Categories
Pantun

Pantun Alam Remaja

Pantun Alam Remaja: Maksud, Tema & Persoalan, Gaya Bahasa, Bentuk dan Nilai Pengajaran

Maksud
Rangkap 1
Anak-anak akan berasa sangat gembira sewaktu menyambut kepulangan ibu ke rumah.

Rangkap 2
Ketakutan dan kerisauan anak-anak sewaktu ketiadaan ibu akan hilang apabila melihat ibu pulang ke rumah.

Rangkap 3
Anak-anak akan berasa sangat gembira jika ibu cepat pulang ke rumah.

Rangkap 4
Adik-beradik menyanyikan sebarang lagu bersama-sama.

Rangkap 5
Kepulangan ayah dan ibu ke rumah merupakan detik yang paling menggembirakan anak-anak.

Rangkap 6
Pemberian atau hadiah daripada ibu bapa membuatkan anak-anak berasa gembira.

Rangkap 7
Ibu bapa tidak sewajarnya memarahi anak-anak yang gemar berpantun kerana anak-anak yang masih kecil biasanya manja.

Tema dan Persoalan
Tema

Kegembiraan anak-anak sewaktu menyambut kepulangan ibu bapa mereka ke rumah.

Persoalan
(a) Tanggungjawab ibu bapa ialah memberikan kasih sayang dan kebahagiaan kepada anak-anak.
(b) Pemberian hadiah dapat menggembirakan hati seseorang.
(c) Anak-anak sentiasa cemas dan risau sewaktu ketiadaan ibu bapa di rumah.

Bentuk dan Ciri-ciri Pantun
(a) Terdiri daripada tujuh rangkap.
(b) Berisi empat baris setiap rangkap.
(c) Ada pembayang dan maksudnya.
(d) Bilangan katanya tiga hingga lima patah kata sebaris.
(e) Terdiri daripada sembilan hingga sepuluh suku kata sebaris
(f) Bentuknya terikat.

Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
(a) Imej alam. Contohnya, itik; kumpai; ayam kinantan; ranting; rumput.
(b) Peribahasa. Contohnya, besar hati.
(c) Inversi. Contohnya, Elok rupanya kumbang jati; Sebarang tari kita tarikan; Sebarang nyanyi kita nyanyikan.
(d) Asonansi. Contohnya, Tidak terkatakan besar hati (perulangan vokal a).
(e) Aliterasi. Contohnya, Hanyut batang berlilit kumpai (perulangan konsonan b).
(f) Rima akhirnya sama, iaitu abab kecuali rangkap kedua rima akhirnya aaaa.

Nilai dan Pengajaran
Nilai

(a) Kasih sayang.
(b) Tanggungjawab.
(c) Baik hati.
(d) Hormat-menghormati.

Pengajaran
(a) Kita mestilah menyayangi anak-anak.
(b) Kita mestilah bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anak.
(c) Kita haruslah bersikap pemurah untuk mengukuhkan ikatan antara anggota keluarga.
(d) Kita haruslah menghormati ibu bapa.

Pantun Alam Remaja: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 2