Categories
RBT Tingkatan 1

RBT Tingkatan 1 Bab 2

RBT Tingkatan 1 Bab 2 Pengurusan Projek

Pengurusan projek – aktiviti kerja melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek
1) Skop kerja – terdiri daripada skop produk dan projek
i) Skop produk – kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk
ii) Skop projek – kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan

2) Tempoh masa – tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan projek
3) Kos projek – peruntukan kewangan bagi menjayakan projek

Pengurusan projek
1) Mengawal pelaksanaan
2) Mengawal selia sumbe ryang terhad
3) Menentukan bilangan produk
4) Menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk produk
5) Merancang aktiviti projek

Penjanaan idea
1) meniru yang terdapat di persekitaran dan menukarkan ke dalam bentuk produk
2) menterbalikkan fungsi sesuatu alat
3) menukar saiz objek
4) menterbalikkan kedudukan

Langkah pengurusan
1) Perancangan – peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek
a) Tugas pengurus
i) Penentuan utama
ii) Penentuan subutama
iii) Pengelolaan aktiviti
iv) Matris organisasi atau pasukan

2) Penjadualanmenunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek
a) Tujuan Penjadualan
i) mengelakkan pembaziran atau pemborosan
ii) mengurus bahan mentah secara sistematik
iii) mengawal sumber tenaga pekerja
iv) mengelakkan kerugian masa dan kos

b) blok hubungan aktiviti melalui rangkaian
c) carta gantt atau carta bar

3) Pengawalan – merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan belanjawan.
a) Tujuan
i) semua aktiviti yang dikenal pasti dilakukan secara optimum
ii) semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan
iii) sumber diperlukan dikenal pasti
iv) perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku perubahan atau pembaharuan

Analisis – mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek
a) Panduan penjadualan
i) menentukan aktivti jadual
ii) menyusun aktiviti mengikut keperluan
iii) menganggarkan sumber yang diperlukan
iv) menganggarkan tempoh masa
v) membangunkan jadual
vi) menganggarkan kos dan menyediakan bajet

Penyedian anggaran kos – proses dilakukan oleh peurnding bahan yang bertindak sebagai tempat rujukan kepada pihak pelanggan.
a) Kaedah unit/kuantiti – anggaran mengikut kuantiti barangan atau perkhidmatan.

b) Konsep SMART (specify, measurable, attainable, realistic dan time-bound)
S – tujuan projek
M – pengukuran pengagihan kewangan
A – boleh dilaksanakan dan dicapai
R – kesesuaian dengan kehendak pengguna
T – tempoh masa dan sumber kewangan

Kumpulan kerja – ahli pasukan dalam suatu unit organisasi yang mempunyai matlamat yang sama.

Kelebihan
a) Individu
i) kurang tekanan
ii) tanggungjawab akan dikongsi bersama
iii) penghargaan dan iktifraf dikongsi bersama

b) Pasukan
i) memperoleh hasil yang optimum
ii) kejelekatan sesama ahli
iii) penglibatan yang menyeluruh

Kuiz RBT Bab 2: Klik Sini
RBT Tingkatan 1 Bab 2:
Nota RBT: Tingkatan 1

RBT Tingkatan 1

RBT Tingkatan 1 Bab 1

RBT Tingkatan 1

RBT Tingkatan 1 Bab 2

RBT Tingkatan 1

RBT Tingkatan 1 Bab 3

RBT Tingkatan 1

RBT Tingkatan 1 Bab 4

RBT Tingkatan 1

RBT Tingkatan 1 Bab 5

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah