan prinsip keadilan Islam dilaksanakan
– ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin III, baginda melanti Tengku Musa sebagai Ketua Jabatan Mahkamah untuk menjalankan urusan berkaitan keadilan dan perundangan.
– pada tahun 1911, Undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu digubal dan diamalkan
– Hakim mahkamah dipilih secara teliti daripada individu yang berkebolehan dan mempunyai pengetahuan agama yang luas

5) Kesultanan Johor
a) Latar Belakang
– institusi kesultanan di Johor mempunyai sejarah yang panjang. Sebaik sahaja jurai keturunan Sultan Melaka berakhir pada tahun 1699, Kesulatanan Johor diperintah oleh keturunan Bendahara
– konflik politik yang berlaku membolehkan keturunan Temenggung Daeng Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Kedudukan ini digantikan oleh anakanda baginda, iaitu Daeng Abu Bakar yang menjadi Sultan Johor pada tahun 1885

b) Pentadbiran
– ketika zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar, Johor mengalami zaman pemodenan
– Baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan dengan mewujudkan Majlis Jemaah Diraja Johor, Jemaah Menteri dan jabatan-jabatan kerajaan
– Pembesar-pembesar kerajaan seperti Dato Seri Amar Diraja dan Daro Bentara Dalam bertanggungjawab membantu pemerintahan sultan.
– Jawatan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan diwujudkan bagi melicinkan pentadbiran

c) Hubungan Luar
– Maharaja Abu Bakar menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain termasuklah dengan Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor
– baginda menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Kesannya, kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor

d) Perundangan
– pada tahun 1895, Kesultanan Johor memasyhurkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan yang digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan

Peluasan Kuasa British

Faktor
1) Kedudukan yang strategik
– kedudukan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu penting kepada perdagangan British
– Kelantan dan Terengganu strategik di laluan perdagangan di antara Siam dan Singapura.

2) Menghalang kemasukan Kuasa Barat lain
– Negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu meurpakan penampan usaha kuasa-kuasa Barat lain untuk campur tangan.
– Antara kausa Barat tersebut termasuklah Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia yang cuba meluaskan kuasa di sekitar negeri Melayu Utara.
– British perlu menguasai negeri-negeri ini untuk menghalang kemaraan kuasa Barat tersebut

– Kemaraan kuasa Barat dapat dilihat dari pelbagai aspek
i) Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi
ii) Amerika Syarikat berhasrat meluaskan pengaruhnya di Terengganu
iii) Rusia ingin membuka petempatan di Ujung Salang
iv) Kemaraan kuasa Barat yang ingin menguasai bahan mentah mencabar penguasaan British di negeri-negeri Melayu
v) Perancis berminat untuk meluaskan kuasa ke kawasan di Segenting Kra. Matlamat Perancis ini akan mengancam perdagangan dan kedudukan Singapura sebagai pelabuhan antarabangsa


3) Kemakmuran dan Kekayaan Sumber Hasil
– Kedah dan Perlis, hasil pertanian dan penternakan menjadi sumber bekalan makanan yang diperlukan bagi memenuhi permintaan penduduk Pulau Pinang yang dikuasai oleh British
– Kelantan dan Terengganu, aktiviti pembuatan seperti petukangan dan pembinaan kapal menjadi sangat penting. Kedua-dua negeri menjadi pembeka pelbagai barang dagangan kepada pedangan Singapura.

4) Menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang
– British berhasrat menghubungkan Burma yang dikuasainya dengan Pulau Pinang dan Singapura
– Pembinaan jalan raya, kereta api dan telegraf di antara Burma dan Pulau Pinang membolehkan British mempunyai rangkaian terus perhubungan dengan India
– hal ini sangat penting bagi pedagangan dan keselamatan British

5) Beban Orang Putih
– British mendapati Siam melakukan kekejaman di negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu
– bagi mewajarkan tindakannya, slogan “Beban Orang Putih” digunakan dalam usaha British meluaskan kuasanya

Strategi Peluasan
i) Ke arah Perjanjian Bangkok 1909
– Negeri-negeri Melayu yang memiliki hubungan rapat dengan Siam ialah Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagi kerajaan Siam, negeri ini adalah di bawah naungannya dan dikehendaki menghantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali sebagai tandan pertuanan Siam serta kepatuhan kepada kuasa Siam.
– Pengaruh Siam ke atas negeri ini kurang menyenangkan pihak British
– Matlamat British untuk memastikan laluang perdagangan di antara India dan China berada dalam keadaan selamat
– Menyedari bahawa konfrontasi secara bersemuka akan merugikannya, British menggunakan strategi perjanjian bagi meluaskan kuasa
– Sejak tahun 1826, terdapat beberapa siri penjanjian melibatkan British dan Siam yang menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu
– Perjanjian diakhiri dengan Perjanjian Bangkok 1909 membolehkan British meluaskan kuasa.
– Perjanjian Burney (1826) > Perjanjian Sulit (1897) > Perjanjian Sempadan (1899) > Perjanjian (1902) > Perjanjian Bangkok (1909)

ii) Rentetan Peristiwa Perjanjian Bangkok 1909
a) April 1907
– rundingan antara pihak British dengan Siam bermula selepas Perjanjian Perancis-Siam. Perjanjian ini diusahakan oleh Penasihat Am bagi kerajaan Siam, . H Strobel dengan Ralph Paget

b) Jun 1907
– Pejabat Tanah Jajahan membenarkan uasah perundingan ini

c) 13 September 1907
– Stroble menemui Putera Damrong, Menteri Dalam Negeri krajaan Siam bagi menyampaikan hasrat British

d) November 1907
– hal tersebut disampaikan kepada Raja Siam

e) Januari 1908 – Januari 1909
– Draf perjanjian dirangka pada Januari 1908 dan dipersetujui pada bulan Januari 1909

f) 10 Mac 1909
– Ditandatangani antara wakil British, Ralph Paget dengan wakil Siam Putera Devawongso Varaprakar yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar kerajaan Siam

Peluasan Kuasa British Di Johor

Faktor Kemajuan Johor
i) Kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah
ii) Berlakunya perkembangan pesat dalam ekonomi komersial
iii) Pemodenan Johor dalam pelbagai bidang yang membawa kemajuan dan kemakmuran secara menyeluruh
iv) Kemunculan golongan pentadbir yang komited dan menjalankan tugas dengan berkesan

Strategi British
i) perjanjian 1855 antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim yang menyatakan bahawa sekiranya jajahan Kesang hendak dijual oleh sultan, Kesang hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British

ii) perjanjian Setia 1885 antara Johor dengan British menyebut bahawa Johor hanya akan menerima seorang ejen yang peranannya menyamai seorang pegawai Konsul dan lebih rendah daripada Penasihat. Hal ehwal luar dikawal oleh British

iii) Tahun 1879 Gabenor Negeri Selat mencadangkan kepada British untuk menempatkan Residen British di Johor

iv) Secara terancang, British berusaha memanipulasi kedudukan kewangan Johor dengan menawarkan pinjaman sebanyak 200 ribu dolar kepada Johor bagi membiayai pembinaan kereta api. Usaha ini tidak berjaya apabila cadangan tersebut tidak diterima krana kesannya akan menjejaskan ekonomi Johor

v) 12 Mei 1914, Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Sir Arthur Henderson Young, Gabenor Negeri Selat. Dalam perjanjian, jawatan Konsul yang sebelumnya ditempatkan di Johor ditukarkan kepada Penasihat Am British.

Sistem Pentadbiran Negeri Melayu Tidak Bersekutu

Latar belakang Negeri Melayu Tidak Bersekutu
i) Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu bersifat longgar yang tidak ditadbir sebagai satu unit pentadbiran yang tunggal
ii) Tidak ada perjanjian khas bagi mewujudkan “gabungan” ini, sebaliknya lebih bersifat membezakan pentadbiran negeri ini dengan negeri Melayu Bersekutu
iii) Pentadbiran Negeri Melayu Tidak Bersekutu yang berasingan dengan Negeri Melayu Bersekutu berterusan hingga Perang Dunia Kedua
iv) Negeri ini terletak di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi Negeri Melayu Bersekutu yang juga merupakan Gabenor Negeri Selat.
v) Usaha British untuk menggabungkan kedua-dua sistem pentadbiran turut gagal kerana adanya tentangan daripada raja Melayu di Negeri Melayu Tidak Bersekutu
vi) Raja di Negeri Melayu Tidak Bersekutu mempunyai kuasa yang lebih besar berbanding dengan kuasa raja di Negeri Melayu Bersekutu
vii) Kelima-lima buah negeri ini tetap kedudukannya sebagai Negeri Melayu pemerintahan beraja yang bebas dan mempunyai kuasa autonomi

Pentadbiran Negeri Melayu Tidak Bersekutu
1) Perlis
– penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar tempatan
– Majlis Mesyuarat Negeri menjalankan pentadbiran yang dipengerusikan oleh raja
– Kakitangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Tahun 1931, hanya terdapat 3 orang pegawai Eropah dalam pentadbiran di Perlis
– Setiausaha Kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting

2) Kedah
– penasihat British terlibast secara langsung dalam pentadbiran yang turut melibatkan pembesar tempatan
– Kedah tidak akan diserahkan kepada mana-mana negeri lain tanpa keizinan bertulis dibuat oleh sultan dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri menjalankan pentadbiran yang diwujudkan sejak tahun 1905
– Kakitangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu yang berkebolehan
– Setiausaha Kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting

3) Kelantan
– penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar tempatan
– Sultan mempengerusikan Majlis Mesyuarat Negeri dan Penasihat British merupakan anggota Majlis
– Kakitangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Pegawai Eropah dihadkan memegang jawatan tertentu sahaja
– Menteri Besar memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri

4) Terengganu
– pentadbiran negeri berlandaskan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu yang diluluskan pada tahun 1911.
– Undang-undang ini menetapkan bahawa ketetapan atau perundangan yang dilaksanakan tidak boleh dipinda
– Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan melibatkan pembesar tempatan
– Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuaran Negeri diwujudkan bagi melaksanakan pentadbiran kerajaan
– Kakitangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Penglibatan pegawai Eropah dihadkan dalam pentadbiran.

5) Johor
– berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895
– Sultan tidak dibenarkan untuk menyerahkan negerinya kepada kuasa asing
– Pentadbiran dijalankan oleh Menteri Besar, Setiausaha negeri terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap kerajaan yang rasmi.
– Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri membantu sultan menjalankan pentadbiran
– Orang Eropah dan Melayu dalam perkhidmatan kerajaan Johor dilayan sama taraf dan keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan bagi memenuhi jawatan pentadbiran.

Perkembangan Pentadbiran

1) Pengekalan Kedudukan Sultan
– perubahan yang berlaku dalam sistem pentadbiran di Negeri Melayu Tidak Bersekutu tidak mengubah kedudukan sultan
– Sultan masih kekal seagai puncak kuasa dalam pentadbiran negeir
– Sultan mempunyai kuasa terutama dalam hal berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu
– Kedudukan pembesar turut dikekalkan
– pembesar tidak lagi mengutip cukat dan pakaj sebaliknya dibeikan elaun dan pencen

2) Penerusan Sistem Pentadbiran Tradisional
– sistem pentadbiran tradisional seperti sistem Jemaah Menteri dan Majlis Negeri dan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan diteruskan
– Pembesar Mealyu menjadi peneraju sistem pentadbiran negeri
– Pihak British turut membantu melalui peminjaman pegawai daripada Perkhidmatan Awam Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Selat
– Negeri-negeri ini mempunyai sistem perkhidmatan awamnya sendiri
– Kerajaan Kedah membuat perjanjian dengan kerajaan British yang menyatakan bahawa semua jawatan perkhidmatan awam hendaklah diisikan dengan pegawai Melayu Kedah

3) Pengenalan Birokrasi Barat
– penasihat British menentukan dasar pentadbiran negeri sehingga mengurangkan kuasa sultan dan pembesar
– jabatan baharu turut diperkenalkan di setiap negeri
– pasukan polis diwujudkan
– urusan pentadbiran negeri mula mengamalkan cara Barat, mahkamah sivil diperkenalkan dan pegawai British turut dibawa masuk sebagai pegawai pentadbiran kerajaan

Kuiz Sejarah Bab 4: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 3 Bab 4:
Nota Sejarah: Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 1

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 2

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 3

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 4

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 5

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 6

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 7

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 8

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah