Categories
Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 2

Sains Tingkatan 2 Bab 2 Ekosistem

Kelas Orgranisma
pengeluar,pengguna dan pengurai

Pengeluar– organisma yang boleh membuat makanan sendiri (tumbuhan)
Pengeluar Primer– organisma yang memakan organisma lain (herbivor dan omnivor).
Pengurai– organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan yang lebih ringkas atau nutrien (saprofitisme)
Pengguna Sekunder – haiwan omnivor dan karnivor yang makan pengguna primer.
Pengguna Tertier – haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder

Rantai Makanan – digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma
sains t2b2 rantai

Siratan Makanan– gabungan beberapa rantai makanan
sains t2b2 siratan

Kitar Nutrien– pemindahan nutrient dan tenaga dalam ekosistem.

Kitar Air
sains t2b2 kitar air

Kitar Oksigen dan Karbon Dioksida
kitar oksigen

Langkah Menyelesaikan Masalah Gangguan Kepada Kitar Nutrien
1) Sistem pertanian terancang
2) Menggunakan kenderaan awam
3) Menyimpan air hujan untuk kegunaan harian
4) Menanam semula pokok
5) Memperketat undang-undang

Habitat– persekitaran atau tempat tinggal organisma
Spesies– sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak
Populasi– sekumpulan organisma yang sama spesies dah hidup di habitat yang sama
Komuniti– beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain
Ekosistem– beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat, saling berinteraksi, dalam komponen hidup dan bukan hidup

Keseimbangan ekosistem – organisma bersandarkan benda bukan hidup seperti air, cahaya, udara dan tanah

Interaksi antara organisma
1) Simbiosis
– Dua atau lebih organisma berlainan spesis hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain

2) Mangsa-pemangsa
– Satu organisma memakan organisma lain

3) Persaingan

– satu habitat bersaing mendapatkan keperluan asas

Simbiosis
1) Mutualisme – interaksi memberi manfaat kepada kedua-dua organisma
2) Komensalisme – interaksi satu organisma sahaja yang mendapat manfaat tanpa memudaratkan atau menguntukan organisma lain
3) Parasitisme – interaksi yang menguntungkan satu organisma dan memudaratkan organisma lain

Kawan Biologi– kaedah menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di suatu tempat.

Kelebihan & Kelemahan
sains t2b2 klebihan dan klemahan

Faktor mempengaruhi sains populasi dalam suatu ekosistem
1) Serangan penyakit
2) Kehadiran pemangsa
3) Sumber makanan
4) Perubahan cuaca

Perubahan dalam Ekosistem
1) Kekurangan bekalan air
2) Migrasi
3) Perubahan saiz populasi

Kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar
1) Kepupusan spesis flora fauna
2) Hakisan tanah
3) Kesan rumah hijau
4) Pencemaran udara, air dan tanah
5) Hujan asid
6) Banjir Kilat
7) Bau busuk akibat pereputan sisa pepejal

Langkah mengatasi
1) Menguatkuasa undang-undang
2) Meningkatkan kesedaran orang awam
3) Mengamalkan Refuse, Reduce, Recycle, Repurpose.
4) Menggunakan kawalan biologi

Kuiz Sains Bab 2: Klik Sini
Sains Tingkatan 2 Bab 2: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 1

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 2

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 3

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 4

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 5

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 6

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 7

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 8

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 9

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 10

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 11

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 12

Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2 Bab 13

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah