Categories
Sains Tingkatan 4

Sains Tingkatan 4 Bab 8

Sains Tingkatan 4 Bab 8 Unsur Dan Bahan

Asas Jirim

Atom – zarah paling kecil di dalam sesuatu unsur. Unit paling asas dalam unsur
Molekul – gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza
Ion – Zarah-zarah yang bercas positf atau negatif. Terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron

Kewujudan Unsur dalam pelbagai bentuk
i) Unsur feurm
ii) Unsur Hidrogen

Jadual Berkala Unsur Moden
jadual berkala
– unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.
– nombor proton ditakrifkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom

Susunan Elektron Unsur
– atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron
– elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron
– elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu
– elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi
sn t4b8 1

Pembentukan Ion Positif dan Negatif
– kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil
– atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil
– atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terluarnya kepada aton lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain
Ion Positif: terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron
Ion Negatif: terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron

Isotop
Isotop: berasal perkataan Yunani “isos” yang bermaksud sama dan “lopos” yang bermaksud tempat.
– terdapat unsur yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan.
– atom ini dikenali sebagai isotop
– isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja
Nombor nukleon: jumalh bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom itu.

Kegunaan Isotop dalam Pelbagai Bidang
Radioisotop – isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif.

i) Perubatan
– sinar gama daripada kobalt-60 digunakan untuk membunuh sel kanser

ii) Teknologi makanan
– sinar gama daripada kobalt-60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan itu

iii) Pertanian
– Fosforus-32 disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam pertumbuhan

Kuiz Sains Bab 8: Klik Sini
Sains Tingkatan 4 Bab 8:
Nota Sains: Tingkatan 4