Categories
Sejarah Tingkatan 1

Sejarah Tingkatan 1 Bab 2

sejarah tingkatan 1 bab 2

Sejarah Tingkatan 1 Bab 2 Zaman Air Batu

2.1 Dunia Kita
– Ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi melebihi 4.6 billion tahun
– Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal
-Iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan

2.2 Zaman Air Batu
a) Zaman Air Batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun
b) Pada akhir Zaman Air Batu, bumi mengalami proses pengglasieran
c) Perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya Zaman Air Batu

1) Zaman Miosen
– berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu
– gunung-ganang terbentuk secara fizikal
– mamalia, hidupan di laut dan di air telah wujud di bumi
– Suhu dunia panas dan kering

2) Zaman Pliosen
– berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu
– berlaku penyejukan global Zaman Miosen yang lebih panas
– Dataran tinggi tebentuk

3) Zaman Pleistosen
– berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun
– glasier utama berlaku sebanyak 11 kali
– manusia mengetahui cara membuat api
– kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini

4) Zaman Holosen
– berlaku sejak 10,000 tahun dahulu hingga kini
– berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia
– manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian
– roda dan tulisan kuneiform dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu

2.4 Ciri-Ciri Zaman Air Batu
1) Aras laut
2) Kehidupan manusia
3) Suhu
4) Tumbuhan
5) Binatang
6) Fizikal Bumi

2.5 Perubahan Zaman Air Batu
1) Keadaan glasier di Alaska
2) Pulau yang mengalami kenaikan aras laut
3) Tasik Dayang Bunting
4) Binatang Zaman Air Batu
5) Radiasi Bumi

2.6 Kesan Perubahan Zaman Air Batu Di Asia Tenggara
1) Kenaikan paras air laut di Pentas Sunda
2) Pergerakan Manusia di sekitarnya

Kuiz Sejarah Bab 2: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 1 Bab 2: Muat Turun Nota
Nota Sejarah: Tingkatan 1