Categories
Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 1

Sejarah Tingkatan 3 Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat

Kestabilan dan kemakmuran

1) Kestabilan
– Malaysia telah mewarisi sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran mantap

a) Sistem pemerintahan dan struktur sosial
– Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Di Sarawak dan Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan yang lebih awal

Sistem pemerintahan beraja
i) Sultan (Negeri)
– pentadbiran pada peringkat negeri diketuai oleh raja atau sultan
– lambang kedaulatan negeri
– kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan

ii) Pembesar (Jajahan / Daerah)
– Pembesar dilantik oleh sultan
– melaksanakan menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri

iii) Penghulu (Mukim)
– kampung unit paling kecil
– ketua kampung ialah penghulu atau penggawa
– menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung

Hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan
i) Yamtuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar
ii) Undang
iii) Lembaga
iv) Buapak
v) Anak Buah dan Ibu Soko

Sistem pemerintahan di Sarawak
i) Sistem kesukuan
ii) Sistem kesultanan

Sistem pemerintahan di Sabah
i) Sistem kesukuan
ii) Sistem kesultanan
iii) Sistem ketua bebas

b) Perundangan
i) Undang-undang bertulis – Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-undang 99 Perak
ii) Undang-undang tidak bertulis – adat
iii) Sarawak dan Sabah – berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi mengikut suku masing-masing

c) Hubungan Luar
– pemerintahan Malaysia berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing
– kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan

2) Kemakmuran
– Negara kita terkenal kerana memiliki kekayaan hasil bumi dan sumber alam
– kemunculan pelabuhan perdagangan yang strategik membolehkan sumber hasil bumi diperdagangkan ke seluruh dunia

a) Hasil bumi dan alam
– kaya dengan bahan galian (bijih timah, emas dan perak)
– kegiatan melombong dijalankan oleh masyarakat tempatan. Mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampan
– Negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan
– hutan rimba di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah terkenal dengan hasil hutan. Maka hasil hutan ini dijual kepada pedangan China, Jepun, Siam dan India

b) Memanfaatkan hasil alam
– masyarakat tempatan mempunyai sifat kreatif dan berkemahiran tinggi. mereka berjaya menghasilkan kraf tangan yang indah dan menarik
– masyarakat melayu juga mahir dalam betukang kayu, membuat perahu, prabot dan menempa alat senjata tradisional
– Di Sarawak, terdapat kegiatan menenun kain puan dan menyulam selendang

3) Sistem Ekonomi
– masyarakat di negara kita mempunyai sistem ekonomi yang teratur
– bijak mengeksploitasi sumber alam untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan
– setiap negeri mempunyai kemudahan pelabuhan, mata wang, sistem percukaian dan sistem timbangan dan ukuran yang praktikal

a) Perdagangan dan Pelabuhan
– Negeri Melayu telah menjalankan kegiatan perdagangan kerana mempunyai pelabuhan yang terletak muara sungai yang strategik
– Pelabuhan Johor, Kedah, Klang dan Melaka menajadi pusat mengumpul barangan dari tumur dan barat
– Syahbandar dilantik mengurus pelabuhan

b) Timbang, Sukat dan Ukur
– masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak dan gantang
1 leng = 2 kepul
1 kal = 2 leng
1 cupak = 4 kal
1 gantang = 4 cupak

– kemudian orang Melayu mengambil sistem timbangan dari pedangan China yang memakai sistem kati, tahil dan pikul yang digabungkan dengan sukatan pikul orang Melayu.
16 tahil = 1 kati
100 kati = 1 pikul

– bagi timbangan emas dan perak, orang Melayu mengambil timbangan pedagang India
12 saga = 1 mayam
16 mayam = 1 bungkal
12 bungkal = 1 kati

– apabila pengaruh British sampai ke Alam Melayu, muncul sukatan baru seperti auns, paun, tan dan gelen

c) Mata Wang
– pada mulanya pedangang menggunakan sistem barter
– mata wang diperbuat daripada timah dan emas
– idea menggunakan mata wang daripada logam timah atau emas dalam urus niaga menjadi ikutan negeri Melayu lain untuk mengeluarkan mata wang masing-masing

d) Sistem Percukaian
– cukai ialah bayaran yang dikenakan ke atas hasil pelombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan
– cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah dan disalurkan untuk memakmurkan negeri

4) Kegiatan Keintelektualan
pendidikan – aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat tempatan
– bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertatasusila, berdikari dan berhemah tinggi
– dibahagikan kepada pendidikan formal dan tidak formal

i) Pendidikan Tidak Formal
– pendidikan awal atau asuhan dalam keluarga
– kanak-kanak diajarkan kemahiran
– mereka juga diajarkan ilmu agama, berpekerti mulia, cara berkawan dan menjaga maruah
– diberikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita berbentuk teladan dan pengajaran.
– Cerita yang diajarakan ” Si Tanggang Anak Derhaka” , ” Anjing Dengan Bayang-Bayang”
– Di Sarawak diajar melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun temurun sesuatu etnik
– Di Sabah dipelajari oleh kanak-kanak melalui keluarga atau masyarakat di tempat mereka tinggal. Mereka juga diajar kemahiran.

ii) Pendidikan Formal
– Pendidikan formal masyarakat Melayu bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan.
a) Istana – hal pentadbiran negara, sistem politik
b) Masjid dan Surau – cara bacaan dalam solat dan tajwid serta mempelajari hadis, fekah dan usuludin
c) Pendidikan Pondok – mata pelajaran yang diajar ialah al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab
d) Madrasah – mempunyai sukatan pelajaran, dilaksanakan secara kelas, mempunyai tahap, diawasi oleh mudir, diselia oleh jawatankuasa kewangan

– Di Sarawak pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama
– Di Sabah pendidikan secara formal agak terhad. Etnik yang beragama Islam belajar di surau, pondok dan rumah guru agama.
– Bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan di Alam Melayu. Bahasa Melayu juga membuktikan kemampuan menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi

karya kesusateraan
i) Tuhfat al-Nafis
ii) Gurindam Dua Belas
iii) Misa Melayu
iv) Hikayat Datuk Merpati Jepang

Faktor Kedatangan Kuasa Barat Ke Negara Kita
– Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) pada tahun 1600 ditubuhkan di England
– syarikat ini diberi hak monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British
– Pada 1602, Syarikat Hindia Timur Belanda ditubuhkan, syarikat ini diberi monopoli pedagangan di Timur
– Pada tahun 1664, Perancis menubuhkan Syarikat Hindia Timur Perancis untuk berdagang di Asia
– kestabilan dan kemakmuran negara menyebabkan kuasa-kuasa Barat berminat untuk memiliki kekayaan tersebut
– orang Sepanyol menjadi saingan utama sebagai kuasa penjajah pada abad ke-16 dan menjadi kuasa ulung di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya
– Abad ke 16 ialah zaman kegemilangan Portugis dan Sepanyol
– Abad ke 17 kebangkitan kuasa-kuasa Barat sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut
– alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah demi mencari sumber rempah-ratus dan menguasainya

Kedatangan kuasa barat pada abad ke-16
i) Barangan mewah
– kuasa Barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan seperti rempah-ratus, minyak wangi,emas,perak dan hasil hutan
– Orang Eropah mendapatkan barangan mewah dari China

ii) Pusat pengumpulan barang
– sebagai tukaran, negara China mahukan emas, perak, bijih timah dan lain-lain, barang-barang ini boleh diperoleh di Kepulauan Melayu
– syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan.

iii) Pelabuhan persinggahan
– Kuasa Barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlimdung sementara menunggu peralihan angin monsun.
– untuk memudahkan mereka kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal

iv) Agama Kristian
– matlamat penjajahan mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran


Kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan 18
i) Revolusi perindustrian
– Revolusi perindustrian berlaku di Britain pada abad ke 17 manakala negara Eropah lain abad ke 18
– Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa Barat berubah corak, mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan
– perindustrian ini membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran, oleh itu kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan.

Kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan 20
i) Perkembangan industri kereta
– menambahkan permintaan untuk hasil getah
– hasil getah merupakan bahan penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik

ii) Kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi
– Negara kita mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman.
– Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti bijih timah, bijih besi, emas, petroleum dan arang batu

iii) Industri mengetin
– Pada abad 19 Amerika Syarikat memerlukan penggunaan bijih timah untuk industri mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak
– disebabkan itu harga bijih timah melambung tinggi
– selepas tahun 1840, permintaan bijih timah bertambah dengan pesat

iv) Pembukaan Terusan Suez
– menghubungkan Pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepat urusan perdagangan
– perdagangan di antara Alam Melayu dan benua Eropah semakin betambah.

v) Ciptaan Kapal Wap
– Abad 19 kapal wap dicipta
– kapal wap penting untuk membawa muatan yang banyak, perjalanannya lebih cepat dan jimat kos
– penghantaran barang dagangan menjadi semakin mudah dan murah

vi) Persaingan Kuasa Barat
– wujud semangat persaingan kuasa-kuasa Barat dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayan di luar Eropah
– mereka sanggup berperang demi mendapatkan tanah jajahan
– kuasa Barat menganggap semaki luas tanah jajahan, semaki tinggi sanjungan yang diperoleh

vii) Ciptaan Telegraf
– membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika menghubungi ejek atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat
– penglibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia Antarabangsa semakin penting.

viii) Slogan “Beban Orang Putih”
– Kuasa Barat berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut
– hujahan mereka tentang peradaban mereka lebih penting berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah bagi merasionalkan penjajahan mereka
– mereka menggunakan slogan “Beban Orang Putih” yang bermaksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada peribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka

Persaingan Kuasa Barat Untuk Mendapatkan Tanah Jajahan
– kuasa Barat berlumba-lumba meluaskan kuasa ke seluruh pelosok dunia untuk memiliki tanah jajahan demi kepentingan ekonomi mereka
-Negeri Melayu, Sarawak dan Sabah kaya dengan bahan mentah dan kawasan pasaran, disebabkan itu British bimbang dengan kemaraan kuasa Barat ke wilayah tersebut

Kronologi
a) British menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British
b) Perancis meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di Segenting Kra
c) Rusia berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang
d) Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi
e) Amerika ingin bertapak di Terengganu
f) Pihak persendirian iaitu keluarga Brooke menguasai wilayah Sarawak. Pada tahun 1853 hingga 1905, keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan mereka hingga sempadan Brunei
g) Syarikat Borneo Utara British membeli wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu
h) Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur
i) Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste
j) Sepanyaol menakluki Kesultanan Sulu

Perbezaan Strategi Kuasa Barat
– Kuasa Barat menggunakan strategi yang berdiplomasi dan bersifat agresif

Strategi Belanda
i) Serangan Fizikal
– Tahun 1650 & 1651: Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor dan di Kuala Perak disebabkan oleh dasar monopoli bijih timah oleh Belanda
– Tahun 1763: Belanda berperang dengan angkatan Selangor dan Rembau kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka
– Tahun 1782: Belanda berperang dengan Johor disbebabkan berlaku perselisihan mengenai perdagangan
– Tahun 1784: Belanda berperang dengan Johor dan Selangor kerana masalah perebutan perairan Selat Melaka
– Tahun 1784 & 1785: Belanda berperang dengan angkatan Selangor di Kuala Selangor

ii) Pakatan
– Tahun 1641: Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka
– Tahun 1824: Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai Perjanjian Inggeris-Belanda

iii) Perjanjian
– Tahun 1640: Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan bijih timah
– Tahun 1786: Perjanjian dengan Selangor
– Sultan Ibrahim bersetuju menjual bijih timah kepada Belanda

Strategi British
i) Manipulasi
– British mendapatkan Singapura
– Tahun 1871: belaku perebutan takhta di Perak
– kejadian lanun merompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api di Tanjung Rachado
– konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong Negeri Sembilan

ii) Ugutan/Desakan
– membuat ugutan agar sultan menerima Residen British di Selangor dan Pahang bagi menasihati pentadbiran negeri masing-masing
– James Brooke mendesak Sultan Brunei dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak

iii) Tipu Helah
– British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah
– Francis Light guna tipu helah kepada Sultan Kedah

iv) Perjanjian
– British mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yamtuan Seri Menanti dan Sultan Pahang memeterai perjanjian menerima naungan British
– Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak

v) Pakatan
– British mendapatkan Melaka
– menyaksikan pakatan kuasa Barat, British dan Belanda memeterai Perjanjian Inggeris-Belanda 1824
– melalui perjanjian ini, British berjaya mendapakan Melaka manakala Belanda memperoleh Bangkahulu

vi) Pajakan
– melalui pajakan dan pemberian piagam SBUB, British meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah

vii) Serangan Fizikal
-Tahun 1831 & 1832: keengganan Penghulu Naning Dol Said tunduk kepada kekuasaan British di Melaka menyebabkan Bristish menyerang Naning.
– British membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang serta masalah takhta Sultan Mahmud Lingga

Kuiz Sejarah Bab 1: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 3 Bab 1:
Nota Sejarah: Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 1

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 2

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 3

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 4

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 5

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 6

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 7

Sejarah Tingkatan 3

Sejarah Tingkatan 3 Bab 8

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah