Categories
Sejarah Tingkatan 1

Sejarah Tingkatan 1 Bab 7

Sejarah Tingkatan 1 Bab 7 Peningkatan Tamadun India Dan China

7.1 Tamadun India

LOKASI DAN PERKEMBANGANNYA
 Selepas Tamadun Indus berakhir, berlaku perubahan dalam perkembangan Tamadun India.
 Perkembangan ini berlaku apabila pusat tamadun beralih ke Lembah Ganges.
 Perubahan ini merupakan tahap kedua dalam Tamadun India dan menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun tersebut.
 Perkembangan yang berlaku di sekitar Lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai janapada.
 Kerajaan-kerajaan ini kemudian membentuk kewujudan kerajaan yang lebih besar yang dikenali sebagai mahajanapada.
 Magadha yang terletak di timur laut India muncul sebagai kuasa penting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India, antara tahun 540- 490 SM.
 Kemunculan Magadha memainkan peranan penting dalam tahap perubahan sistem politik di India melalui perluasan kuasa dan menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain, seperti Dinasti Nanda, Maurya dan Gupta.
 Ketiga-tiga dinasti ini berjaya menonjolkan kehebatan memperluaskan kuasa sehingga membentuk kerajaan dan empayar yang luas.

Perluasan Kuasa Dalam Tamadun India
Faktor-faktor

1) Kewangan
Setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya daripada perbendaharaan kerajaan. Tanpa kewangan yang kukuh, usaha ini menghadapi kesukaran

2) Kekuatan Ketenteraan
Sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Pasukan tentera juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh.

3) Dasar Pemerintahan
Pemerintahan yang diketuai oleh raja menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan.

4) Diplomasi Keagamaan
Pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung pada aspek ketenteraan semata-mata. Aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluaskan kuasa dan pengaruh kerajaan.

5) Sumber Manusia
Sumber manusia yang cukup, menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan.

BENTUK PERLUASAN KUASA
1. FIZIKAL

 Perluasan fizikal bermakna perluasan kuasa yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain.
 Dalam Tamadun India, perluasan fizikal dapat disaksikan dalam perkembangan Dinasti Nanda, Dinasti Maurya dan Dinasti Gupta.

DINASTI NANDA
 perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan.
 Pasukan tentera zaman ini mempunyai 20,000 kavalri, 200,000 infantri dan 3,000 tentera bergajah.

DINASTI MAURYA
 Kekuatan ketenteraan juga menjadi asas perluasan kuasa zaman Dinasti Maurya, terutamanya ketika zaman Chandragupta Maurya dan Asoka.
 Usaha perluasan kuasa pada zaman Chandragupta Maurya sangat bergantung pada kekuatan ketenteraannya dengan memiliki 9,000 tentera bergajah, 30,000 kavalri dan 600,000 infantri.
 Setelah memegang kuasa, Asoka berusaha menguasai kawasan-kawasan yang belum lagi ditakluki di bawah kekuasaan Maurya. Antara kawasan yang masih belum dikuasai termasuklah Kalinga.
 Kalinga berjaya dikuasai, namun jumlah nyawa yang terkorban begitu besar.
 Keadaan ini telah memberi kesedaran kepada Asoka.
 Pemerintahannya berubah menjadi lebih toleran dan bertanggungjawab

DINASTI GUPTA
 Perluasan kuasa pada zaman Gupta diterajui oleh Chandragupta I yang memerintah antara tahun 320 M- 335 M.
 Pataliputra turut dijadikan pusat pemerintahan dinasti ini.
 Chandragupta I telah menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk memperluas kuasa hingga mampu menguasai kawasan yang luas menganjur dari punjab hingga Bengal.

2. KEAGAMAAN
 Merupakan kaedah yang merentas sempadan.
 Penekanan kepada aspek keagamaan membolehkan nama Dinasti Maurya terutamanya zaman Asoka begitu dikenali di serata dunia.

DINASTI MAURYA
 Selepas Perang Kalinga, Asoka menghentikan sebarang usaha perluasan
secara fizikal, sebaliknya menumpukan kepada pengembangan agama Buddha.
 Bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada tiang batu yang diletakkan di kawasan strategik. Tiang ini dikenali sebagai Tiang Asoka
 Di bawah naungan Asoka, misi pengembangan agama Buddha telah giat dilakukan. Tiang Asoka

DINASTI GUPTA
 Ketika zaman Gupta pula penekanan diberikan kepada agama Hindu hingga agama ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.
 Pemerintahan Gupta menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu.
 Raja Samudragupta (335 M – 376 M) meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan hingga menyebabkan beliau dikenali sebagai Kaviraja (raja penyair)
 Penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti ini membolehkan zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu

7.2 Tamadun China

LOKASI DAN PERKEMBANGANNYA
DINASTI QIN

 Tamadun China pada era peningkatan ini masih lagi muncul di sekitar Lembah Sungai Huang He.
 Kawasan yang subur serta kedudukannya yang strategik menjadikan Lembah Sungai Huang He sebagai kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat kerajaan seperti pada zaman Dinasti Qin dan Dinasti Han.
 Ketika ini, Dinasti Qin muncul sebagai kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Zheng yang kemudiannya memakai gelaran Maharaja Shi Huangdi. Kerajaan ini berpusat di Xianyang.
 Dinasti ini wujud antara tahun 221 SM hingga tahun 206 SM dan mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara sehingga ke Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam.
 Maharaja Shi Huangdi merupakan pemimpin Dinasti Qin yang bertanggungjawab menyatukan China.
 Kestabilan dalam bidang politik yang wujud pada zamannya telah membolehkan peningkatan berlaku dalam bidang ekonomi dan sosial.

DINASTI HAN
 Dinasti Qin digantikan oleh Dinasti Han antara tahun 206 SM hingga tahun 220 M.
 Dinasti ini diasaskan oleh Liu Bang yang kemudiannya memakai gelaran maharaja Gaozu.
 Dinasti ini terbahagi kepada dua tahap, iaitu Han Awal antara tahun 206 SM hingga tahun 8 M dan Han Akhir antara tahun 25 M hingga tahun 220 M.
 Ketika zaman Han Awal, pusat pemerintahan terletak di Chang’an, manakala pada zaman Han Akhir, pusat pemerintahan terletak di Loyang.
 Dinasti han telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan melalui pembukaan Laluan Sutera, bidang pentadbiran dan bidang sosial ketika zaman pemerintahan Maharaja Han Wu Di yang memerintah antara tahun 140 SM – 87 SM.
 Laluan Sutera merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia melibatkan China hingga empayar Rom.
 Dinasti Han juga terkenal kerana melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhdimatan awam sebagai sebahagian daripada perkembangan dalam sistem pendidikan.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM TAMADUN CHINA
Konfusius

sejarah tingkatan 1 bab 7 konfusius
 Pendidikan di China telah bermula sejak zaman Dinasti Shang dan berkembang ketika Dinasti Zhou.
 Pada masa itu terdapat ramai ahli falsafah seperti Konfusius yang menjadi perhatian masyarakat.

Han Fei Zi
sejarah tingkatan 1 bab 7 han fei zi
 Pada zaman Dinasti Qin, pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Han Fei Zi yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia.
 Sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan.

Cai Lun
sejarah tingkatan 1 bab 7 cai lun
 Pada zaman Dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang’an.
 Penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Konfusianisme yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah.
 Sistem pendidikan semakin bertambah baik dengan adanya teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, serpihan rami kain, dan jaring oleh Cai Lun

Matlamat Sistem Pendidikan Tamadun China
1)Memupuk nilai moral dan etika.
2)Lulus peperiksaan perkhidmatan awam
3)Mengekalkan ajaran Konfusianisme
4)Memilih pegawai kerajaan
5)Membezakan golongan elit dengan golongan rakyat

TAHAP SISTEM PENDIDIKAN
1) PENDIDIKAN RENDAH
Tumpuan kepada menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya

2) PENDIDIKAN MENENGAH
Tumpuan kepada aspek menulis karangan dan sajak.

3) PENDIDIKAN TINGGI
Menterjemahkan dan mengintepretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara

PEPERIKSAAN
 Peperiksaan perkhidmatan awam merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat China.
 Peperiksaan membolehkan seseorang menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik.
 Sistem peperiksaan yang awal mula diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu dalam Dinasti Han pada tahun 29 SM dan kekal hingga tahun 1905 apabila dimansuhkan oleh maharani Dowager Cixi.

CIRI-CIRI SISTEM PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM
 Peperiksaan yang sangat kompetitif
 Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial
 Mengekalkan tradisi dan budaya China terutamanya ajaran Konfusianisme.
 Larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi China.
 Lulus dalam peperiksaan merupakan matlamat utama pendidikan bagi seorang anak lelaki.
 Seseorang calon yang berpotensi akan menerima tajaan daripada penduduk kampung.
 Sistem peperiksaan ini dikawal dengan ketat.
 Sistem yang sama dilaksanakan di seluruh empayar dan mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman.
 Bagi mengelakkan penipuan, calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung.
 Hanya meraka yang lulus dengan cemerlang akan diserapkan ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan.
 Peperikasaan berkisar pada kandungan buku Empat Buku (The Four Book) dan Lima Kitab ( The Five classics) yang dikenali sebagai Sembilan Buku suci.

TAHAP PEPERIKSAAN
Tahap pertama (Xiucai)
 Dijalankan pada peringkat daerah.
 Terbuka kepada semua orang.
 Diadakan dua kali setiap tiga tahun.
 Tempoh peperiksaan ialah sehari
 Bilangan calon antara 500-2,000 orang.
 Kadar kelulusan 1 : 35

Tahap kedua (Juren)
 Dijalankan di ibu kota daerah.
 Hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama.
 Diadakan tiga tahun sekali.
 Tempoh peperiksaan tiga hari.
 Bilangan calon antara 4,800 – 10,000 orang.
 Kadar kelulusan, 1 : 120.

Tahap tiga (Jinshi)
 Dijalankan di ibu kota kerajaan.
 Diadakan tiga tahun sekali.
 Tempoh peperiksaan selama 13 hari.

 Mereka yang lulus dalam peperiksaan ini akan diserapkan ke dalam perkhidmatan awam kerajaan serta memperoleh pelbagai keistimewaan berdasarkan tahap kelulusan mereka.
 Calon yang lulus peperiksaan tahap pertama akan memperoleh butang keemasan yang akan dilekatkan pada topi mereka, diterima sebagai kakitangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai Majlis Santapan Diraja.
 Bagi calon yang lulus peperiksaan tahap kedua pula akan memperoleh butang keemasan dan mendapat jawatan dalam kerajaan. Selain itu, rumah mereka akan mempunyai tanda nama yang diletakkan di pintu masuk dan mempunyai kakitangan pengiring.
 Bagi calon yang lulus peringkat ketiga akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan dan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain, bukan sahaja untuk dirinya tetapi keluarga dan kampungnya.

Kuiz Sejarah Bab 7: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 1 Bab 7: Muat Turun Nota
Nota Sejarah: Tingkatan 1