Categories
Pantun

Pantun Budi

Pantun Budi: Maksud, Tema & Persoalan, Gaya Bahasa, Bentuk dan Nilai Pengajaran

Maksud
Rangkap 1
Budi yang baik akan sentiasa dikenang dan menjadi sebutan orang.

Rangkap 2
Orang yang baik mempunyai budi bahasa yang tinggi.

Rangkap 3
Orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang hina.

Rangkap 4
Sudah menjadi lumrah dalam hidup, kekayaan lebih diutamakan daripada budi bahasa.

Rangkap 5
Biarlah kita hidup miskin asalkan kita sentiasa berbudi bahasa.

Rangkap 6
Orang yang berbudi akan dipandang mulia, martabat bangsa dinilai dari segi bahasa dan tutur kata.

Rangkap 7
Orang yang bijak akan kelihatan lebih hebat jika bersama-sama dengan orang yang sama tarafnya.

Tema dan Persoalan
Tema

Masyarakat yang berbudi bahasa akan dipandang tinggi kerana bahasa menunjukkan identiti sesuatu bangsa.

Persoalan
(a) Orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang hina.
(b) Sikap mementingkan kekayaan menyebabkan seseorang lupa akan budi bahasa.
(c) Masyarakat Melayu amat mementingkan budi bahasa dan tutur kata.
(d) Ketinggian darjat sesuatu bangsa dinilai pada bahasa yang dituturkannya.
(e) Budi bahasa lebih penting daripada kekayaan yang dimiliki.
(f) Kebijaksanaan seseorang akan terserlah jika berada dalam kalangan orang yang bijaksana.

Bentuk dan Ciri-ciri Pantun
(a) Terdiri daripada tujuh rangkap.
(b) Berisi empat baris setiap rangkap.
(c) Ada pembayang dan maksudnya.
(d) Bilangan katanya tiga hingga enam patah kata sebaris.
(e) Terdiri daripada lima hingga sebelas suku kata sebaris.
(f) Bentuknya terikat.

Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
(a) Imej alam. Contohnya, air; laut; tanjung; saga; bunga melati; bunga seroja; kali; bunga cina; batu; daun; emas; anak beruk; dan pantai.
(b) Peribahasa. Contohnya, Bagai cincin dengan permata.
(c) Personifikasi. Contohnya, Bijak bertemu dengan jauhari.
(d) Repetisi. Contohnya, Bunga melati bunga di darat.
(e) Responsi. Contohnya, Indah tampan kerana budi, Tinggi bangsa kerana bahasa.
(f) Asonansi. Contohnya, Hina manusia tidak berbudi (perulangan vokal i).
(g) Aliterasi. Contohnya, Bunga melati bunga di darat (perulangan konsonan d).
(h) Rima akhirnya sama, iaitu abab.

Nilai
(a) Budi bahasa. (c) Rendah diri.
(b) Mengenang jasa. (d) Kebijaksanaan.

Pengajaran
(a) Kita mestilah berbudi bahasa agar diri dipandang mulia.
(b) Kita hendaklah mengenang jasa orang yang telah berbudi kepada kita.
(c) Kita perlulah mengutamakan budi bahasa daripada kekayaan.
(d) Kita haruslah sentiasa merendah diri agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat.
(e) Kita haruslah menjadi orang yang bijaksana agar dapat membantu untuk membangunkan bangsa dan negara.

Pantun Budi: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 2