Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3 Bab 1 Jadual Dan Graf

Ciri-Ciri Dan Kegunaan Jadual
geo t3b1 1
Jadual – merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat secara lebih tersusun

Ciri-ciri Jadual
i) tajuk
ii) data dan maklumuat
iii) sumber yang bersesuaian

Kegunaan
i) data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian
ii) digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat
iii) pengkelasan malumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat

Graf – rajah yangh terdiri daripada bar atau garisan untuk menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang dikaji

1) Graf Bar Mudah
geo t3b1 2
Ciri-Ciri
i) graf terdiri daripada paksi menegak, paksi mendatar, tajuk dan petunjuk
ii) bar dilukis secara menegak atau mendatar
iii) ketinggian bar mewakli kuantiti sesuatu komponen

Kegunaan
i) untuk mempersembahkan data yang boleh dikira
ii) untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji

2) Graf Garisan Mudah
geo t3b1 3
Ciri-Ciri
i) graf dilukis secara garisan yang panjang
ii) garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil
iii) jika garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai yang berkenaan dalam tempoh masa tertentu

Kegunaan
i) menggunakan garisan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami peubahan jumlah atau nilai yang berterusan
ii) data yang dipersembahkan menggunakan graf garisan ialah maklumat min suhu, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain

3) Graf Gabungan
geo t3b1 4
Ciri-Ciri
i) merupakan gabungan graf bar mudah dan graf garisan
ii) menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf

Kegunaan
i) menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan
ii) sesuai digunakan untuk data dan maklumat (suhu dan hujan, harga jualan dan pengeluaran)

Langkah-Langkah Membina Jadual
1) Data dan maklumat yang diperoleh harus disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir
2) Bina jadual kekerapan
3) Ringkaskan jadual dalam bentuk yang lebih mudah

Langkah-Langkah Membina Graf
Bar mudah
1) Lukiskan paksi mendatar dan menegak di atas kertas graf
2) Pilih skala yang sesuai
3) Tandakan skala pada paksi menegak
4) Lukiskan graf mengikut data
5) Lorek atau warnakan setiap bar. Gunakan lorekan atau warna yang berlainan
6) Labelkan paksi mendatar, menegak, skala graf bar dan tajuk
7) Sediakan petunjuk bagi setiap bar

Garisan Mudah
1) Lukiskan paksi mendatar dan menegak
2) Pilih skala yang sesuai
3) Tandakan titik di atas kertas graf berdasarkan data
4) Sambungkan semua titik yang ditandakan itu dengan satu garisan
5) Labelkan paksi menegak, mendatar.
6) Berikan tajuk yang sesuai pada graf

Gabungan
1) Lukiskan paksi menegak dan mendatar
2) Kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum
3) Pilih skala yang bersesuaian
4) Tandakan skala pada paksi menegak kiri dan kanan
5) Lukiskan bar
6) Plot nilai pada bahagian tengah bar
7) Sambungkan titik-titik tersebut
8) Lengkapkan graf dengan tajuk dan label

Mentafsir Jadual dan Graf
1) Perhatikan tajuk
2) Perhatikan maklumat di dalam jadual
3) Perhatikan paksi menegak dan paksi mendatar
4) Kenal pasti dan huraikan nilai maksimum dan minimum data
5) Huraikan aliran perubahan data
6) Huraikan isi tersirat berdasarkan data
7) Buat rumusan secara keseluruhan

Kuiz Geografi Bab 1: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 1:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah