Categories
Sejarah Tingkatan 1

Sejarah Tingkatan 1 Bab 1

sejarah tingkatan 1 bab 1

Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 Mengenali Sejarah

1.1 Definisi Sejarah
1) Secara umum: Sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu

2) Bahasa Melayu
-Istilah Sejarah berasal dari perkataan Arab, “syajaratun” yang bererti pokok.
-Sejarah juga dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan asal usul

3) Kamus Dewan
-Asal usul (keturunan), salasilah
-Peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan tambo
-Kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu

4) Bahasa Inggeris
-History bererti cerita tentang seseorang. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, historia yang bererti Penyelidikan.

1.2 Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan
1) Herodatus
-Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa

2) E H Carr
-Suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dan masa lampau

3) Ibn Khaldun
-Sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia & perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu

4) Khoo Kay Kim
-Sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku

5) Muhd Yusof Ibrahim
-Sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan cacatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu

1.4 Sumber Sejarah
a) Sumber primer
i. Sumber belum diolah
ii. Bersifat asli
iii. Belum ditafsir
iv. Contoh: Fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, manuskirp, dokumen rasmi, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diari

b) Sumber Sekunder
i. Bahan yang diolah dan diterbitkan
ii. Bahan tersebar kepada umum
iii. Contoh: Buku, akhbar ,majalah, jurnal, ensiklopedia ,risalah

Sumber Sejarah
a) Artifak
b) Bukan Artifak
c) Ensiklopedia

1.5 Penyelidikan Dalam Sejarah
Kaedah Betulis
i. Mengenal pasti sumber
ii. Mendapat dan mengesahkan sumber
iii. Mengumpul dan menyimpan
iv. Menggunakan peralatan yang sesuai
v. Menganalisis

Kaedah Lisan
i. Tahap Pertama: Persediaan
ii. Tahap Kedua: Rakaman Temu Bual
iii. Tahap Ketiga: Memproses rakaman

Kaedah Arkeologi
i. Perancangan grid
ii. Menandakan kawasan
iii. Ekskavasi
iv. Pemunggahan & pengisihan
v. pembersihan
vi. pengkatalogan
vii. penganalisisan

1.6 Tafsiran Dalam Sejarah
a) Definisi
-menerangkan fakta sejarah berdasarakan sumber berkaitan

b) Kepentingan
– menggalakkan penggunaan pelbagai sumber
-dapat menilai peristiwa yang sama dari sudut berbeza
-berfikiran terbuka

c) Faktor wujud Perbezaan tafsiran
– sumber pelbagai
– perbezaan pandangan
– perbezaan ideologi
– tujuan penulisan

1.7 Kepentingan Mempelajari Sejarah
1. Mengenal asal usul
2. Mengambil ikhtibar
3. Memupuk patriotisme
4. Mengukuhkan perpaduan
5. Membangunkan negara dan bangsa
6. Mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah

Kuiz Sejarah Bab 1: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 1 Bab 1: Muat Turun Nota
Nota Sejarah: Tingkatan 1