Categories
Sejarah Tingkatan 1

Sejarah Tingkatan 1 Bab 3

Sejarah Tingkatan 1 Bab 3

Sejarah Tingkatan 1 Bab 3 Zaman Prasejarah

3.1 Maksud Zaman Prasejarah
– bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Zaman ini pula boleh dibahagikan kepada dua iaitu Zaman Batu dan Zaman Logam

Zaman Batu
1. Zaman Paleolitik
– dikenali disebagai Zaman Batu Lama
– Tempoh masa anatara 2.5 juta tahun – 8,000 SM
– Manusia meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan menggunakan teknologi batu yang serba ringkas
– Mereka juga menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka

2, Zaman Mesolitik
– tempoh masa antara 12,000-4,000 SM
– Manusia memburu binatang dan menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka

3. Zaman Neolitik
– tempoh masa antara 10,000-2,000 SM
– Wujud kawasan petempatan yang mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang.

Zaman Logam
– merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi
– tempoh masa antara 3,500 SM sehingga 500 M
– manusia telah melakukan inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka
– manusia zaman ini sudah mula melakukan aktiviti pelayaran
– menjalankan aktiviti ptukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa
-peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing merupakan peralatan besi yang digunakan untuk memburu, bertani dan aktiviti harian.

3.2 Zaman Prasejarah Di Dunia
1) Altamira, Sepanyol
– bukti lukisan yang ditemui di dalam gua ini menunjukkan kewujudan manusia zaman mesolitik. Mereka hidup antara 35,000 – 11,000 SM

2) Stonehenge, Britain
– Dibina antara 3,700 – 1,600 SM. Binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual dan tempat mengkaji bintang

3) Zhoukoudian, China
– tapak ini berusia antara 18,000 hingga 11,000 SM dam ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Man.

4) Gua Chouvet, Perancis
– Diduduki oleh manusia silih berganti antara 30,000 SM – 27,000 SM. Lukisan di dalam gua ini membuktukan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang

5) Catal Huyuk, Turki
– Diduduki oleh manusia antara 7,100-600 SM. Aktiviti utam termasuklah pertanian, terutamanya penanaman barli dan gandum

6) Gobekli Tepe, Turki
– Diduduki pada tahun 12,000 SM. Ahli arkeologi berpendapat binaan batu di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual

7) Bhimbetka, India
– berusia 30,000 SM. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India

8) Shahr-i-Sokhta, Iran
– Berusia antara 3,200-1,800 SM. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan kawasan perumahan kawasan perkuburan dan kawasan pembuatan barangan harian.

Lokasi Zaman Prasejarah Di Asia Tenggara
1) Ban Chiang, Thailand
2) Lenggong, Malaysia
3) Gua Liang Bua, Pulau Flores, Indonesia4) Gua Tabon, Filipina
5) Sa Hyun, Vietnam
6) Gua Padah-lin Myanmar

3.3 Ciri-Ciri Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah
1) Zaman Paleolitik
a) Tempat Kediaman
– gua
– lubang bawah tanah
– di bawah pokok
– tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu

b) Peralatan
– batu, kayu dan tulang haiwan
– bentuk sedia ada, ringkas dan kasar pembuatannya

c) Pengumpulan Makanan
– memburu binatang, mengumpul buah-buahan

d) Kegiatan Ekonomi
– bergantung sepenuhnya sumbe alam semula jadi
– hidup secara nomad
– bersifat sara diri

e) Organisasi sosial

– hidup berkelompok kecil
– hidup secara nomad

f) Kepercayaan
– mengamalkan animisme
– kepercayaan alam semula jadi

g) Kesenian dan kebudayaan
– menghasilkan lukisan gua
– bersifat realisme

2) Zaman Mesolitik
a) Tempat Kediaman
– gua
– lubang bawah tanah
– tempat berlindung diperbuat daripada ranting kayu
– tumpuan petempatan di pinggir sungai dan laut

b) Peralatan
– kayu, batu dan tulang haiwan
– lebih halus dan kemas
– digunakan untuk memburu binatang dan perangkap ikan

c) Pengumpulan Makanan
– mengumpul kerang dan siput di pinggir sungai

d) Kegiatan Ekonomi

– mengutip hasil hutan
– memburu binatang dan menangkap ikan

e) Organisasi Sosial
– hidup dalam kelompok kecil
– hidup secara nomad

f) Kepercayaan

– kepercayaan animisme

g) Kesenian dan kebudayaan

– lukisan gua

3) Zaman Neolitik
a) Tempat Kediaman

– tinggal secara menetap terutamanya di kawasan lembah sungai dan di pesisiran pantai.
– membina rumah diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu

b) Peralatan
– peralatan lebih halus dan kemas seperti roda dan alat menggali.

c) Pengumpulan Makanan
– aktiviti pertanian dan penternakan

d) Kegiatan Ekonomi

– sistem barter dan pengkhususan kerja telah bermula

e) Organisasi Sosial
– hidup menetap dan telah wujud sistem sosial yang baik
– terdapat ketua yang dipilih

f) Kepercayaan
– melakukan ritual
– wujud kepercayaan kehidupan selepas mati

g) Kesenian dan kebudayaan

– corak permukaan tembikar
– pola geometry merupakan pola utama yang dikenali simbolisme

4) Zaman Logam
a) Tempat Kediaman
– tinggal secara menetap dan membina tempat kediaman mereka dengan lebih baik
– binaannya diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu serta lebih tersusun
-selain kawasan lembah sungai dan persisiran pantai mereka juga tinggal di kawasan tanah tinggi

b) Peralatan
– diperbuat daripada logam
– manusia memiliki tahap kehidupan yang tinggi

c) Pengumpulan Makanan
– aktiviti pertanian, penternakan dan perdagangan tukar barang

d) Kegiatan Ekonomi

– aktiviti pertanian, penternakan dan perdagangan
– pembuatan dan pertukangan

e) Organisasi Sosial
– lebih tersusun
– pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul
– pembentukan sistem pentadbiran

f) Kepercayaan
– penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelas
– binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara ritual dan menyempurnakan kepercayaan mereka

g) Kesenian dan kebudayaan

– mementingkan nilai estetika

3.4 Kesinambungan Sumbangan Zaman Prasejarah Kepada Kemajuan Kehidupan Manusia
1) Aktiviti pertanian
2) Memburu binantang
3) Menternak binatang
4) Peralatan
5) Tembikar
6) Ideofak
7) Monumen dan Seni Bina

3.5 Zaman Prasejarah Di Malaysia
Zaman Paleolitik (40,000) SM
– Tingkayu, Sabah
– Gua Niah, Sarawak
– Kota Tampan, Perak
– Lembah Mansuli, Sabah

Zaman Mesolitik (12,000-2,800) SM
– Jenderam Hilir, Selangor
– Gua Madai, Sabah
– Gua Cha, Ulu Kelantan
– Bukit Tegun Lembu, Perlis

Zaman Neolitik (2,800-500) SM
– Gua Kecil, Pahang
– Sungai Tembeling, Pahang
– Lubang Angin, Sarawak
– Gua Tapadong, Sabah
– Jenderam Hilir, Selangor

Zaman Logam (500SM-500M)
– Sungai Tembeling, Pahang
– Lembah Bernam, Selangor

1) Teknologi
2) Tembikar dan Manik
3) Lukisan Gua dan Ukiran Batu
4) Ukiran Batu
5) Ekonomi
6) Kepercayaan

Kuiz Sejarah Bab 3: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 1 Bab 3: Muat Turun Nota
Nota Sejarah: Tingkatan 1