Categories
Sajak

Sajak Pesan Ibu Beribu

Sajak Pesan Ibu Beribu: Maksud Rangkap, Persoalan, Gaya bahasa, Unsur Bunyi, Bentuk, Nilai dan Pengajaran

Maksud
Rangkap 1

Setiap anak mempunyai seorang ibu sahaja tetapi terdapat banyak pesanan ibu kepada anak dalam menghadapi kehidupan.

Rangkap 2
Pesanan ibu kepada anak meliputi keseluruhan kehidupan anaknya. Ibu berpesan agar anaknya rajin belajar supaya dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan berhati-hati dalam memilih kawan. Ibu juga berpesan agar anaknya mencari rakan yang baik dan menjauhi rakan yang boleh mempengaruhi anaknya melakukan perkara yang negatif. Ibu berpesan lagi agar si anak berwaspada ketika keluar dari rumah kerana bimbang akan bahaya yang mungkin menimpa diri. Walaupun si anak berasa jemu dengan setiap pesanan ibu namun ibu tidak pernah berhenti berpesan. Pesanannya sentiasa bertambah dari sehari ke sehari, termasuklah pesanan agar menjaga kesihatan diri.

Rangkap 3
Suatu hari penyajak melihat rakannya bersedih kerana ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia baru menyedari bahawa kekasihnya ialah seorang penipu dan telah ditangkap.

Rangkap 4
Ketika itu rakan penyajak telah menyedari bahawa dia telah mengabaikan pesanan ibunya agar berhati-hati dalam memilih sahabat. Setelah itu, penyajak mula menerima hakikat kebenaran pesanan ibunya dan merindui pesanan-pesanan ibunya.

Rangkap 5
Akhirnya, penyajak mengakui bahawa ibunya lebih arif dalam menilai perkara yang baik dan yang buruk. Penyajak sanggup menerima lebih banyak pesanan ibunya kerana dia tidak akan bosan mendengarnya. Penyajak sedar bahawa sempurnanya tanggungjawab seorang ibu apabila beliau dapat menyampaikan pesanan yang baik kepada anaknya.

Tema dan Persoalan
Tema

Seorang ibu yang tidak pernah jemu berpesan dan memberi nasihat kepada anak kesayangannya.

Persoalan
(a) Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.
(b) Sikap berhati-hati dalam memilih sahabat.
(c) Kepentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sebagai penyuluh kehidupan.
(d) Sikap tidak ambil peduli terhadap pesanan ibu akan membawa musibah kepada diri anak-anak.
(e) Pengalaman yang mengajar manusia tentang erti kehidupan.

Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi, Nada
(a) Anafora. Contohnya, yang mana permata, yang mana kaca yang mana budaya, yang mana buaya.
(b) Repetisi. Contohnya, tapi ibu tetap ibu.
(c) Hiperbola. Contohnya, kawan berhantu.
(d) Asonansi. Contohnya, setiap langkah kita diiringi pesanan ibu (perulangan vokal i).
(e) Aliterasi. Contohnya, kerana kehilangan kekasih (perulangan konsonan k).
(f) Rima akhir bagi rangkap pertama ialah aaa, rima akhir bagi rangkap kedua ialah aaaabbccaaaaaaaaaa, rima akhir bagi rangkap ketiga ialah abbacdddd, rima akhir bagi rangkap keempat ialah alah aabbbbbb dan rima akhir bagi rangkap kelima ialah abccaaaaaa.

Nada
Melankolik.

Bentuk dan Ciri-ciri Sajak
(a) Terdiri daripada lima rangkap.
(b) Rangkap pertama mempunyai tiga baris, rangkap kedua mempunyai lapan belas baris, rangkap ketiga mempunyai sembilan baris, rangkap keempat mempunyai lapan baris, dan rangkap kelima mempunyai sepuluh baris.
(c) Bilangan katanya satu hingga tujuh patah kata.
(d) Terdiri daripada dua hingga enam belas suku kata.
(e) Bentuknya bebas.

Nilai dan Pengajaran
Nilai

(a) Kasih sayang.
(b) Kesungguhan.
(c) Kebijaksanaan.
(d) Berhati mulia.

Pengajaran
(a) Kita mestilah sentiasa patuh dan mendengar nasihat ibu bapa.
(b) Kita hendaklah rajin dalam menuntut ilmu pengetahuan.
(c) Kita disarankan untuk menjaga kesihatan supaya tidak memudaratkan diri sendiri.
(d) Kita hendaklah menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita.
(e) Kita perlulah bijak dalam memilih sahabat yang boleh memberi tunjuk ajar kepada kita.

Sajak Pesan Ibu Beribu: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 3