Categories
Sejarah Tingkatan 1

Sejarah Tingkatan 1 Bab 4

Sejarah Tingkatan 1 Bab 4

Sejarah Tingkatan 1 Bab 4 Mengenali Tamadun

4.1 Maksud Tamadun
1) Bahasa Yunani
– Dari segi pengertian bahasa, perkataan tamadun (civilisation) diambil daripada perkataan Yunani iaitu “civitas” yang bermaksud bandar atau kota

2) Bahasa Inggeris

– tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju

3) Bahasa Arab

– mudun,madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan Pembukaan bandar

4) Bahasa Melayu

– suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi.

4.2 Konsep Tamadun
1) Pandangan Islam
– Konsep tamadun dalam Islam dibina atas kerangka Islam sebagai al-Din
– merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah yang berasaskan nilai dalam pendidikan.

a)Ibn Khaldun

– tokoh awal membicarakan tentang tamadun islam
– memperkenalkan “umran” dan “hadharah” yang digunakan dalam bukunya bertajuk Muqqadimah

b)Syed Muhammad Naquib Al-attas
– keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya

2) Pandangan Barat
a) Arnold J. Toynbee

– suatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan

4.3 Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia
1) Pertanian dan Perdagangan

– mulai berkembang apabila terdapat kegiatan pertani
– Penciptaan pelbagai peralatan, pembinaan saliran, kincir angin dan pembinaan teres di tanah tinggi
– disebabkan itu wujudnya kegiatan perdagangan
– pertama perdagangan tempatan dan kedua perdagangan jarak jauh.

2) Sistem Pemerintahan

– kerajaan telah dibentuk untuk menguruskan pemerintahan kota
– pada peringkat awal pemerintah negara-kota diketuai oleh pendeta tetapi kemudiannya raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah
– Raja dibantu oleh pegawai

3) Pembentukan Bandar

– perkembangan dalam bidang pertanian menyebabkan manusia mula membina petempatan kekal
– kewujudan petempatan kekal di sesebuah kawasan bermula dengan kampung dan selepas berkembang ianya menjadi bandar

4) Pengkhususan Pekerjaan

– perkembangan pesat bandar telah meningkatkan jumlah penduduk.
– mewujudkan pengkhususan dalam bidang pekerjaan, seperti pengutip cukai, jurutera mengawal sistem pengairan sungai, tentera, petani dan bidang pentadbiran.
-terdapat lebih banyak peluang pekerjaan baharu.
-kumpulan artisan menumpukan kerja mengukir, menempa besi dan tembikar.

5) Teknologi

– penggunaan teknologi dalam pembuatan logam tembaga, gangsa dan besi pula menghasilkan peralatan
– telah menghasilkan penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan
– penciptaan roda telah membantu penggunaan kereta kuda dan lembu untuk tujuan mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk.

6) Organisasi Sosial

– dalam masyarakat mesir purba, kemunculan institusi dan golongan pekerja telah mewujudkan kelas sosial
– kelas sosial berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh

7) Agama dan Kepercayaan

– masyarakat tamadun awal mempercayai banyak tuhan.
– terdapat institusi agama yang mengurus upacara keagamaan
– tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati tuhan

8) Tulisan dan Penyimpanan Rekod

– sistem tulisan mula lahir kira-kira 5,000 tahun lalu
– penciptaan tulisan ini membezakan kehidupan zaman prasejarah dan sejarah
– tulisan pertama menggunakan sistem piktograf
– membolehkan manusia menyimpan rekod dan pekara penting tentang masyarakat dan diri mereka.

9) Kesenian dan Kesusasteraan

– masyarakat pada zaman tamadun awal melahirkan hasil sastera dan seni bina ynag mengagumkan
– gaya dan teknik yang digunakan oleh artis menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing

Kuiz Sejarah Bab 4: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 1 Bab 4: Muat Turun Nota
Nota Sejarah: Tingkatan 1