Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 6

sains tingkatan 1 bab 6

Sains Tingkatan 1 Bab 6 Jadual Berkala

Pengelasan Unsur
Atom – terdiri 3 zarah proton, neutron dan elektron
Proton – bercas positif
Elektron – bercas negatif
Neutron – tidak bercas

Unsur – bahan ringkas, terdapat hanya satu jenis zarah setiap unsur
Sebatian – terdiri dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia

Jadual Berkala
sains t1b6 periodic table
Kepelbagaian sifat bahan
Bahan dapat dikelaskan kepada :
1. Bahan Atom – mengandungi zarah atom
– semua logam adalah bahan atom
– aluminum, ferum

2. Bahan Molekul – gabungan satu kumpulan atom yang mengandungi dua atau lebih jenis atom
– Terdiri daripada molekul unsur dan molekul sebatian
– Oksigen, Karbon Dioksida.

3. Bahan Ion – Mengandungi zarah-zarah ion iaitu ion positif dan ion negatif
– Plumbum bromida, Natrium Klorida.

Perbezaan sifat bahan atom, bahan molekul dan bahan ion
sains t1b5 atom

Logam dan Bukan Logam
sains t1b5 sifat logam

Penulenan bahan
• Bahan tulen adalah bahan yang tidak mengandungi bendasing.
• Hanya terdiri daripada satu jenis bahan sahaja.
• Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tertentu dan tetap, contoh takat didih air 100C dan etanol 780C.
• Kehadiran benda asing mempengaruhi takat didih

Campuran
-terdiri daripada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal.

Kaedah Penurasan – mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam suatu campuran cecair dan pepejal

Kaedah Penyulinganuntuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih berbeza

Pemisahan Menggunakan Magnet – mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan bukan magnet.

Kaedah Pengenapan – mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar.

Kaedah Pengapungan – mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air.

Kaedah Kromatografi – mengasingkan pewarna dalam dakwat yang digunakan.

Sebatian
– terdiri daripada dua atau lebih unsur bercampur

Perbezaan antara perubahan fizik dan kimia
sains t1b6 fizik kimia

Perbezaan Campuran dan Sebatian
sains t1b6 sebatiancampuran

Kuiz Sains Bab 6: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 6: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1