Categories
Syair

Syair Bidasari

Syair Bidasari: Maksud, Tema & Persoalan,Bentuk, Gaya Bahasa dan Nilai Pengajaran

Maksud
Rangkap 1
Syair ini mengisahkan riwayat seorang raja di desa Negeri Kembayat yang menjadi contoh teladan kepada rakyatnya.

Rangkap 2
Raja di desa Negeri Kembayat digambarkan sebagai seorang yang hebat dan bijaksana. Baginda juga berwajah tampan dan bersikap adil terhadap orang asing/pedagang.

Rangkap 3
Sebagai seorang raja yang hebat, baginda tidak pernah merasai kesusahan. Namun hal tidak dapat dijangka pada masa akan datang.

Rangkap 4
Raja kemudiannya beristeri dan tidak beberapa lama kemudian permaisuri baginda berbadan dua.

Rangkap 5
Setelah beberapa lama memerintah negara dalam keadaan aman damai, akhirnya bala menimpa dan baginda terpaksa meninggalkan kerajaannya.

Rangkap 6
Pada suatu hari, negeri baginda diserang oleh burung garuda hingga menyebabkan kemusnahan yang teruk.

Rangkap 7
Keadaan negara menjadi huru-hara dan semua rakyat lari bertempiaran menyelamatkan diri.

Rangkap 8
Rakyat jelata datang menghadap raja mengkhabarkan suasana huru-hara dalam negara. Raja dengan perasaan marah menyatakan rasa terkejutnya.

TEMA
Tema yang terdapat dalam Syair Bidasari ialah cabaran yang dihadapi oleh seorang raja dalam memerintah negara. Pemerintahan raja di desa Negeri Kembayat menjadi huru-hara apabila negara baginda ditimpa musibah.

PERSOALAN
1. Kehebatan seorang raja yang memerintah negara Rangkap 2, baris 3 – Sultan halifah akas bestari
2. Keadilan seorang pemerintah Rangkap 2, baris 4 – Melimpah ngadil dagang senteri
3. Masa depan seseorang ditentukan oleh takdir Rangkap 3 -, baris 4 Entah pada esok dan lusa

BENTUK SYAIR
1. Syair ini berbentuk terikat/tidak bebas.
2. Terdiri daripada 8 rangkap.
3. Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama, iaitu empat baris serangkap.
4. Semua baris membawa maksud.
5. Bilangan kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu tiga hingga lima patah kata.
6. Bilangan suku kata dalam setiap baris terdiri daripada 9 hingga 13 suku kata.
7. Rima akhirnya ialah aaaa.

GAYA BAHASA
1. Penggunaan repitisi atau perulangan – beberapa bulan beberapa hari.
2. Metafora – takhta kerajaan.
3. Hiperbola – datanglah menyambar suaranya bahana.
4. Simile – mendengar gempar seperti
5. Inversi – tuan dengarkan suatu riwayat.
6. Bahasa istana – baginda, permaisuri, takhta
7. Asonansi – baginda duduk bersuka-sukaan (pengulangan vokal u)
8. Aliterasi – beberapa bulan beberapa hari (pengulangan konsonan k)

NILAI
1. Tanggungjawab – Raja Negeri Kembayat bertanggungjawab mentadbir negeri dengan sempurna.
2. Ketaatan – seluruh rakyat Negeri Kembayat taat dan setia terhadap Raja Negeri Kembayat.
3. Kebijaksanaan – Raja Negeri Kembayat yang pertama bijaak dan cekap memimpin rakyat.
4. Keadilan – Raja negeri Kembayat yang pertama memberikan layanan yang adil dan saksama kepada rakyat termasuklah para dagang.
5. Kasih sayang – Raja Negeri Kembayat amat menyayangi isterinya lebih-lebih lagi setelah isterinya itu mengandung.

PENGAJARAN
1. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat dengan amanah.
2. Kita mestilah taat dan patuh akan perintah ketua atau pemimpin demi keharmonian negara.
3. Kita perlulah bijaksana dalam merangka dan membuat perancangan supaya tugas dapat dijalankan dengan sempurna.
4. Sebagai pemimpin, kita hendaklah melayani setiap orang dengan adil dan saksama tanpa membeza-bezakan darjat atau kedudukan.
5. Kita haruslah bersedia setiap masa bagi menghadapi sebarang ancaman musuh atau malapetaka yang tidak diduga.
6. Kita haruslah memupuk sifat kasih yang mendalam terhadap ahli keluarga demi melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni.

Syair Bidasari: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 4

Sajak

Sajak Kuingin Berterima Kasih

Sajak

Sajak Kunci Bahasa

Sajak

Sajak Kita Umpama Sehelai Daun

Sajak

Sajak Aku

Sajak

Sajak Dalam Persekitaran Kita

Sajak

Sajak Kucari Damai Di Sini

Sajak

Sajak Pada Sekuntum Mawar

Sajak

Sajak Roti

Sajak

Sajak Bintang

Sajak

Sajak Kijang Yang Lelah

Sajak

Sajak Pesan Ibu Beribu

Sajak

Sajak Senja Di Palang Besi

Sajak

Seloka Santap Istiadat

Sajak

Puisi Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga

Sajak

Sajak Aku Membaca Lagi

Sajak

Sajak Gelanggang

Sajak

Sajak Sang Gembala Kuda

Sajak

Sajak www.sibermerdeka.com.my

Sajak

Gurindam Beberapa Petua Hidup

Sajak

Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Syair

Syair Burung Nuri

Syair Burung Nuri: Maksud, Tema & Persoalan,Bentuk, Gaya Bahasa dan Nilai Pengajaran

Maksud
Rangkap 1

Penyair menceritakan sebuah warkah yang ditulis oleh seorang yang dipandang hina sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna.

Rangkap 2
Menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah, dan hidup dalam keadaan miskin.

Rangkap 3
Penyair juga memohon maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam warkah tersebut.

Rangkap 4
Penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang sedang bercinta agar mereka tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran meluahkan perasaan.

Rangkap 5
Penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya secara berulang kali sehingga boleh membawa kemudaratan dan menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa.

Rangkap 6
Penyair mengisahkan kehidupannya terumbang-ambing tanpa arah tuju, tidak terurus hingga melupakan makan dan minum.

Rangkap 7

Namun penyair tersedar bahawa tiada guna hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya menjadi hancur.

Rangkap 8
Penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan sebegitu.

Tema dan Persoalan
Tema

Adab dalam kehidupan seseorang.

Persoalan
(a) Kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.
(b) Kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang.
(c) Kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta.
(d) Rasional dalam berfikir dan membuat tindakan.

Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
(a) Inversi. Contohnya, Dituliskan sahifah supaya nyata.
(b) Simile. Contohnya, Laksana cermin jatuh ke batu.
(c) Sinkope. Contohnya, Sajak dan nazam banyak tak kena.
(d) Repetisi. Contohnya, Hanyutlah badan ke sana ke mari.
(e) Asonansi. Contohnya, Bermula warkah surat rencana. (perulangan vokal a).
(f) Aliterasi. Contohnya, Gundahlah fikir tiada tertentu. (perulangan konsonan t).

Bentuk dan Ciri-ciri Syair
(a) Terdiri daripada lapan rangkap.
(b) Berisi empat baris dalam setiap rangkap.
(c) Semua baris merupakan maksud.
(d) Bilangan katanya tiga hingga enam patah kata sebaris.
(e) Terdiri daripada sepuluh hingga tiga belas suku kata sebaris.
(f) Bentuknya terikat.

Nilai dan Pengajaran
Nilai

(a) Kesedaran.
(b) Merendah diri.
(c) Rasional.
(d) Hemah tinggi.

Pengajaran
(a) Kita sepatutnya bersikap merendah diri.
(b) Kita haruslah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan.
(c) Kita janganlah mementingkan percintaan dalam kehidupan.
(d) Kita tidak boleh berputus asa.
(e) Kita janganlah bertindak mengikut kata hati.

Syair Burung Nuri: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 3

Categories
Syair

Syair Nasihat

Syair Nasihat: Maksud, Tema & Persoalan,Bentuk, Gaya Bahasa dan Nilai Pengajaran

Maksud Syair Nasihat
Rangkap 1
Penyair telah tamat mengarang kitab supaya dapat dijadikan panduan.

Rangkap 2
Ayah berharap agar anaknya akan menjaga tingkah laku dan menjadi insan yang berakhlak mulia.

Rangkap 3
Ayah menasihati anaknya agar tidak bersikap malas.

Rangkap 4
Menurut ayah lagi, jika anaknya itu menjadi raja, dia hendaklah bertindak dengan betul dan rajin bekerja.

Rangkap 5
Ayah menasihati anaknya supaya rajin berbuat kebajikan. Dalam masa yang sama, hati perlulah ikhlas dan bersih.

Rangkap 6
Ayah menasihati anaknya supaya tidak malas menuntut ilmu. Ilmu yang dituntut itu perlulah ilmu yang betul seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Rangkap 7
Ayah menasihati anaknya agar rajin mengaji dan hal ini perlu diberi keutamaan daripada hal yang lain. Hukum syarak pula tidak boleh dilanggar kerana akan menyebabkannya mendapat malu.

Rangkap 8
Sebarang tindakan perlu didasarkan kepada ilmu pengetahuan agar membawa kebaikan. Ayah juga menasihati anaknya agar berhati-hati dalam melakukan setiap perkara agar tidak terjerumus dalam perkara yang membawa kemudaratan.

Rangkap 9
Ilmu itu banyak manfaatnya kerana dengan ilmu, perkara yang benar dengan yang tidak benar dapat dibezakan. Dengan adanya ilmu, pemimpin dapat mengetahui sama ada rakyat benar atau salah dan dapat menjatuhkan hukuman yang adil kepada mereka.

Rangkap 10
Selanjutnya, jika ilmu pengetahuan itu dianggap remeh, hal ini tentu akan membawa masalah kepada anaknya jika menjadi pemerintah. Jika ada rakyat yang datang untuk menyatakan masalah, anaknya tidak akan dapat menyelesaikan masalah tersebut kerana tidak mempunyai ilmu pengetahuan.

Rangkap 11
Anaknya tidak tahu untuk menjatuhkan hukuman dan tidak mahu pula berdiam sahaja. Anaknya itu cuma mampu berpeluk tubuh dan menyebut nama Allah SWT.

Rangkap 12
Akhirnya, anaknya tidak dapat berkata apa-apa. Setelah penat duduk dan bangun, anaknya itu akan menyembunyikan diri di dalam istana.

Rangkap 13
Orang yang ingin mendapatkan pengadilan akan menjadi marah kerana perbicaraan belum pasti dapat dilakukan.

Rangkap 14
Sebarang hukuman tidak boleh diambil mudah. Jalan yang terbaik ialah kembali merujuk hukum syarak untuk mendapatkan ketenangan hati.

Rangkap 15
Jika perbicaraan tidak dijalankan mengikut hukum, maka pemimpin pasti akan dikeji oleh rakyat.

Rangkap 16
Jika perbicaraan dijalankan mengikut hukum Allah, maka kejian atau pujian daripada rakyat bawahan tidak perlulah dihiraukan oleh mereka.

Rangkap 17
Ayah berpesan lagi, jika anaknya menjadi menteri, dia digalakkan untuk berdamping dengan orang yang berilmu supaya dapat memudahkan segala kerja.

Rangkap 18
Ketua haruslah memerhatikan tingkah laku pegawai bawahannya supaya penyelewengan tidak berlaku.

Tema
Nasihat bapa kepada anak tentang kepentingan menuntut ilmu pengetahuan jika anaknya dilantik sebagai raja/menteri supaya dapat memimpin negara dengan jujur dan ikhlas.

Persoalan
(a) Setiap pemimpin diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan.
(b) Kerja kebajikan harus dilakukan dengan penuh keikhlasan.
(c) Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang benar seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT.
(d) Pengadilan dan perbicaraan yang dijalankan mestilah berlandaskan ilmu pengetahuan supaya tidak tersilap dalam menjatuhkan hukuman.
(e) Ketaatan dan kepatuhan rakyat terhadap pemimpin.

Bentuk dan Ciri-ciri Syair
(a) Terdiri daripada lapan belas rangkap.
(b) Berisi empat baris setiap rangkap.
(c) Bilangan katanya tiga hingga enam patah kata sebaris.
(d) Terdiri daripada lapan hingga empat belas suku kata sebaris.
(e) Bentuknya terikat.

Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
(a) Inversi. Contohnya, nasihat kebajikan ayahanda beri; Kerja kebajikan janganlah malas.
(b) Anafora. Contohnya, Hendak menghukumkan tiada tahu, hendak diam hati tak mahu,
(c) Bahasa Arab. Contohnya, ikhlas; syarak; batil; Allahu; Allah.
(d) Responsi. Contohnya, Kerja kebajikan janganlah malas, zahir dan batin janganlah culas,
(e) Simile. Contohnya, seperti air di dalam gelas.
(f) Sinkope. Contohnya, tak.
(g) Asonansi. Contohnya, Segala perbuatan dengan berilmu (perulangan vokal e).
(h) Aliterasi. Contohnya, maka kebajikan boleh bertemu (perulangan konsonan b).
(i) Rima akhirnya sama, iaitu aaaa.

Nilai
(a) Keadilan.
(b) Berilmu.
(c) Keikhlasan.
(d) Kepatuhan.
(e) Kebijaksanaan.
(f) Bertawakal.
(g) Hati-hati.
(h) Persaudaraan.
(i) Kerajinan.
(j) Berakhlak mulia.

Pengajaran
(a) Pemerintah haruslah bersikap adil dan tidak boleh bertindak zalim terhadap rakyat.
(b) Seorang pemimpin mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup agar dapat memudahkan urusan pentadbiran.
(c) Kita hendaklah menuntut ilmu yang benar dan menghindarkan diri daripada menuntut ilmu yang sesat.
(d) Kita mestilah rajin melakukan setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita.
(e) Kita hendaklah ikhlas dalam melakukan setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita.
(f) Sebagai anak kita perlulah patuh akan nasihat ibu dan bapa agar hidup beroleh keberkatan.
(g) Kita hendaklah berani menegakkan kebenaran.
(h) Kita haruslah bertawakal dan berserah kepada Allah setelah membuat apa-apa keputusan.

Syair Nasihat: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 2

Categories
Syair

Syair Pohon Buluh

Syair Pohon Buluh: Maksud, Tema & Persoalan,Bentuk, Gaya Bahasa dan Nilai Pengajaran

Maksud

Rangkap 1
Pihak berkuasa menjalankan tugas dengan adil dan saksama tanpa mengira pangkat dan darjat.

Rangkap 2
Kehidupan mereka yang bersaudara dan orang kaya yang sedia menghulurkan bantuan kepada orang lain.

Rangkap 3
Golongan tua dan muda bergandingan dan bersama-sama dalam memperkukuh perpaduan masyarakat.

Rangkap 4
Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab menjaga imej dan keamanan daripada gangguan pihak luar.

Tema
Perpaduan atau keutuhan hidup bersatu.

Persoalan
1. Pihak berwajib melaksanakan tugas dengan adil dan saksama kepada semua pihak.
2. Anggota masyarakat yang hidup bersaudara.
3. Anggota masyarakat berkongsi matlamat secara bersama-sama dan berusaha untuk mencapainya secara bersama-sama.
4. Pangkat tidak membezakan seseorang dalam masyarakat.
5. Kekukuhan perpaduan hidup masyarakat membawa kejayaan dan berjaya menempuh segala cabaran dan dugaan yang hebat.
6. Anggota masyarakat tanpa mengira besar atau kecil dan tua atau muda hidup dengan bersatu padu.
7. Anggota masyarakat bersama-sama bertanggungjawab menjaga nama baik.

Bentuk dan Ciri-ciri Syair
1. Bentuknya terikat.
2. Terdiri daripada empat rangkap.
3. Berisi empat baris serangkap.
4. Bilangan katanya empat hingga lima patah kata sebaris.
5. Terdiri daripada lapan hingga dua belas suku kata sebaris.
6. Rima akhir bagi setiap rangkap adalah sama, iaitu aaaa.

Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
Kata arkaik. Contohnya, gara (baris 4, rangkap 2).
Inversi. Contohnya, Terlalu kuat pula asasnya (sepatutnya Asasnya terlalu kuat pula).
Perulangan kata. Contohnya, tinggi (baris 1, rangkap 1; baris 2, rangkap 3).
Simile. Contohnya, Gelapnya di dalam seperti malam (baris 2, rangkap 4).
Asonansi. Contohnya, Di sana tiada bilik bersekat (perulangan vokal i).
Aliterasi. Contohnya, Menara tinggi banyak bertingkat (perulangan konsonan b).

Nilai
Keadilan.
Tolong-menolong.
Perpaduan.
Persaudaraan.
Bertanggungjawab.

Pengajaran
1. Pihak berkuasa hendaklah menjalankan tugas dengan adil.
2. Anggota masyarakat harus hidup dalam semangat persaudaraan yang kukuh.
3. Kita tidak harus menjadikan pangkat sebagai pemisah antara anggota masyarakat.
4. Setiap anggota masyarakat harus berganding bahu dalam memelihara nama baik dan negara daripada ancaman.
5. Kita harus memberikan layanan dengan saksama.
6. Golongan tua dan muda harus berganding bahu untuk memperkukuh asas perpaduan.

Syair Pohon Buluh: Muat Turun Nota
Nota Ringkas: Tingkatan 1