Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Geografi Tingkatan 2 Bab 11 Panduan Kerja Lapangan

Pemilihan Tajuk Atau Isu
1) Kenal pasti isu atau masalah yang wujud
2) Pastikan tajuk yang ingin dipilih sudah dipelajari
3) Pilih lokasi dan ruang yang terlibat
4) Pastikan data dan maklumat mudah diperoleh

Menentukan Objektif
1) Mengenal pasti
2) Mengkaji
3) Mencadangkan
4) Menghuraikan
5) Menjelaskan

Penentuan Kaedah Kajian
1) Pemerhatian – melakukan pemerhatian dan mencatat perkara atau isu yang hendak dikaji, foto yang diambil boleh dijadikan sebagai bahan bukti.
2) Temu Bual – memerlukan berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang secara lisan untuk mendapatkan data dan maklumat, borang temu diperlukan.
3) Soal Selidik – mengumpul maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik, responden perlu menjawab soalan yang disediakan dalam borang soal selidik
4) Rujukan – memerlukan rujukan di pusat sumber, majalah, jurnal, keratan akhbar dan bahan multimedia yang lain.

Cara Merekod, Mengumpul Dan Menganalisis Data
– maklumat yang diperoleh dan direkod daripada kaedah kajian perlu dikumpul dan dianalisis
– data yang dianalisis dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah dan peta pemikiran.
geo t2b11 1

Merumus dan Menulis Laporan Kajian
– setelah data dan maklumat dianalisis, asil kajian dan rumusan ditulis dalam bentuk laporan berdasarkan format.

Kriteria dan Proses kerja
1) Perancangan
– jadual kerja
– pengagihan kerja
– objektif kajian
– penentuan kaedah kajian

2) Proses Awal
– mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber menggunakan kaedah yang sesuai

3) Laporan Akhir
– grafik
– tafsiran konsep
– isi utama/huraian/contoh

Kuiz Geografi Bab 11: –
Geografi Tingkatan 2 Bab 11: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah