Categories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 3

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 3, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 3
Buku Teks Digital Tingkatan 3

SubjekSenarai Kuiz Online
SNBab 1 Rangsangan Dan Gerak Balas
Bab 2 Respirasi
Bab 3 Pengangkutan
Bab 4 Kereaktifan Logam
Bab 5 Termokimia
Bab 6 Elektrik Dan Kemagnetan
Bab 7 Tenaga Dan Kuasa
Bab 8 Keradioaktifan
Bab 9 Cuaca Angkasa Lepas
Bab 10 Penerokaan Angkasa Lepas
SJBab 1 Kedatangan Kuasa Barat
Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat
Bab 3 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu
Bab 5 Pentadbiran Barat Di Sarawak Dan Sabah
Bab 6 Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi Dan Sosial
Bab 7 Penentangan Masyarakat Tempatan
Bab 8 Kebijaksanaan Raja Dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat
GEOBab 1 Jadual Dan Graf
Bab 2 Carta Pai
Bab 3 Pengaruh Persekitaran Fizikial Terhadap Kepelbagaian Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar
Bab 4 Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Di Malaysia
Bab 5 Hidupan Liar Di Malaysia
Bab 6 Sumber Semula Jadi Di Malaysia
Bab 7 Kegiatan Ekonomi Di Malaysia
Bab 8 Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar Di Dunia
Bab 9 Sumber Semula Jadi Utama Dan Kerjasama Ekonomi Di Dunia
Bab 10 Sumber Hutan
Bab 11 Kitar Semula

RBTBab 1 Reka Bentuk Mekatronik
Bab 2 Pembuatan Produk
Bab 3 Reka Bentuk Dan Instrumen Pemasaran