Categories
Pantun

Pantun Dua Kerat

Pantun Dua Kerat: Maksud, Tema & Persoalan, Gaya Bahasa, Bentuk dan Nilai Pengajaran

Maksud
Rangkap 1
Setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan berkait rapat dengan sifat seseorang itu sendiri.

Rangkap 2
Orang yang asyik baring di dalam selimut akan menjadi orang yang kuat tidur.

Rangkap 3
Walaupun diri seseorang itu mempunyai kekurangan, tetapi dia tetap mempunyai keistimewaan atau kelebihan tersendiri.

Rangkap 4
Seseorang yang tidak mahu berusaha atau berikhtiar akan gagal.

Rangkap 5
Kesungguhan dan kecekalan dalam melakukan pelbagai tugas atau kerja.

Tema
Nasihat yang dapat membina diri seseorang ke arah kebaikan.

Persoalan
1) Sifat manusia itu akan terserlah pada setiap perbuatan dan tingkah-lakunya.
2) Orang yang kuat tidur tidak aktif dan tidak produktif.
3) Kekurangan diri bukan penghalang untuk berjaya dan menyumbang sesuatu yang berfaedah.
4) Orang yang malas berusaha tidak akan berjaya untuk memperoleh sesuatu.
5) Inisiatif atau kerja hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan.
6) Sifat manusia menzahirkan diri sendiri.
7) Orang yang berjaya tidak banyak tidur.
8) Setiap kejayaan mesti dimulakan dengan usaha dan ikhtiar yang penuh komitmen.

Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
1) Imej alam. Contohnya, pucuk kawa; buah sintang; buah senikul.
2) Repetisi. Contohnya, Satu memegang satu memikul. (baris 2, rangkap 5)
3) Bahasa Arab. Contohnya, wujud; sifat.
4) Asonansi. Contohnya, Sungguh hitam dipandang lawa (perulangan vokal a).
5) Aliterasi. Contohnya, Sarang semut dalam gelap (perulangan bunyi konsonan s).

Bentuk dan Ciri-ciri Pantun
1) Bentuknya terikat.
2) Terdiri daripada lima rangkap.
3) Berisi dua baris serangkap.
4) Bilangan katanya tiga hingga empat patah kata sebaris.
5) Terdiri daripada lapan hingga sebelas suku kata sebaris.
6) Rima akhir bagi setiap rangkap adalah sama, iaitu aa.

Nilai
1) Berhati-hati.
2) Kerajinan.
3) Keredaan.
4) Kesungguhan.
5) Kecekalan.

Pengajaran
1) Kita harus berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan kita.
2) Kita harus mengelakkan diri daripada banyak tidur.
3) Kita janganlah kecewa dengan kekurangan diri.
4) Sifat malas hendaklah kita hindari.
5) Kita hendaklah memiliki sifat daya usaha yang tinggi dalam berhadapan dengan cabaran dalam sesuatu usaha.

Pantun Dua Kerat: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 1