Categories
RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 1

RBT Tingkatan 2 Bab 1 Penyelesaian Masalah Secara Invent

Pengenalpastian Masalah

Inventif – suatu penemuan yang baharu hasil daripada kreativiti manusia
Penyelesaian masalah – suatu proses kognitif.

Mengenal Pasti Masalah Bukan Inventif dan Inventif
1) Masalah Bukan Inventif – masalah yang tiada mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku.
a) alatan tidak berfungsi dengan baik
b) masalah dikenal pasti
c) proses penambahbaikan alatan
d) alatan dapat digunakan semula
e) tiada kesan sampingan

2) Masalah Invetif – masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku

Menerangkan Proses Penyelesaian
1) Bukan Inventif
Proses penyelesaian masalah bukan inventif
– suatu proses penyelesaian masalah biasa yang dialami dalam kehidupan seharian.
rbt t2b1 1
Langkah
i) Mengenal pasti masalah
ii) Menyenaraikan pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah
iii) Membuat Pilihan yang sesuai daripada senarai pilihan yang ada
iv) Melaksanakan pilihan yang telah dibuat
v) Membuat penilaian sama ada pilihan tersebut berjaya atau sebaliknya

2) Inventif
rbt t2b1 2
Langkah
i) Mengenal pasti masalah yang dihadapi
ii) Memodelkan masalah dengan menggunakan konsep percanggahan fizikal
iii) Kaedah penyelesaian (kaedah pemisahan ruang dan masa)
iv) Model penyelesaian spesifik

Analisis Fungsi
– bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada produk
– setelah analisis, setiap komponen yang ada melengkapkan sesuatu produk akan dinyatakan.
– jika terdapat komponen pincang maka fungsi produk itu akan terjejas.

produk – sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen
fungsi (tindakan) – tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran
objek (penerima kesan) – pengguna produk
rbt t2b1 4

Melukis Sistem Fungsi
fungsi komponen – melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk
komponen – bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk

Contoh produk meja
rbt t2b1 3

Lukisan model fungsi
rbt t2b1 5

Membina Model Fungsi
rbt t2b1 6
rbt t2b1 7
– model fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem

a) Masalah fungsi dan punca masalah
rbt t2b1 8

b) Analisis berantai punca dan kesan
rbt t2b1 9
rbt t2b1 10
Kesimpulan – Meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi

– mencari punca masalah menggunakan analisis berantai punca dan kesan
– mencari parameter puncar masalah

Percanggahan Fizikal
– fizikal salah satu parameter komponen yang bertentangan.

Mengenal pasti dan mengalisis – keadaan berlawanan antara satu dengan yang lain yang dipelukan dalam suatu objek.
– terdapat 4 kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan.
rbt t2b1 11

Penentuan kaedah penyelesaian masalh inventif secara pemisahan
rbt t2b1 12
– sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, maka pemisahan ruang dipilih
– sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, maka pemisahan masa dipilih

Mencadangkan pemilihan prinsip inventif
Peminsahan Ruang – pembahagian, pengekstrakan, kualiti setempat, penyarangan, filem nipis dan cangkerang boleh lentur, pengantara, tidak simetri
Pemisahan Masa – kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, tindakan berterusan yang berfaedah

Kuiz RBT Bab 1: Klik Sini
RBT Tingkatan 2 Bab 1: –
Nota RBT: Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 1

RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 2.1

RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 2.2

RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 2.3

RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 2.4

RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 2.5

RBT Tingkatan 2

RBT Tingkatan 2 Bab 2.6

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah