Categories
Sajak

Sajak Roti

Sajak Roti: Maksud Rangkap, Persoalan, Gaya bahasa, Unsur Bunyi, Bentuk, Nilai dan Pengajaran

Maksud
Rangkap 1
Roti yang dibuat di dapur membangkitkan selera. Selera itu bangkit kerana baunya yang harum.

Rangkap 2
Selera untuk makan roti bertambah apabila melihat roti dibakar, kemudian melihat roti yang rangup itu terhidang.

Rangkap 3
Apabila roti sudah dihidangkan di hadapan mata, selera kian meningkat. Protagonis makan roti itu sampai kenyang dan bersendawa.

Rangkap 4
Bagi orang yang beriman dan mempunyai perikemanusiaan yang tinggi, selepas berasa kenyang mereka teringat akan orang miskin yang tidak mendapat makanan seperti mereka. Orang yang beriman memikirkan tugas untuk membela orang miskin.

Rangkap 5
Jika banyak orang yang beriman, maka berkuranglah orang yang menderita di dunia ini. Orang yang susah akan bersyukur kerana mereka dibantu oleh golongan yang berada dan beriman.

Tema dan Persoalan
Tema

Orang yang beriman, ketika kenyang tidak melupakan golongan miskin.

Persoalan
(a) Apabila roti dibakar, baunya membangkitkan selera.
(b) Ketika lapar manusia tidak dapat menahan nafsu makan.
(c) Apabila makan makanan yang sedap, manusia akan makan sampai kenyang dan bersendawa.
(d) Orang yang beriman tidak akan melupakan orang miskin ketika mereka berasa kenyang.
(e) Bersyukur apabila mendapat sesuatu merupakan tanda keimanan.

Bentuk dan Ciri-ciri Sajak
(a) Terdiri daripada lima rangkap.
(b) Rangkap pertama mempunyai empat baris dan rangkap kedua hingga kelima mempunyai lima baris.
(c) Bilangan katanya dua hingga enam patah kata sebaris.
(d) Terdiri daripada lima hingga empat belas suku kata sebaris.
(e) Bentuknya bebas.

Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi, Nada
(a) Hiperbola. Contohnya, nafsu makan pun bergelora; melangit damai dirasa.
(b) Metafora: Contohnya, percikan iman.
(c) Personifikasi. Contohnya, selera kian menggelepar.
(d) Simile. Contohnya, terhidang seumpama permaidani terhampar.
(e) Asonansi. Contohnya, Bagi pemilik iman di dada (perulangan vokal i)
(f) Aliterasi. Contohnya, Bila begitu selamanya (perulangan konsonan b).
(g) Rima akhir bagi rangkap pertama ialah ialah abaa dan rima akhir bagi rangkap kedua hingga kelima aaaaa.

Nada
Didaktik.

Nilai
(a) Kesabaran.
(b) Baik hati.
(c) Kesyukuran.
(d) Keimanan.
(e) Kesederhanaan.

Pengajaran
(a) Kita hendaklah bersabar ketika menunggu untuk mendapatkan sesuatu.
(b) Kita hendaklah memikirkan orang lain agar orang lain turut mendapat rezeki.
(c) Kita hendaklah ingat akan keadaan orang lain yang kurang bernasib baik.
(d) Kita hendaklah melatih diri agar menjadi orang beriman.
(e) Sebagai manusia kita mestilah bersyukur atas nikmat kurniaan Tuhan.

Sajak Roti: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 2