Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3 Bab 10 Sumber Hutan

Sumber Hutan
– merupakan sumber boleh baharu
– meliputi kawasan yang ditumbuhi pelbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara semula jadi

Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan
1) Keseimbangan Ekosistem
– merupakan proses interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar
– komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara imbangan ekosistem

2) Keperluan Masyarakat Setempat
– persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat terutama dari aspek signifikan dan prgantungan hidup mereka terhadap elemen berkenaan
– fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber bahan makanan, membina tempat tinggal, menyediakan pelbagai peralatan dan sebagai sumber pendapatan

3) Ekopelancongan
– pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi
– contoh: Taman Negeri Royal Belum, Taman Negara Endau-Rompin

4) Membekalkan Sumber Bahan Mentah
– pengurusan yang cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan

Usaha Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
1) Pemeliharaan
– usaha untuk melindungi merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah

2) Pemuliharaan
– usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal

a) Tapak Ramsar
– menjaga tanah lembap khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan

Pemeliharaan
– dijadikan kawasan ekopelancongan di Malaysia
– keindahan alam semula jadi dan lanskap indah flora dan fauna menjadi daya tarikan kepada pelancong

Pemuliharaan
– memulihara kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau di negara

b) Pembangunan Lestari
– sebagai satu gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemuliharaan alam sekitar.

Pemeliharaan
– perintis pembangunan bandar pentadbiran dengan konsep teknologi hijau
– bandar yang dibina berasaskan bandar dalam taman
– memelihara hutan dalam bentuk ekopelanconga dan hutan bandar

Pemuliharaan
– usaha dan komitmen berterusan ke arah pembaikan kualiti persekitaran dan memastikan aktiviti pembadaran yang mengambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan galakan ekonomi hijau dan gaya hidup karbon rendah

c) Taman Negara
– melindungi kepelbagaian biologi dan struktur ekologinya, menyokong ekosistem, mempromosikan pendidikan dan rekreasi

Pemeliharaan
– memelihara dengan menjadikan taman negara sebagai pusat ekopelancongan
– memelihara flora dan fauna dalam hutan supaya tiada gangguan aktiviti manusia

Pemuliharaan
– PERHILITAN telah membaik pulih hidupan liar dan jaga hutan

d) Geopark
– berperanan mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari.

Pemeliharaan
– memelihara dengan menadikannya sebagai pusat ekopelancongan

Pemuliharaan
– pemuliharaan biologi, geologi dan budaya
– pemuliharaan bersepadu antara warisan budaya dengan alam semula jadi
– penggunaan sumber warisa secara lestari tanpa memusnahkannya

Peranan Agensi dalam Pengurusan Hutan
Badan Kerajaan

1) Jabatan Alam Sekitar (JAS)
– bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan

2) Sabah Forestry Department
– bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemuliharaan rizab hutan berdasarkan konsep Pengurusan Hutan Lestari

3) Sarawak Forestry Corporation
– melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, pemuliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan pengeuatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan perhutanan

4) Institut Penyelidikan Perhutanan
– menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemuliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemuliharaan hutan

5) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
– mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi

Badan Bukan Kerajaan
1) Sahabat Alam Malaysia
– mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari

2) Malaysian Nature Society
– memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan

3) The Wildlife Trade Monitoring Network
– berperanan menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi

4) Global Environment Centre
– menggalakkan pelrindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap

5) WWF
– berperanan menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah

Kuiz Geografi Bab 10: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 10:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah