Categories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 4

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 4, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 4
Buku Teks Digital Tingkatan 4

SubjekSenarai Kuiz Online
SNBab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal
Bab 2 Bantuan Kecemasan
Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan
Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam
Bab 5 Genetik
Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan
Bab 7 Koordinasi Badan
Bab 8 Unsur Dan Bahan
Bab 9 Kimia Industri
Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan
Bab 11 Daya Gerakan
Bab 12 Tenaga NuklearSejarahBab 1 Kemunculan Tamadun Manusia
Bab 2 Peningkatan Tamadun
Bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara
Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah
Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah
Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya
Bab 7 Islam Di Asia Tenggara
Bab 8 Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
Bab 9 Perkembangan Di Eropah
Bab 10 Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara