Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 9

sains tingkatan 1 bab 9

Sains Tingkatan 1 Bab 9 Bumi

Sistem Dan Struktur Bumi
4 Komponem bumi – atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera

Hidrosfera – zon air
Atmosfera – zon udara
Geosfera – zon batu dan tanah
Biosfera – zon kehidupan

Stratifikasi atmosfera
eksosfera – gas helium, hidrogen (480KM ke atas)
termosfera – ion memantulkan gelombang radio (80-480KM)
mesosfera – pembakaran dan penghancuram meteorit (50-80KM)
straosfera – lapisan ozon (13-50KM)
troposfera – benda hidup bernafas, awan hujan dan salji (0-13KM)

~ Dari troposfera ke stratosfera altitud semakin meningkat, semakin rendah tekanan udara dan suhu juga rendah.

Stratifikasi Dalam Lautan
Zon Permukaan
– air sangat cetek dan cahaya boleh menembusinya, membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan

Zon Tengah Malam
-mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya, tumbuhan sukar untuk hidup tetapi tahap kedalaman ini menjadi habitat untuk haiwan laut yang besar.

Zon Gelap
-tiada cahaya boleh sampai, haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap

Kitaran Air
sains t1b9 kitaran air

Lapisan Bumi
3 Lapisan utama
-kerak,mantel dan teras

Lapisan Mantel
– litosfera, astenosfera, mesosfera
sains t1b9 lapisan bumisains t1b9 mantel

Bahan Bumi
i) Igneus
– terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel
– mengadungi pelbagai bahan mineral

ii) Sedimen
-terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier, dan angin
– terdiri daripada lapisan yang banyak berongga dan mengandungi fosil

iii) Metamorfik
-terbentuk apabila bantuan igneus atau batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi
– lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya

Proses pembuatan batuan
sains t1b9 rock cycle

Proses Utama Bumi
i)
Proses Eksogen – berlaku di permukaan bumi. Hakisan, luluhawa, susutan jisim dan darat, angkutan dan pengenapan

ii) Proses Endogen – berlaku di dalam bumi, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Proses olakan mantel, pergerakan kerak bumi, aktiviti magma

Fenomena Geobencana
i) Volkanisme
ii) Pemanasan global
iii) Tsunami
iv) Tanah runtuh
v) Lubang benam
vi) Gempa bumi
vii) Tanah jerlus
viii) Hujan Asid

Usia Bumi – dianggarkan 4,5 billion tahun daripada meteorit yang diperolehi.
Fosil – bahan bumi yang terbenam dan tertimbus

Sumber Bumi dan geologi gunaan
Air permukaan– dijumpai di atas permukaan bumi
Air Bawah Tanah– dikenali sebagai akuifer, meliputi ruang kosong antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak telap air

Mineral Ekonomi – logam, bukan logam dan nadir

Proses Hidroterma – air kolam dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi atau proses hidroterma.

Kesan Buruk daripada aktiviti manusia
1) Hakisan Tanah
2) Banjir kilat
3) Kepupusan flora dan fauna
4) Pencemaran air, udara, terma dan bunyi
5) Pemanasan global

Kuiz Sains Bab 9: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 9: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1