Categories
Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 1

Sejarah Tingkatan 2 Bab 1 Kerajaan Alam Melayu

Konsep alam melayu

1) Profesor Emeritus Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, ahli arkeologi
sej t2b1 1
– Alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand. Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan

2) Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Pendeta (Dr) Ismail Hussein, ahli bahasa dan kebudayaan
sej t2b1 2
– Dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, Segenting Kra, Malaysia, Indnoesia, Brunei dan Filipina

3) Alfred Russel Wallace, sarjana Barat
sej t2b1 3
– Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu hingga Tenasserim dan kepulauan Nicobar, Filipina dan kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea.

4) Profesor Dr. Ding Choo Ming
sej t2b1 4
– Dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan Filipina

5) Abdul hadi haji hassan, ahli akademik
sej t2b1 5
– Alam melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi kepulauan Melayu hingga selatan Thailand.

Bahasa
1) Profesor Emeritus Dato’ Dr.Asmah Haji Omar, tokoh bahasa
sej t2b1 6
– bahasa serumpun mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik peribumi
– persamaan boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu

2) Sultan Takdi Alisjahbana, tokoh bahasa
sej t2b1 7
– bahasa melayu telah digunakan di Alam Melayu
– dikembangkan oleh orang melayu yang gemar belayar
– bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari

Budaya – budaya serumpun
1) Struktur sosial
2) Kepercayaan dan adat
3) Kesenian
4) Persuratan
5) Bahasa dan tulisan

Kewujudan Kerajaan Di Alam Melayu
1) Kerajaan Gangga Negara (Abad ke-6)
Pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu
Pusat kerajaan – Pangkalan

2) Kerajaan Majapahit (Abad ke-13)
Lembah Sungai Brantas, Jawa Timur
Pusat kerajaan – Kota Trowulan

3) Kerajaan Srivijaya (Abad ke-7)
Lembah Sungai Musi, Sumatera
Pusat Kerajaan – Palembang

4) Kerajaan Angkor (Abad ke-9)
Lembah sungai Mekong
Pusat kerajaan – Hariharalaya

5) Kerajaan Funan (Abad ke-1)
Lembah Sungai Mekong
Pusat kerajaan – Vyadhapura

6) Kerajaan Champa (Abad ke-2)
Selatan dan Tengah Vietnam
Pusat Kerajaan – Indrapura

Kerajaan Alam Melayu yang Masyhur

1) Funan
– berupusat di Vyadhapura diasaskan oleh seorang Brahmin bernama Kaundhinya. Beliau berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di sungai Mekong dan membentuk kerajaan Funan
– Masyhur ketika pemerintahan Fan Shih-man.
– Meluaskan empayar Funan ke sungai Mekong hingga Telok camranh di sebelah timur. Kemudian ke Selatan Myanmar dan Segenting Kra.
– Menguasai jalan perdagangan utama antara timur dengan barat
– Abad ke-3 Funan menjadi pusat perdagangan utama di Alam Melayu
– Raja Funan terakhir ialah Rudravarman

2) Champa
– Kerajaan Champa diasaskan oleh Chu – Lien pada tahun 192 M.
– Berpusat di Indrapura dan sering berhadapan dengan serangan dari Dai Viet. Chu -Lien berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh China.
– Masyhur ketika pemerintahan Che Bong Nga. Meluaskan emapayar Champa ke wilayah Dai Viet hingga Lembah Sungai Merah.
– Berjaya membunuh pemerintah Dai Viet bernama Raja Tran Due Tong dan mendapat pengiktirafan daripada Dinasti Ming pada tahun 1369.

3) Srivijaya
– Kerajaan Srivijaya Diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tahun 683M di Palembang.
– Mengukuhkan Kerajaan Srivijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya
– Masyhur ketika pemerintahan Sangramadhananjaya pada abad ke-8.
– Berjaya menakluk Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Segenting Kra.
– Srivijaya menguasai jalan laut antarabangsa , iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. – – Seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di Alam melayu dan pusat pengajian agama Buddha

4) Angkor
– Kerajaan Angkor berpusat di Hariharalaya
– Diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla
 Masyhur dibawah pemerintahan Suryavarman II dengan meluaskan
– Angkor ke sekitar Lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar.
– Berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Dai viet.
– Mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dan pedagang luar
 Diteruskan oleh Jayavarman VII dengan meluaskan Angkor hingga sempadan Annam.
– Membina Angkot Thom dan mendirikan 102 buah hospital

5) Majapahit
– Kerajaan Majapahit diasaskan oleh raden Vijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294
– Berpusat di Kota Trowulan
– Kemasyuhran bermula dengan perlantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri(Majapahit) oleh pemerintahan Tribuana Tunggadewi.
– Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit.
– Meluaskan tanah jajahan ke timur Pulau Jawa ,pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi, dan Kepulauan Maluku
– Pada abad ke-14 Majapahit sebagai pusat perdagangan

6) Kedah Tua
– Bermula dengan penglibatan masyarakat di Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas.
– Berpusat di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang.
– Dikukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi
– Kemasyuhran kerajaan kedah Tua dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang
– Menjadi pusat keagamaan agama Buddha
-Kemasyuhran Kerajaan Kedah Tua ini menyebabkanKerajaan Srivijaya menguasai Kedah Tua.
– Kerajaan Kedah Tua mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 ketika munculnya pengasasan kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baharu.

7) Gangga Nagara
– Kerajaan Gangga Nagara muncul abad ke-6.
– Berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5.
– Diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna.
– Berpusat di Pangkalan
– Masyhur pada abad ke-9
– Mempunyai kekayaan hasil bumi seperti emas dan bijih timah.
– Berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Srivijaya pada tahun 850M
– Kerajaan Gangga Nagara lemah diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025
– Memusnahkan pelabuhan Gangga Nagara

Kerajaan Alam Melayu Dan Kerajaan Luar Yang Sezaman
– kerajaan Alam Melayu yang mempunyai hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik dengan kerajaan ini.

Hubungan perdagangan
– Kedudukan Alam Melayu yang strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi

Hubungan keagamaan
– hubungan dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama
i) Pentadbiran
ii) Perundangan
iii) Ekonomi
iv) Sosiobudaya

Hindu
– Beberapa cara penyebaran agama Hindu melalui :
*peranan pedagang
*tentera
*golongan Brahmin

Buddha
– Peranan Asoka, pemerintah empayar Maurya, menghantar sami -sami Buddha ke Alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha

Islam
– Beberapa cara penyebaran agama Islam di Alam Melayu iaitu melalui: –
*Peranan
*Pedagang
*Pemerintah
*Pendakwah

Hubungan Diplomatik
– Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China ddan India bagi mengukuhkan kedudukannya dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan

Hubungan kerajaan Alam Melayu dengan China
1) Funan
Utusan dihantar pada abad ketiga.
Tujuan : Memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet

2) Champa
Utusan dihantar pada abad ketiga.
Tujuan : memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Dai Viet

3) Majapahit
Utusan dihantar pada abad ke-14.
Tujuan : Menjalinkan hubungan persahabatan

4) Srivijaya
Utusan dihantar pada abad ke-7.
Tujuan : Mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuh hubungan persahabatan dan perdagangan

5) Angkor
Utusan dihantar pada abad ke-7.
Tujuan : Mengukuhkan hubungan perdagangan

6) Angkor
Utusan dihantar pada abad ke-12.
Tujuan : Mengukuhkan persahabatan dan perdagangan

Hubungan kerajaan Alam Melayu dengan India
1) Funan
Utusan dihantar pada abad ke-3
Tujuan : Memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India

2) Srivijaya
Utusan dihantar pada abad ke-9
Tujuan : Mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan

3) Majapahit
Utusan dihantar pada abad ke-14
Tujuan : Mengeratkan hubungan persahabatan

4) Angkor
Utusan dihantar pada abad ke-12
Tujuan : Mengeratkan hubungan persahabatan

Kuiz Sejarah Bab 1: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 2 Bab 1: Muat Turun
Nota Sejarah: Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 1

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 2

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 4

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 5

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 6

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 7

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 8

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 9

Sejarah Tingkatan 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 10

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah