Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 9

sains tingkatan 1 bab 9

Sains Tingkatan 1 Bab 9 Bumi

Sistem Dan Struktur Bumi
4 Komponem bumi – atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera

Hidrosfera – zon air
Atmosfera – zon udara
Geosfera – zon batu dan tanah
Biosfera – zon kehidupan

Stratifikasi atmosfera
eksosfera – gas helium, hidrogen (480KM ke atas)
termosfera – ion memantulkan gelombang radio (80-480KM)
mesosfera – pembakaran dan penghancuram meteorit (50-80KM)
straosfera – lapisan ozon (13-50KM)
troposfera – benda hidup bernafas, awan hujan dan salji (0-13KM)

~ Dari troposfera ke stratosfera altitud semakin meningkat, semakin rendah tekanan udara dan suhu juga rendah.

Stratifikasi Dalam Lautan
Zon Permukaan
– air sangat cetek dan cahaya boleh menembusinya, membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan

Zon Tengah Malam
-mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya, tumbuhan sukar untuk hidup tetapi tahap kedalaman ini menjadi habitat untuk haiwan laut yang besar.

Zon Gelap
-tiada cahaya boleh sampai, haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap

Kitaran Air
sains t1b9 kitaran air

Lapisan Bumi
3 Lapisan utama
-kerak,mantel dan teras

Lapisan Mantel
– litosfera, astenosfera, mesosfera
sains t1b9 lapisan bumisains t1b9 mantel

Bahan Bumi
i) Igneus
– terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel
– mengadungi pelbagai bahan mineral

ii) Sedimen
-terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier, dan angin
– terdiri daripada lapisan yang banyak berongga dan mengandungi fosil

iii) Metamorfik
-terbentuk apabila bantuan igneus atau batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi
– lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya

Proses pembuatan batuan
sains t1b9 rock cycle

Proses Utama Bumi
i)
Proses Eksogen – berlaku di permukaan bumi. Hakisan, luluhawa, susutan jisim dan darat, angkutan dan pengenapan

ii) Proses Endogen – berlaku di dalam bumi, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Proses olakan mantel, pergerakan kerak bumi, aktiviti magma

Fenomena Geobencana
i) Volkanisme
ii) Pemanasan global
iii) Tsunami
iv) Tanah runtuh
v) Lubang benam
vi) Gempa bumi
vii) Tanah jerlus
viii) Hujan Asid

Usia Bumi – dianggarkan 4,5 billion tahun daripada meteorit yang diperolehi.
Fosil – bahan bumi yang terbenam dan tertimbus

Sumber Bumi dan geologi gunaan
Air permukaan– dijumpai di atas permukaan bumi
Air Bawah Tanah– dikenali sebagai akuifer, meliputi ruang kosong antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak telap air

Mineral Ekonomi – logam, bukan logam dan nadir

Proses Hidroterma – air kolam dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi atau proses hidroterma.

Kesan Buruk daripada aktiviti manusia
1) Hakisan Tanah
2) Banjir kilat
3) Kepupusan flora dan fauna
4) Pencemaran air, udara, terma dan bunyi
5) Pemanasan global

Kuiz Sains Bab 9: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 9: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 8

sains tingkatan 1 bab 8

Sains Tingkatan 1 Bab 8 Cahaya Dan Optik

Penggunaan Cermin
Imej sahih – imej yang terbentuk pada skrin
Imej maya – imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin

Cermin Satah
sains t1b8 satah
Cermin Cekung
sains t1b8 cekung
Cermin Cembung

sains t1b8 cembung

Alat Optik – untuk meningkatkan deria penglihatan manusia
i) Periskop – alat digunakan pada kapal selam untuk melihat permukaan laut
ii) Kaleidoskop

Sifat Cahaya
i) Cahaya bergerak lurus
ii) Cahaya tidak dapat menembusi objek legap
iii) Apabila cahaya dihalang oleh objek legap maka bayang-bayang terbentuk di belakang objek

Pantulan Cahaya
– suatu sinar cahaya ditujukan ke atas cermin satah pada sudut tertentu, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu.

Hukum Pantulan
i) sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal semuanya berada pada satah yang sama
ii) sudut tuju, i adalah sama dengan sudut pantulan, r.

Pembiasan Cahaya
– terjadi apabila perubahan arah perambatan atau pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan.

Penyebaran Cahaya
– cahaya terdiri tujuh warna berlainan
– apabila sinar matahari mengenai titisan air hujan di langit, maka cahaya putih akan dibiaskan dan disebarkan kepada tujuh warna yang berlainan yang dikenal sebagai pelangi

Penyerakan Cahaya
-apabila sinar cahaya dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarah dalam udara

Tengah hari – cahaya biru diserak banyak ke semua arah oleh molekul udara yang halus dalam atmosfera
Senja– bersinar secara mengufuk dan kurang diserak.

Penambahan Dan Penolakan Cahaya
Warna primer – warna asas yang tidak boleh dihasilkan melalui pencampuran warna
Warna sekunder – warna dihasilkan melalui pencampuran dua warna asas/primer.
sains t1b8 warna
Penolakan Cahaya
– warna cahaya yang sama dengan objek legap akan dipantulkan ke mata dan warna lain akan diserap.

Prinsip
i) objek berwarna primer hanya memantulkan cahaya yang sama warna dengannya
ii) objek berwarna sekunder memantulkan cahaya yang sama warna dengannya dan juga warna primer yang membentuknya
iii) objek putih kelihatan putih dalam cahaya putih kerana objek putih memantulkan semua warna
iv) objek hitam kelihatan hitam kerana semua cahaya berwarna diserap olehnya
sains t1b8 sekunder

Kuiz Sains Bab 8: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 8: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 7

sains tingkatan 1 bab 7

Sains Tingkatan 1 Bab 7 Udara

Komposisi Udara
Udara – mengandungi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas-gas nadir.

Kepentingan Gas Dalam Kehidupan Harian
Oksigen
– pernafasan, pembakaran enjin roket, kimpalan dan pemotongan logam dalam industri.
Karbon Dioksida – fotosintesis, pembuatan minuman berkarbonat, alat pemadam api, kitar karbon
Nitrogen – penghasilan asid nitrik dan ammonia, kitar nitrogen, nitrogen cecair sebagai agen penyejuk
Gas Nadir – gas helium digunakan untuk mengisi belon udara, gas neon digunakan dalam lampu, gas argon untuk mengisi mentol

Kitar Karbon- kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan menggembalikkan semula ke udara secara berterusan
sains t1b7 karbon

Kitar Oksigen – kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan
sains t1b7 oksigen

Langkah Mengelakkan Gangguan Kitar Oksigen dan Karbon
i. mencegah pembalakan haram
ii. mengelakkan penggunaan racun serangga berleluasa
iii. mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan
iv. tidak melakukan pembakaran hutan

Pembakaran
– tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya

Alat Pemadam Api
sains t1b7 pemadam api
i) Menyelimuti
ii) Mendinginkan
iii) Mengurangkan jumlah bahan yang terbakar
iv) Memutuskan sumber bahan bakar

Sikap berjaga-jaga mengelakkan kebakaran
i) Jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api
ii) Simpan mancis dan pemetik api di tempat selamat
iii) Sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan
iv) Tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala
v) memasang alat pengesan asap dan penggera kebakaran
vi) Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik

Pencemaran Udara – satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara.

Punca Bahan Pencemar
i) Bahan Radioaktif – loji kuasa nuklear
ii) pestisid, baja kimia – aktiviti pertanina dan perladangan
iii) Klorofluorokarbon – peti sejuk, kilang elektronik, pendingin udara.
iv) Habuk & Debu– tapak pembinaan, kilang asbestos, kuari

Punca dan Kesan buruk pencemaran udara
i. Kesihatan Manusia– kesesakan nafas, sakit kepala, kanser peparu.
ii. Bangungan Dan Infrastruktur – mengotorkan bangunan, mengakis struktur, pengaratan besi.
iii. Tumbuhan Dan Haiwan – tanah berasid, kadar fotosintesis rendah.
iv. Iklim Bumi – jerebu,penipisan lapisan ozon, hujan asid

Langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara
i) Undang-undang – denda kepada pesalah
ii) Pendidikan – mendidik tentang pencemaran udara, galakan berjalan kaki, berbasikal atau pengangkutan awam
iii) Sains Dan Teknologi – kenderaan hibrid, memasang penapis cerobong asap di kilang, menukar bermangkin pada kenderaan.

Kuiz Sains Bab 7: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 7: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 6

sains tingkatan 1 bab 6

Sains Tingkatan 1 Bab 6 Jadual Berkala

Pengelasan Unsur
Atom – terdiri 3 zarah proton, neutron dan elektron
Proton – bercas positif
Elektron – bercas negatif
Neutron – tidak bercas

Unsur – bahan ringkas, terdapat hanya satu jenis zarah setiap unsur
Sebatian – terdiri dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia

Jadual Berkala
sains t1b6 periodic table
Kepelbagaian sifat bahan
Bahan dapat dikelaskan kepada :
1. Bahan Atom – mengandungi zarah atom
– semua logam adalah bahan atom
– aluminum, ferum

2. Bahan Molekul – gabungan satu kumpulan atom yang mengandungi dua atau lebih jenis atom
– Terdiri daripada molekul unsur dan molekul sebatian
– Oksigen, Karbon Dioksida.

3. Bahan Ion – Mengandungi zarah-zarah ion iaitu ion positif dan ion negatif
– Plumbum bromida, Natrium Klorida.

Perbezaan sifat bahan atom, bahan molekul dan bahan ion
sains t1b5 atom

Logam dan Bukan Logam
sains t1b5 sifat logam

Penulenan bahan
• Bahan tulen adalah bahan yang tidak mengandungi bendasing.
• Hanya terdiri daripada satu jenis bahan sahaja.
• Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tertentu dan tetap, contoh takat didih air 100C dan etanol 780C.
• Kehadiran benda asing mempengaruhi takat didih

Campuran
-terdiri daripada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal.

Kaedah Penurasan – mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam suatu campuran cecair dan pepejal

Kaedah Penyulinganuntuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih berbeza

Pemisahan Menggunakan Magnet – mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan bukan magnet.

Kaedah Pengenapan – mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar.

Kaedah Pengapungan – mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air.

Kaedah Kromatografi – mengasingkan pewarna dalam dakwat yang digunakan.

Sebatian
– terdiri daripada dua atau lebih unsur bercampur

Perbezaan antara perubahan fizik dan kimia
sains t1b6 fizik kimia

Perbezaan Campuran dan Sebatian
sains t1b6 sebatiancampuran

Kuiz Sains Bab 6: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 6: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 5

sains tingkatan 1 bab 5

Sains Tingkatan 1 Bab 5 Jirim

Jirim – mempunyai jisim dan ruang
Sifat Fizik – dapat dikenalpasti dengan deria manusia dan alat penggukur
Sifat Kimia – suatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza
Ketumpatan – menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam
Takat Lebur – suhu pepejal bertukar menjadi cecair
Takat Didih – suhu cecair bertukar menjadi gas
Keterlarutan – kebolehan bahan untuk melarut di dalam pelarut

Perubahan Keadaan Jirim
1. Teori Kinetik Jirim – jirim terdiri daripada zarah-zarah seni dan diskret
– Zarah-zarah sentiasa bergerak, bergetar atau berputar secara rawak
– tenaga kinetik zarah
– tenaga kinetik zarah bertambah bila suhu meningkat

2. Tiga keadaan jirim
sains t1b5 jadual
Kesan haba kepada jirim
1) Peleburan – pepejal menyerap haba, pepejal menjadi cecair
2) Pendidihan – cecair menyerap haba capai takat didih, cecair berubah menjadi gas
3) Penyejatan – cecair menyerap haba dan cecair tersejat secara perlahan menjadi gas
4) Kondensasi – haba dibebaskan ketika disejukkan dan gas menjadi cecair
5) Pembekuan – cecair membebaskan haba, cecair menjadi pepejal
6) Pemejalwapan – proses pepejal berubah menjadi gas

Kuiz Sains Bab 5: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 5: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 4

sains tingkatan 1 bab 4 pembiakan

Sains Tingkatan 1 Bab 4 Pembiakan

4.1 Pembiakan Aseks Dan Seks

Pembiakan – Proses penghasilan individu baru daripada induk untuk mengekalkan kemandirian spesies.

Jenis Pembiakan
i) Aseks
a) pembiakan vegetatif
– pembiakan vegetatif melibatkan bahagian daun batang dan akar
sains t1b4 vegetatif
b) belahan dedua
– satu sel matang akan membahagi menjadi dua
sains t1b4 belahan dedua
c) penjanaan semula
– bahagian badan organisma yang tertanggal atau terasing boleh berkembang menjadi individu baru.
sains t1b4 penjanaan semula

d) pertunasan
– sel hidra induk > sel induk mula betunas > sel anak akan teruberkembang dan membesar > sel anak akan terpisah daripada induk menghasilkan sel anak yang baru
sains t1b4 pertunasan

e) pembentukan spora
– spora matang yang terhasil dilepaskan apabila kandul spora pecah
– spora tumbuh menjadi tumbuhan baru.
sains t1b4 spora

ii) Seks
– melibatkan persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan zigot
a) organisma jantan/betina
b) gamet jantan/betina
c) zigot
d) organisma baru

Perbezaan Persenyawaan luar dan dalam
sains t1b4 persenyawaan perbezaan

Perbezaan Aseks dan Seks
sains tingkatan 1 bab 4 perbezaan pembiakan

4.2 Sistem Pembiakan Manusia

Sistem Pembiakan Lelaki
Fungsi – menghasil, menyimpan dan menyalurkan sperma serta menghasilkan hormon untuk sifat kelelakian
sains t1b4 sistem pembiakan llki
i) Vesikel semen – menghasilkan bendalir semen
ii) Uretra – menyalurkan air kencing dan semen keluar dari badan
iii) Duktus Sperma – menyalurkan sperma dari testis ke uretra
iv) Zakar – memindahkan semen ke dalam faraj perempuan
v) Skrotum – melindungi testis
vi) Testis – menghasilkan sperma
vii) Kelenjar prostat – menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma

Sistem Pembiakan Perempuan
-menghasilkan ovum
-menyediakan perkembangan fetus
-menghasilkan hormon perempuan
sains t1b4 sistem pembiakan perempuan
i) Tiub Falopio – tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku
ii) Ovari – menghasilkan gamet betina dan hormon seks wanita
iii) Uterus (rahim) – tempat embrio berkembang dan membesar
iv) Serviks – mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus
v) Faraj – menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan

Perubahan Fizikal Ketika Akil Baligh
Akil Baligh – bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang menghasilkan sel pembiakan.
– Umur lelaki ketika mencapai akil baligh adalah lebih kurang 14-17 tahun manakala perempuan antara 10-12 tahun.

Perubahan Lelaki
– peti suara (larinks) membesar, suara menjadi garau
– misai dan janggut mula tumbuk
– bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada.
– testis menghasilkan sperma dan hormon seks
– bulu tumbuh di bahagian sulit
– Zakar dan skrotum mula membesar

Perubahan Perempuan
– buah dada membesar
– punggung mula padat dan lebat
– bulu tumbuh di bahagian ketiak
– Ovari menghasilkan ovum dan hormon seks
– bulu tumbuh di bahagian sulit
– kitaran haid bermula

Perbandingan Gamet
Sperma
sains t1b4 sperma
i) Kepala – membawa genetik lelaki
ii) Leher – menghasilkan tenaga bagi pergerakan ekor
iii) Ekor – menggerakkan sperma

Ovum

i) membran sel – memberi bentuk kepada ovum
ii) nukleus – mengandungi bahan keturunan daripada ibu
iii) sitoplasma – membekalkan nutrien kepada ovum
iv) lapisan jeli – membantu ovum menempel pada dinding uterus

Perbezaan dan persamaan gamet
sains t1b4 perbezaan gamet

4.3 Kitar Haid
– Haid merupakan tanda bermulanya kitar haid bagi setiap perempuan
– peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj.
sains t1b4 kiar haid
i) Fasa Haid – lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan apabila hadi bermula
ii) Fasa Pemulihan – dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan
iii) Fasa Subur Ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kitar haid. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku.
iv) Fasa prahaid – Dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku prsenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Kitar haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku

Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid
– penjagaan sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat
1) Semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3-4 kali sehari
2) Wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan

Kitar Haid Tidak Stabil
1) Kemandulan
2) Kesukaran merancang keluarga
3) Masalah kesihatan seperti anemia

4.4 Persenyawaan Dan Kehamilan
Embrio yang telah menempel pada dinding uterus akan terus berkembang menjadi fetus yang menyerupai manusia (bayi). Proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj.

Minggu 1-4
sains t1b4 m1-4
– tangan dan kaki mula terbentuk
– embrio mempunyai ekor yang kecil

Minggu 7-9
sains t1b4 m7-9
– hidung, telinga dan jari akan kelihatan

Minggu 10-19
sains t1b4 m10-19
– embrio akan kelihatan seperti bayi
– embrio kini dipanggil fetus

Minggu 20-37
sains t1b4 m20-37
– fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi

Minggu 38-40
sains t1b4 m38-40
– fetus terbentuk dengan lengkap
– badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah serviks
– dinding berotot uterus mengecut dengan kuat, amnion pecah dan bendalir amnion dibebaskan
– fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan

Kepentingan Dan Fungsi Plasenta dan Tali Pusat
sains t1b4 plasenta

4.5 Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi

Kelas Makanan untuk wanita hamil
i) Serat
ii) Ferum
iii) Karbohidrat dan Lemak
iv) Vitamin C
v) Asid Folik
vi) Protein
vii) Kalsium Dan fosforus

Kesan yang mungkin berlaku kepada wanita hamil
i) Rokok
– bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil
– risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi
– bayi yang dilahirkan berkemungkinan terencat akal dan cacat fizikal
– bayi berkemungkinan dilahirkan pramtang

ii) Minuman beralkohol
– fetus berkemungkinan terencat
– fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah

iii) Dadah
– fetus berkemungkinan cacat

Kepentingan Susu ibu
i) Susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi
ii) Susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada sesetengah penyakit
iii) Hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi
iv) Penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula.

4.6 Kemandulan Dan Pencegahan Kehamilan
Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak.

Punca Kemandulan Lelaki
1) Bilangan sperma tidak mencukupi
2) Testis tidak menghasilkan sperma
3) Kualiti sperma rendah
4) Mati pucuk
5) Hormon tidak seimbang
6) Organ seks cacat atau berpenyakit
7) Masalah kesihatan

Punca Kemandulan Wanita
1) ketumbuhan dalam uterus
2) uterus yang tidak normal
3) tiub falopio tersumbat
4) ovari tidak dapat menghasilkan ovum
5) hormon tidak seimbang
6) organ seks cacat atau berpenyakit
7) masalah kesihatan

Kaedah Mengatasi Kemandulan
1) Rawatan hormon
2) Pembedahan
3) Kaedah persenyawaan in vitro (IVF)

Kaedah Pencegahan Kehamilan
1) Pil pencegah hamil
2) Implan
3) Penggunaan Kondom
4) Alat kontraseptif dalam uterus
5) Vasektomi
6) Ligasi

4.7 Pembiakan Tumbuhan

Struktur dan Fungsi Bahagian Bunga
1) Stamen – organ pembiakan jantan bunga
2) Ranggi – biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan
3) Sepal – biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kudup
4) Pistil – organ pembiakan betina bunga.

Pendebungaan
Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anter ke stigma.
i) Uniseks
ii) Biseks

Pendebungaan Sendiri
– butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama
– butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang sama

Pendebungaan Kacuk
– butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain dan pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama

Kelebihan Pendebungaan kacuk
i) Pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran
ii) pokok baharu mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit
iii) biji benih lebih berkualiti
iv) tanaman mempunyai varieti baharu

Proses Persenyawaan
1) Butir debunga jatuh ke atas stigma
2) Tiub debunga tumbuh ke arah ovari membawa gamet jantan
3) Selepas tiub debunga menembusi ovul, gamet jantan bercantum dengan gamet betina.

Fungsi Biji Benih
sains t1b4 biji benih

Kuiz Sains Bab 4: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 4: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 3

sains tingkatan 1 bab 3

Sains Tingkatan 1 Bab 3 Koordinasi Dan Tindak Balas

Homeostasis Dalam Benda Hidup
 Homeostasis-proses kawalan atur faktor fizikal dan faktor kimia dalam badan pada julat yang normal

 Sebarang perubahan nilai daripada julat normal mencetuskan suatu mekanisme pembetulan

Mekanisme Pembetulan
 Nilai yang melebihi julat normal diturunkan semula kepada nilai normal

 Nilai yang turun di bawah nilai normal ditingkatkan semula kepada nilai normal

 Melalui mekanisme pembetulan ini,sel dapat berfungsi dengan cekap

 Faktor fizikal seperti suhu badan manusia perlu dikekalkan pada 37 ̊c kerana pelbagai tindak balas biokimia berlaku dalam sel badan kita pada suhu ini

 Tindak balas biokimia hanya akan berlaku sekiranya persekitaran dalam badan dalam keadaan stabil dan seimbang.

 Jika suhu badan di luar julat suhu normal badan, tindak balas biokimia dalam sel berhenti.Keadaan ini boleh membawa maut

 Haiwan berdarah panas iaitu mamalia dan burung juga mempunyai sistem kawal atur yang serupa seperti manusia

 Suhu badan haiwan ini dikawal atur pada suatu nilai yang tetap walaupun suhu persekitaran berubah

 Selain homeostasis,haiwan mempunyai ciri penyesuaian serta perlakuan yang membantu mengekalkan keadaan homeostasis dalam badan, contohnya

 Haiwan yang hidup di habitat sejuk mempunyai bulu yang tebal

 Pada musim sejuk kebanyakan haiwan berhibernasi

 Keadaan persekitaran yang panas di tropika menyebabkan kerbau berkubang di dalam air

HAIWAN CARA HOMEOSTASIS
1) Anjing Menjelirkan lidah
2) Beruang Kutub Berbulu tebal Kulit berlemak
3) Kerbau Berkubang di dalam lumpur
4) Badak Air Berendam dalam air
5) Kucing Menjilat badan
6) Buaya Berendam dalam air

Kawal Atur Suhu Badan
 Manusia mempunyai sistem saraf dan sistem endokrin yang berfungsi mengkoordinasi dan bergerak balas terhadap sesuatu rangsangan
Hipotalamus merupakan bahagian posterior otak depan yang berfungsi mengawal atur keseimbangan dinamik persekitaran dalam
sains tingkatan 1 bab 3 hipotalamus

a) Suhu badan meningkat melebihi 37 darjah celcius
i) Sel otak yang mengesan perubahan suhu dirangsang
ii) Satu isyarat dicetuskan dan dihantar melalui sistem saraf ke bahagian badan yang lain
iii) Kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh
iv) Salur darah mengembang. Lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit untuk memancarkan haba berlebihan ke persekitaran

b) Suhu badan jatuh di bawah 37 darjah celcius
i) Sel otak yang mengesan perubahan suhu dirangsang
ii) Satu isyarat dicetuskan dan dihantar melalui sistem saraf ke bahagian badan yang lain
iii) Kelenjar peluh tidak dirangsang tetapi badan menggigil untuk menjanakan lebih banyak haba
iv) Bulu roma berdiri tegak untuk memerangkap haba
v) Salur darah mengecut. Kurang darah mengalir ke permukaan kulit maka kurang haba dipancarkan dari badan ke persekitaran

c) Kawal atur kandungan air dalam badan

sains tingkatan 1 bab 3 kandungan air

Sistem Kawal Atur Faktor Persekitaran Yang Lain
 Selain berpeluh,seseorang atlet yang menjalani aktiviti cergas juga bernafas tercungap-cungap dan jantungnya berdegup dengan pantas

 Keadaan kekurangan oksigen dalam badan dapat diatasi melalui kadar pernafasan yang kuat dan cepat

Kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam ketika aktiviti cergas
i) Atlet melakukan aktiviti cergas
ii) Kadar pernafasan dan kadar denyutan jantung meningkat
iii) Kadar pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang lebih cepat di peparu
iv) Darah mengangkut lebih banyak oksigen dan glukosa dengan cepat
v) Tisu otot
vi) Respirasi sel meningkat. Tenaga tambahan dijanakan. Karbon dioksida disingkirkan lebih cepat dari peparu

Homoeostasis dalam tumbuhan
 Tumbuhan mempunyai dua sistem utama iaitu sistem pucuk dan sistem akar

Sistem Pucuk
 Daun,batang dan bunga
 Mengangkut makanan dan air keseluruh tumbuhan

Sistem Akar
 Terdiri daripada akar utama,akar sisi dan rerambut akar
 Menyerap air dan garam mineral daripada tanah
 Memberi sokongan pada tumbuhan
 Dalam persekitaran yang panas- tumbuhan berkeadaan layu
 Dalam persekitaran yang kurang panas- tumbuhan berkeadaan segah
 Pada hari panas- transpirasi membawa kesan penyejukan kepada tumbuhan

Transpirasi
 Proses kehilangan air melalui sejatan pada stoma tumbuhan
 Menyejukkan daun dan mencegah kepanasan melampau pada tumbuhan
 Mengawal atur air dalam tumbuhan


PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN STOMA
i) Pembukaan stoma
– Pada siang hari, stoma terbuka untuk pertukaran gas berlaku. Wap air juga akan hilang daripada daun melalui stoma. Wap air ini tersejat daripada daun melalui transpirasi. Daun kelihatan mengembang.
sains tingkatan 1 bab 3 stoma terbuka

ii) Penutupan stoma
– Pada hari yang terlalu panas stoma tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Daun kelihatan menguncup di bawah cahaya matahari terik.
sains tingkatan 1 bab 3 stoma tertutup

Hari Terlalu Panas
 Transpirasi yang berterusan akan menyebabkan tumbuhan mengalami kelayuan
 Stoma tertutup untuk mengurangkan transpirasi dan mencegah tumbuhan daripada penyahidratan

KEPENTINGAN HOMEOSTASIS KEPADA MANUSIA DAN BENDA HIDUP
i) Menyediakan keadaan persekitaran dalam yang optimum supaya semua proses hidup dalam badan organisma berjalan dengan lancar
ii) Membolehkan organisma hidup dalam satu julat habitat yang lebih luas supaya spesis itu dapat menyebarkan dirinya ke persekitaran yang berubah-ubah
iii) Mengekalkan persekitaran dalam yang seimbang dan stabil walaupun persekitaran luar berubah
iv) Membolehkan tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim berlaku pada kadar optimum
v) Membolehkan kadar metabolisme organisma dikawal dengan cekap mengikut keperluan dirinya

Kuiz Sains Bab 3: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 3: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 2

sains tingkatan 1 bab 2

Sains Tingkatan 1 Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan

2.1 Sel-Struktur, Fungsi Dan Organisasi
1) Sel adalah unit yang palingasas kepada semua benda hidup
2) Sel juga adalah seperti sebuah kilang mikroskopik dimana ianya tempat beribu-ribu tindak balas kimia berlaku agar semua organisma terus kekal hidup
3) Struktur sebuah mikroskop

Bahagian Mata Dan Fungsi
1) Kanta mata – membesarkan imej pada kanta objek
2) Kanta Objek – memfokus dan membesarkan objek
3) Klip Kertas – menetapkan slaid
4) Pentas – tempat yang meletakkan slaid
5) Diafragma – mengawal cahaya yang menyinar ke slaid
6) Cermin – memantul cahaya dari sumber cahaya ke slaid
7) Pelaras Kasar – menyelaraskan kedudukan salur mikroskop utk fokus kasar
8) Pelaras Halus – menyelaraskan kedudukan salur mikroskop untuk fokus lebih tepat
9) Salur Badan – memegang kanta mata pada jarak yang tetap dari kanta objek
10) Lengan – menyokokng salur badan

Nukleus
1) Setiap sel mempunyai nukleus
2) Nukleus mengandungi bahan kimia yang dikenali sebagai “asid deoksiribonukleik”
3) DNA adalah struktur yang menyimpan semua maklumat tentang aktiviti-aktiviti dan fungsi-fungsi seluruh badan
4) Sesuatu sel perlu untuk mentafsir maklumat ini bagi mengetahui fungsi sebenarnya
5) Nukleus ialah bahan yang paling padat di dalam sel dan dilitupi oleh membran nukleus
6) Pusat kawalan bagi sel
7) Nukleus mengandungi arahan kimia dalam bentuk DNA
8) DNA ini akan dibawa keluar dari nukleus melalui membran nukleus

Sel Haiwan
1. Sel haiwan adalah seperti beg kecil yang berisi air dan ianya adalah lembut.
2. Sel ini dilitupi oleh lapisan yang telus yang dikenali sebagai membran sel. Membran ini boleh menjadi lebam dan permukaannya adalah separa telap (permeable). Liang-liang halus yang terdapat pada permukaannya membenarkan hanya bahan- bahan kimia yang tertentu sahaja mengalir melaluinya.
3. Nukleus adalah pusat yang mengawal semua aktiviti-aktiviti di dalam sel haiwan ini. Nukleus ini dipenuhi dengan bahan seperti agar-agar (jelly-like) dipanggil sitoplasma (cytoplasm).
4. Sitoplasma mengandungi ‘organ kecil’ yang dipanggil organel-organel (organelles) dan setiap organel mempunyai fungsi-fungsi tertentu.
sains tingkatan 1 bab 2 sel haiwan

Sel Tumbuhan
1. Selain dipenuhi dengan sitoplasma dan membran sel, sel tumbuhan mempunyai:
a) Dinding sel selulosa (cellulose cell wall)
– bertindak sebagai lapisan pelindung kepada sel tumbuhan yang lembut.
b) Organel-organel yang dikenali sebagai kloroplas (chloroplast).
– mengandungi klorofil yang membolehkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis.

2. Sel-sel tumbuhan mempunyai vakuol yang besar bagi menyimpan sap sel untuk mengekalkan kesegaran setiap sel.
sains tingkatan 1 bab 2 sel tumbuhan

Fungsi Struktur Sel
1) Membran Sel – Mengawal pergerakan bahan yang keluar dari dan masuk ke sel
2) Dinding Sel – Memberi bentuk dan sokongan kepada sel tumbuhan
3) Nukleus – Mengawal semua aktiviti sel
4) Kloroplas – Klorofil menyerap cahaya untuk menjalankan fotosintesis yang menghasilkan makanan dan oksigen
5) Vakuol – Menyokong dan memberi kesegaran kepada sel dan sebagai tempat untuk menyimpan air dan bahan terlarut
6) Sitoplasma – Tempat yang menyimpan banyak bahan dan merupakan medium untuk tindak balas kimia

Persamaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan
1. Dapat menjalankan proses-proses hidup.
2. Mempunyai membrane sel dan protoplasma (sitoplasma dan nukleus)

Perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan

Organisma Unisel dan Multisel
Organisma Unisel
1. Organisma unisel (unicellular organisms) adalah organisma ringkas yang terdiri daripada hanya satu sel (uni: satu).
2. Organisma unisel dalam alam haiwan
∼ protozoa
∼ amoeba
∼ paramesium.

3. Organisma unisel dalam alam tumbuhan
∼ pluerococcus
∼ euglena
∼ chlamydomonas
∼ yis

4. Organisma unisel adalah sangat kecil dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop, dengan itu organisma unisel juga dikenali sebagai mikroorganisma.
sains tingkatan 1 bab 2 unisel

Organisma multisel
1. Organisma multisel adalah organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel (multi: banyak: banyak).
– spirogira
– hidra

2. Organisma multisel dalam alam haiwan
 mamalia
 amfibia
 reptilian
 burung
 ikan
 beberapa haiwan kecil lain

3. Organisma multisel dalam alam tumbuhan
 lumut
 alga
 paku pakis
 kebanyakan tumbuhan yang berbunga.

Proses kehidupan organisma unisel dan multisel.
1. Proses kehidupan adalah satu proses yang dijalani oleh semua benda hidup/hidupan untuk membolehkan ia terus hidup di dunia ini.

2. Semua hidupan menjalankan proses kehidupan seperti:
– makan
– bernafas
– bergerak
– mengeluarkan sisa buanganv
– membiak
– membesar
– bertindak balas terhadap rangsangan.

3. Proses hidup yang dijalani oleh organisma multisel adalah lebih kompleks daripada yang dijalankan oleh organisma unisel.

4. Proses hidup yang dijalani oleh organisma unisel (amoeba) dan organisma multisel (ikan) adalah sama. Sebagai contoh:

Organisma unisel (amoeba)
– Makanan utamanya adalah bakteria.
– Bernafas melalui membran sel.
– Bergerak dengan melanjutkan pseudopodium.
– Organ perkumuhannya adalah vakuol.
– Membiak dengan cara belahan penduaan (binary fission).
– Boleh membesar.
– Bertindak balas terhadap bahan-bahan kimia yang ringan.

Organisma multisel (ikan)
– Makanan utamanya adalah planktons.
– Bernafas melalui insang.
– Bergerak dengan menggunakan ekor dan sirip.
– Mengeluarkan buangan melalui liang perkumuhan.
– Membiak dengan cara bertelur.
– Boleh membesar.
– Bertindak balas terhadap cahaya dan getaran didalam air.

Organisasi Sel Dalam Manusia
1. Manusia adalah organisma multisel yang terdiri daripada berjuta-juta jenis sel.

2. Setiap sel adalah berbeza saiz, bentuk dan struktur, untuk membolehkannya melaksanakan tugas-tugas tertentu.

3. Sel-sel melaksanakan fungsi-fungsi khusus, yang mana setiap jenis sel hanya melakukan satu fungsi yang spesifik sahaja. Ciri ini dikenali sebagai pengkhususan sel.

4. Contoh jenis-jenis sel yang biasa dijumpai dalam badan manusia:
 Sel saraf.
 Sel darah merah.
 Sel epitelium.
 Sel sperma (pembiakan lelaki).
 Sel otot rangka.
 Sel tulang.

Tisu
1. Sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan struktur yang sama, dan melaksanakan satu fungsi tertentu sahaja dipanggil tisu.

2. Tisu mengandungi sel-sel yang mengalami pertumbuhan, adaptasi, dan perubahan dalam sifat-sifat yang ada pada mereka untuk membolehkannya melaksanakan fungsi tertentu.

3. Terdapat empat jenis tisu asas dalam tubuh manusia iaitu:
I. tisu epitelium (epithelial tissue)
– Terdiri daripada sel-sel epitelium yang tersusun dalam lapisan.
– Bertindak untuk melindungi tisu dibawahnya.
– Tisu epitelium ditemui di dinding usus yang sama, dinding perut, pundi hempedu, dan dinding usus besar.

II. tisu penghubung (connective tissue)
– Tisu penghubung bertindak untuk menghubungkan dua tisu, melindungi, dan menyokong organ-organ dan badan.
– Darah adalah contoh tisu penghubung dalam bentuk cecair.

III. tisu otot (muscle tissue)
– Tisu otot adalah tisu yang ditugaskan untuk menggerakkan bahagian-bahagian badan melalui penguncupan.
– Tisu otot terdapat didalam badan.
– Ia dibahagikan kepada otot licin, otot rangka dan otot jantung.
– Tisu ini ditemui di dalam organ-organ berongga seperti perut, usus kecil, jantung, pundi kencing, dan vena darah. IV. tisu saraf (nerve tissue).
– Tisu saraf adalah sensitif terhadap rangsangan seperti sakit, panas, sejuk, sentuhan, dan tekanan.
– Fungsi tisu saraf untuk menyelaraskan (coordinate) aktiviti- aktiviti badan dengan cara menghantar dan menerima impuls.

Organ-organ
1. Sekumpulan tisu yang berlainan yang menjalankan proses kehidupan yang tertentu dipanggil organ.

2. Sebagai contoh, kulit adalah organ yang terbentuk daripada:
• tisu epithelium
• tisu penyambung
• otot tissue
• tisu saraf

3. Contoh lain organ-organ ialah manusia perut, paru-paru, jantung, buah pinggang, dan otak.

Sistem
1. Beberapa organ yang berlainan bergabung bagi membentuk sebuah sistem untuk menyelaraskan fungsi tertentu di dalam badan.

2. Sistem badan secara keseluruhannya membolehkan manusia menjalankan proses kehidupan yang normal dan lebih cekap.

3. Sistem-sistem badan yang utama adalah seperti dibawah:

sains tingkatan 1 bab 2 perkumuhan
a) Sistem perkumuhan (excretory system).
Membuang produk sisa toksik.

Sains tingkatan 1 bab 2 pembiakan
b) Sistem pembiakan (reproductive system).
Menghasilkan anak.

sains tingkatan 1 bab 2 pernafasan
c) Sistem pernafasan (respiratory system).
Menyerap, mengangkut oksigen dan membuang karbon dioksida.

sains tingkatan 1 bab 2 rangka
d) Sistem rangka (skeletal system).
Memberi sokongan badan dan perlindungan untuk organ dalaman yang lembut.

sains tingkatan 1 bab 2 endokrin
e) Sistem endokrin (endocrine system).
Mengeluarkan hormon yang mengawal aktiviti badan.

sains tingkatan 1 bab 2 saraf
f) Sistem saraf (nervous system).
Menyelaras dan mengawal semua aktiviti badan yang berkaitan dengan impuls dan tindak balas.

sains tingkatan 1 bab 2 peredaran darah
g) Sistem peredaran darah (blood circulatory system).
Mengangkut bahan-bahan makanan, oksigen, hormon, dan lain-lain ke seluruh badan.

Kepentingan organisasi sel:
1) Pengkhususan sel-sel di dalam badan membolehkan sel-sel badan untuk melaksanakan proses kehidupan seperti perkumuhan, pernafasan dan penghadaman secara serentak.
2) Memastikan agar proses hidup berfungsi dengan cekap dan lancar.
3) Organisma multisel boleh menyesuaikan diri (adapt) dengan perubahan dalam sekitarnya.

Manusia Adalah Organisma Yang Kompleks
1) Tubuh manusia adalah kompleks, dengan pelbagai jenis sel-sel yang diselaraskan untuk membentuk tisu, organ-organ dan sistem.

2) Setiap sel dalam badan manusia tidak berkemampuan untuk melaksanakan segala fungsi badan seperti pernafasan, pencernaan atau perkumuhan.

3) Setiap jenis sel adalah mengkhusus dalam melaksanakan satu fungsi tertentu sahaja. Ini dikenali sebagai pengkhususan sel.

4) Melalui pengkhususan sel, sel-sel mempunyai ciri-ciri khas yang membolehkan mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dengan cekap dan berkesan. Sebagai contoh, sel-sel otot yang kenyal membolehkannya untuk menguncup dengan mudah untuk membolehkan berlakunya pergerakan badan.

5) Fungsi yang berbeza di dalam tubuh manusia boleh dilakukan pada serentak masa yang sama melalui pengkhususan sel.

2.2 Respirasi Sel Dan Fotosintesis
~ respirasi terbahagi kepada respirasi luar (pernafasan) dan respirasi dalam (sel)
~pernafasan ialah pertukaran gas antara organisma dengan persekitaranya
~respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga.

Fotosintesis
~ proses penukaran tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga biokimia
~tumbuhan hijau mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis

Perbezaan Respirasi Sel dan Fotosintesis
sains tingkatan 1 bab 2 perbezaan

Kuiz Sains Bab 2: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 2: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1

Categories
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1 Bab 1

Sains tingkatan 1 bab 1

Sains Tingkatan 1 Bab 1 Pengenalan Kepada Penyiasatan Saintifik

1.1 Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan Seharian

> Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi

Kepentingan
1) Menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih

2) Penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif.

3) Meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga dan penggunaan kaedah hidroponik

4) Penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian

Karier dalam Sains
1) Doktor
2) Farmasi
3) Fizik
4) Geologi
5) Kimia
6) Jurutera

1.2 Makmal Sains

Peraturan Dalam Makmal
1) Masuk ke dalam makmal sains dengan kebenaran guru sahaja.
2) Tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam makmal sains
3) Tidak boleh membawa sebarang radas atau bahan kimia keluar daripada makmal.
4) Jangan melakukan sebarang eksperiman tanpa kebenaran guru
5) Jangan bermain dengan bahan dan radas di dalam makmal.
6) Laporkan sebarang kemalangan dengan segera kepada guru.
7) Bersihkan kesemua bahan dan radas setelah eksperimen selesai

Radas-radas Di Dalam Makmal
1) Mangkuk Pijar
2) Tabung Uji
3) Mangkuk Penyejat
4) Kelalang Gas
5) Pipet
6) Penyepit
7) Kelalang Penyukat
8) Silinder Penyukat
9) Penunu Bunsen
10) Corong Turas

Simbol Amaran
sains tingkatan 1 bab 1 merengsa Merengsa
sains tingkatan 1 bab 1 radioaktif Radioaktif
sains tingkatan 1 bab 1 mengakis Mengakis
sains tingkatan 1 bab 1 toksik Beracun/Toksik
sains tingkatan 1 bab 1 meletup Mudah Meletup
sains tingkatan 1 bab 1 terbakar Mudah Terbakar

1.3 Kuantiti Fizik Dan Unitnya
Kuantiti Fizik
1) Panjang – meter – m
2) Jisim – kilogram – kg
3) Masa – saat – s
4) Suhu – kelvin – K
5) Arus elektrik – ampere – A

Simbol dan Nilai Imbuhan Awalan
1) mega – M – 1.000.000
2) kilo – k – 1.000
3) senti – c – 0.01
4) milli – m – 0.001
5) mikro – µ – 0.000.001

Kepentingan Unit Piawai

 Menyeragamkan unit-unit kuantiti fizik yang digunakan secara berlainan oleh pelbagai negara. Menyeragamkan unit-unit kuantiti fizik yang digunakan secara berlainan oleh pelbagai negara.
 Memudahkan perbandingan yang melibatkan pengukuran. Memudahkan perbandingan yang melibatkan
 Komunikasi antarabangsa. Komunikasi antarabangsa.
 Memudahkan pemahaman kajian saintifik dan eksperimen. Memudahkan pemahaman kajian saintifik dan
 Memudahkan penukaran maklumat. Memudahkan penukaran maklumat

1.4 Penggunaan Alat Pengukur, Kejituan, Kepersisan, Kepekaan dan Ralat

Alat Pengukur
1) Panjang – jarak antara dua titik
2) Jisim – kuantiti jirim yang terkandung dalam objek
3) Masa
4) Suhu – darjah kepanasan atau kesejukan objek
5) Arus elektrik
6) Isi Padu Air

Diameter
> Angkup Dalam – mengukur diameter dalam objek
> Angkup Luar – mengukur diameter luar objek

Garis Lurus
> Pembaris Meter – mengukur panjang garis lurus

Garis Melengkung
>Tali dan Pembaris – mengukur garis melengkung

1.5 Ketumpatan
> Jisim per unit isi padu bahan
> Ketumpatan = Jisim(g) / Isi padu(cm)
> Unit = gcm-3

1.6 Langkah-Langkah Dalam Penyiasatan Saintifik
1) Mengenal Pasti Masalah
2) Membuat Hipotesis
3) Merancang Eksperimen
4) Mengawal Pemboleh Ubah
5) Mengumpul Data
6) Menganalisis dan Mentafsir Data
7) Membuat kesimpulan
8) Menulis Laporan

1.7 Sikap Saintifik dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik
• Jujur dan tepat semasa merekod dan mengesahkan data.
• Rajin dan tabah.
• Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta ke atas alam sekitar.
• Menyedari bahawa sains adalah salah satu cara untuk memahami alam.
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
• Saling menghormati.
• Mensyukuri kurniaan Tuhan.
• Berfikiran analitikal dan kritikal.
• Berfikiran terbuka.
• Baik hati.
• Bersifat objektif.
• Sistematik.
• Berkerjasama.
• Adil dan saksama.
• Berani mencuba.
• Berfikiran secara rasional.
• Yakin dan berdikari.

Kepentingan Amalan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Penyiasatan Saintifik
1) Sains sentiasa tertakluk kepada pembetulan untuk memperbaiki yang sedia ada menjadi lebih baik.

2) Sikap saintifik yang positif dan nilai murni yang baik membantu dalam pembangunan saintifik dan meningkatkan peluang untuk berjaya dalam penyiasatan saintifik.

Kuiz Sains Bab 1: Klik Sini
Sains Tingkatan 1 Bab 1: Muat Turun Nota
Nota Sains: Tingkatan 1