Categories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 1

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 1, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 1
Buku Teks Digital Tingkatan 1

SubjekSenarai Kuiz Online
SNQSM
Bab 1 Pengenalan Kepada Penyiasatan Sainstifik
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
Bab 3 Koordinasi Dan Gerakbalas
Bab 4 Pembiakan
Bab 5 Jirim
Bab 6 Jadual Berkala
Bab 7 Udara
Bab 8 Cahaya Dan Optik
Bab 9 Bumi

Wordwall
Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4
SEJBab 1 Mengenali Sejarah
Bab 2 Zaman Air Batu
Bab 3 Zaman Prasejarah
Bab 4 Mengenali Tamadun
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom
Bab 7 Peningkatan Tamadun India Dan China
Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya
MTBab 1 Nombor Nisbah
Bab 2 Faktor Dan Gandaan
Bab 3 Kuasa Dua Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga Dan Punca Kuasa Tiga
Bab 4 Nisbah, Kadar Dan Kadaran
Bab 5 Ungkapan Algebra
Bab 6 Persamaan Linear
GEOBab 1 Arah
Bab 2 Kedudukan
Bab 3 Peta Lakar
Bab 4 Lakaran Peta Malaysia
Bab 5 Bumi
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
Bab 7 Saliran
Bab 8 Penduduk Di Malaysia
Bab 9 Petempatan Di Malaysia
Bab 10 Bentuk Muka Bumi Dan Saliran Di Asia Tenggara
Bab 11 Penduduk Dan Petempatan Di Asia Tenggara
Bab 12 Sumber Air
Bab 13 Sisa Domestik
RBTBab 1 Pengenalan Kepada Reka Bentuk Dan Teknologi
Bab 2 Pengurusan Projek
Bab 3 Proses Reka Bentuk
Bab 4 Lakaran
Bab 5 Aplikasi Teknologi