Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Geografi Tingkatan 3 Bab 11 Kitar Semula

Elemen Kitar Semula
1) Reduce
– mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi

2) Reuse
– tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa

3) Recycle
– mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula

Kepentingan Amalan Kitar Semula
1) mengurangkan kesan rumah hijau
2) mengurangkan pencemaran
3) mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa
4) menjimatkan sumber semula jadi
5) menjana pendapatan dengan menghasilkan baja kompos

Amalan Kitar Semula
1) Reduce
– menggunakan kain atau tuala kecil menggantikan tisu
– menggunakan teknologi seperti e-mel bagi menggurangkan penggunaan kertas
– membeli makanan mengikut keperluan untuk mengelakkan pembaziran
– menggunakan kedua-dua belah muka surat kertas semasa menulis atau membuat salinan

2) Reuse
– membawa beg yang boleh diguna semula semasa membeli barangan
– mendermakan pakaian yang masih elok kepada mereka yang memerlukan
– membawa bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan
– menggunakan semula botol plastik atau bekas alat tulis sebagai hiasan

3) Recycle
– kitar semula sisa pertanian menjadi bahan lain
– kitar semula tayar terpakai untuk dijadikan pasu tanaman
– mengasingkan sisa mengikut kategori tong kitar semula
– kitar semula surat khabar menjadi bakul atau kraf tangan

Hari Tanpa Beg Plastik
– beg mesra alam, abeg ketas dan plastik biodegradasi adalah antara alternatif yang digunakan untuk menggantikan beg plastik

Pengasingan Sisa Di Punca
– pengasingan sisa pepejal di rumah
– diasingkan mengikut kategori seperti sisa kitar semula, sisa baki, sisa pukal atau sisa kebun

Amalan Kitar Semula Di Negara Lain
1) Jerman
a) Ordinan
– melibatkan pihak pengilang dan pihak pemasaran
– pihak tersebut perlu mengutip bungkusan barangan daripada pelanggan semula

b) Duales System Deutschland GmBH
– semua kotak ditandakan dengan tanda hijau atau Green Dot oleh pengilang
– pengilang akan membayar yuran kepada agensi pemungut untuk mengutip kotak tersebut semula

c) Cara memungut bahan terbuang untuk dikitar semula
– penyediaan tapak pengumpulan dan tong kitar semula di jalan utama, kilang, kawasan perumahan dan perniagaan
– masyarakat mengisi sampah dalam plastik berlogo Green Dot yang diberikan secara percuma
– masyarakat boleh menghantar terus bahan yang boleh dikitar semla ke pusat pengumpulan

2) Denmark
a) Program pengembalian deposit
– pengilang diwajibkan membayar deposit kepada kerajaan apabila menghasilkan produk yang dapat dikitar semula.
– deposit akan dikembalikan semula apabila pengilang mengitar semula produk yang dikeluarkan selepas digunakan

b) Program cukai sisa
– pihak yang hendak melupuskan sebarang jenis sisa akan dikenakan cukai

c) Program Waste 21
– menjelaskan secara terperinci tentang cara mengitar semula dengan cekap dan berkesan

d) Program subsidi sisa
– pihak yang ingin membangunkan teknologi kitar semula akan diberikan bantuan kewangan oleh pihak kerajaan

e) Program cukai hijau
– pihak yang hendak melupuskan sisa pepejal yang tidak mudah hancur akan dikenakan cukai

f) Program Affaldsbekendtgoerelsen
– menguatkuasakan undang-undang yang memberi definisi kepada sisa, menjelaskan jenis-jenis sisa dan menghuraikan cara pihak berkuasa tempatan menguruskan sisa pepejal di kawasan masing-masing

3) Sweden
a) Pencegahan sisa
– penduduk digalakkan untuk memilih makanan yang perlu sahaja mengikut kesesuaian
– pembaziran sumber dan penghasilan sisa makanan yang berlebihan dapat dielakkan

b) Pemulihan tenaga
– satu tan sisa buangan yang dibakar dalam incinerator akan menghasilkan 3MWh dan secara tidak langsung pemulihan tenaga dapat dijalankan
– sisa domestik digunakan untuk menjana tenaga terutama untuk sistem pemanasan rumah
– lambakan sisa dapat dikurangkan dan isu masalah ruangan kawasan pelupusan sampah dapat diminimumkan

c) Guna semula
– perabot dan pakaian yang masih elok boleh dihantar ke pusat guna semula yang berkonsepkan perbaiki perkongsian dan guna semula
– Garment Collecting, iaitu pemberian kupon rebat oleh H&M apabila pelanggan menyumbang pakaian terpakai
– malatamat guna semula untuk membentuk sikap yang baik

d) Pelupusan
– sisa buangan domestik akan dikitar semula dan dihantar ke kawasan pemulihan tenaga
– sektor pembinaan yang menyumbang kepada sisa yang tidak boleh dikitar semula perlu diuruskan oleh syarikat sendiri menggunakan incinerator di kawasan masing-masing

e) Kitar semula
– penyediaan tong kitar semla mengikut kategori di kawasan petempatan
– bahan kitar semula disalurkan ke kontena bawah tanah yang berfungsi mengurangkan pencemaran bau

4) Taiwan
a) Akta pelupusan sisa
– mewajibkan pengilang dan pengimpor bertanggungjawab ke atas produk yang dihasilkan

b) Garis panduan kitar semula
– menerangkan cara pengurusan sisa pepejal termasuk kaedah menyimpan, panduan kitar semula, mengumpul dan memproses

c) Program 4 dalam 1
– galakan kerajaan untuk menjalin kerjasama antara empat golongan, iaitu pihak masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kitar semula dan badan sukarela bagi menjalankan kitar semula

d) Kempen kitar semula
– program ini dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar atau Taiwan Environmental Protection Administration (EPA)

Kuiz Geografi Bab 11: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 11:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3 Bab 10 Sumber Hutan

Sumber Hutan
– merupakan sumber boleh baharu
– meliputi kawasan yang ditumbuhi pelbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara semula jadi

Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan
1) Keseimbangan Ekosistem
– merupakan proses interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar
– komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara imbangan ekosistem

2) Keperluan Masyarakat Setempat
– persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat terutama dari aspek signifikan dan prgantungan hidup mereka terhadap elemen berkenaan
– fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber bahan makanan, membina tempat tinggal, menyediakan pelbagai peralatan dan sebagai sumber pendapatan

3) Ekopelancongan
– pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi
– contoh: Taman Negeri Royal Belum, Taman Negara Endau-Rompin

4) Membekalkan Sumber Bahan Mentah
– pengurusan yang cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan

Usaha Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
1) Pemeliharaan
– usaha untuk melindungi merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah

2) Pemuliharaan
– usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal

a) Tapak Ramsar
– menjaga tanah lembap khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan

Pemeliharaan
– dijadikan kawasan ekopelancongan di Malaysia
– keindahan alam semula jadi dan lanskap indah flora dan fauna menjadi daya tarikan kepada pelancong

Pemuliharaan
– memulihara kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau di negara

b) Pembangunan Lestari
– sebagai satu gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemuliharaan alam sekitar.

Pemeliharaan
– perintis pembangunan bandar pentadbiran dengan konsep teknologi hijau
– bandar yang dibina berasaskan bandar dalam taman
– memelihara hutan dalam bentuk ekopelanconga dan hutan bandar

Pemuliharaan
– usaha dan komitmen berterusan ke arah pembaikan kualiti persekitaran dan memastikan aktiviti pembadaran yang mengambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan galakan ekonomi hijau dan gaya hidup karbon rendah

c) Taman Negara
– melindungi kepelbagaian biologi dan struktur ekologinya, menyokong ekosistem, mempromosikan pendidikan dan rekreasi

Pemeliharaan
– memelihara dengan menjadikan taman negara sebagai pusat ekopelancongan
– memelihara flora dan fauna dalam hutan supaya tiada gangguan aktiviti manusia

Pemuliharaan
– PERHILITAN telah membaik pulih hidupan liar dan jaga hutan

d) Geopark
– berperanan mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari.

Pemeliharaan
– memelihara dengan menadikannya sebagai pusat ekopelancongan

Pemuliharaan
– pemuliharaan biologi, geologi dan budaya
– pemuliharaan bersepadu antara warisan budaya dengan alam semula jadi
– penggunaan sumber warisa secara lestari tanpa memusnahkannya

Peranan Agensi dalam Pengurusan Hutan
Badan Kerajaan

1) Jabatan Alam Sekitar (JAS)
– bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan

2) Sabah Forestry Department
– bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemuliharaan rizab hutan berdasarkan konsep Pengurusan Hutan Lestari

3) Sarawak Forestry Corporation
– melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, pemuliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan pengeuatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan perhutanan

4) Institut Penyelidikan Perhutanan
– menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemuliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemuliharaan hutan

5) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
– mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi

Badan Bukan Kerajaan
1) Sahabat Alam Malaysia
– mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari

2) Malaysian Nature Society
– memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan

3) The Wildlife Trade Monitoring Network
– berperanan menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi

4) Global Environment Centre
– menggalakkan pelrindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap

5) WWF
– berperanan menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah

Kuiz Geografi Bab 10: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 10:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3 Bab 9 Sumber Semula Jadi Utama Dan Kerjasama Ekonomi Di Dunia

Taburan Sumber Semula Jadi Utama Di Dunia

Sumber Tenaga Utama
1) Petroleum (Arab Saudi)
2) Gas Asli (Amerika Syarikat)
3) Arang Batu (Rusia)
4) Geoterma (Iceland)
5) Angin (Belanda)
6) Ombak (Perancis)
7) Suria (Jepun)
8) Air (China)
9) Biomas (India)

Krisis Sumber Semula Jadi Di Dunia
1) Ekonomi
– pendapatan negara pengeksport dan pengimport tidak menentu ekoran kekurangan sumber dan kenaikan harga komoditi
– kenaikan harga sumber dalam pasaran dunia
– peningkatan kos sara hidup disebabkan oleh nilai mata wang menurun, pendapatan negara merosot dan kuasa beli yang lemah

2) Politik
– perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi antara beberapa buah negara sehingga membaw kepada konflik wilayah
– tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber
– berlaku konflik politik dalam sesebuah negara ekoran timbulnya pelbagai krisis ekonomi

3) Masyarakat
– peningkatan kadar kemiskinan
– peningkatan kadar kebuluran
– wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat

4) Alam Sekitar
– kemerosotan kualiti alam sekitar
– berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem
– kemusnahan pelbagai flora dan fauna
– sumber semula jadi semakin berkurangan

Contoh Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
1) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
– Kerjasama ekonomi serantau yang ditubuhkan pada tahun 1967
– Dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara,
– menggalakkan kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara anggota

2) Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia Dan Singapura
– kerjasama segi tiga pertumbuhan IMS-GT yang ditubuhkan pada tahun 1992
– meliputi kawasan Kalimantan Barat, Wilayah Riau, Sumatera Selatan, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan Singapura
– menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti pelaburan, perdagangan, peindustrian, pertanian, perikanan dan pelancongan

3) Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia Dan Thailand
– kerjasama segi tiga pertumbuhan IMT-GT yang ditubuhkan pada tahun 1994
– dianggotai oleh 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah negeri di Semenanjung Malaysia (Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang) dan 14 buah wilayah di selatan Thailand
– bidang fokus utama ialah pertanian dan industri asas tani, pelancongan, produk halal dan perkhidmatan

4) Kesatuan Eropah (EU)
– Komuniti Ekonomi Eropah atau kini dikenali sebagai Kesatuan Eropah yang ditubuhkan pada 1958
– dianggotai 28 buah negara
– perniagaan dan perdagangan bebas antara negara EU tanpa had kuantiti import dan eksport

5) Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik (APEC)
– kerjasama ekonomi serantau yang ditubuhakan pada 1989
– dianggotai 21 buah negara
– menggalakkan pedagangan bebas dan pelaburan dalam kalangan negara anggota

6) Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)
– kerjasama sedunia yang ditubuhkan pada 1995
– dianggotai 164 buah negara
– mengendalikan sistem perdangangan global, berfungsi sebagai forum untuk rundingan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara anggota dan menyokong keperluan negara-negara sedang membangun

Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
1) Mendapatkan bekalan buruh asing
– mempermudah kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara lain untuk menampung keperluan tenaga buruh dalam pelbagai sektor

2) Menggalakkan pemindahan teknologi
– menggalakkan pemindahan teknologi, terutamanya antara negara maju dengan negara membangun melalui beberapa cara
a) Pembelian terus barangan modal
b) Pembelian ekuiti
c) Perjanjian Perlesenan
d) Peraturan paten dan cap dagang
e) Aliran sumber manusia

3) Membentuk hubungan perdagangan
– membuka peluang antara negara untuk menjalinkan hubungan perdagangan serta mendapat keistimewaan

4) Meluaskan pasaran
– membolehkan negara-negara yang berkerjasama untuk meluaskan pasaran eksport barangan keluaran negara masing-masing

5) Meningkatkan pelaburan
– menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi

6) Memperoleh bahan mentah
– membolehkan sesebuah negara memperoleh bekalan bahan mentah dari rakan dagang untuk kegunaan domestik dan industri melalui import

Kuiz Geografi Bab 9: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 9:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3 Bab 8 Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar Di Dunia

Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar
1) Gurun Panas
– meliputi Gurun Thar, Gurun Arab, Gurun Iran, Gurun Mojave, Gurun Sahara, Gurun Atacama dan Gurun Besar Australia

Tumbuhan Semula Jadi
– terdiri tumbuhan yang tahan cuaca panas
– pokok jenis xerofit sahaja boleh hidup di kawasan ini
– tumbuh secara jarang-jarang
– mempunyai akar panjang yang menjalar ke dalam tanah atau merebak di permukaan bumi untuk menyerap air
– pokok di kawasan gurun mempunyai daun berkilat, liat dan berbulu
Contoh: kaktus, prickly pear, semak samun berduri, rumput esparto, pokok akasia bantut

Hidupan Liar
– kebanyakan hidupan liar di kawasan ini adalah jenis nokturnal
– hidupan liar menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan beteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan
Contoh: unta, kala jengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak pasir, musang fennec, addax antelope, rusa gazelle

2) Hutan Monsun Tropika
– tumbuh di kawasan India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand dan Laos

Tumbuhan Semula Jadi
– terdiri tumbuhan berkayu keras
– tumbuh antara 20 hingga 30 meter
– mempunyai daun pokok yang banyak dan lebar
– hujung daun berbentuk tirus
– hutan ini jarang dan kelihatan berlapis-lapis tetapi tidak begitu nyata
Contoh: pokok jati, penaga, cendana, jelutung, buluh, rotan

Hidupan Liar
– terdiri haiwan yang berbulu nipis, kulit berkedut dan bersaiz besar
Contoh: gajah, rusa, monyet, burung, harimau bengal, ular, buaya

3) Hutan Daun Luruh Sederhana
– Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropah Barat, Korea Selatan dan Australia

Tumbuhan Semula Jadi
– mempunyai daun yang nipis dan lembut
– batang pokok mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi ketika musim sejuk
– batang pokok berbentuk silinder dan mempunyai cabang dahan yang lebih banyak
Contoh: oak, ash, elm, berangan, maple, poplar, bic

Hidupan Liar
– terdiri hidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim
Contoh: chipmunk, white letter hairstreak, lesser purple emperor, rusa, badger, tupai merah, beaver, musang merah

4) Hutan Konifer
– Amerika Utara, Kanada Utara, Eropah dan Rusia

Tumbuhan Semula Jadi
– kanopi pokok berbentuk kon untuk mengelakkan salji terkumpul di atasnya
– batang pokok berkulit tebal, lurus dan tinggi
– kepadatan pokok adalah sederhana
– daun bersaiz kecil, halus dan berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi
– permukaan daun bersalut lilin untuk mengelakkan ancaman fros
Contoh: pain, fir, sprus, cedar

Hidupan Liar
– burung dan binatang sangat aktif pada musim panas untuk mencari makanan
– pada musim sejuk, rusa dan burung berpindah ke kawasan yang lebih panas
Contoh: beruang, moose, lynx, tupai merah, burung hantu, belatuk, burung blue jay, burung raven

Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar
1) Pelancongan
– kebanyakan kawasan hutan semula jadi sesuai dijadikan pusat ekopelancongan

2) Penghalang hakisan
– tumbuh-tumbuhan memainkan peranan penting dalam menghalang hakisan tanah
– daun yang besar mampu memecahkan butiran hujan dan mengurangkan kelajuan titisan air yang jatuh ke bumi
– akar pokok mengurangkan air larian permukaan dan menjadi penghalang hakisan

3) Ekonomi
– batang pokok hutan konifer dan hutan monsun tropika digunakan untuk pembalakan yang menghasilkan sumber kayu balak untuk dieksport dan membekalkan bahan mentah untuk membuat kertas

4) Sumber perubatan
– tumbuhan boleh merawat pelbagai jenis penyakit

Kuiz Geografi Bab 8: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 8:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3 Bab 7 Kegiatan Ekonomi Di Malaysia

Jenis Kegiatan Ekonomi
1) Sektor Primer
– kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi
a) pertanian
b) pembalakan
c) perikanan
d) perlombongan
e) penternakan

2) Sektor Sekunder
– aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah
– menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna
a) pembuatan atau perindustrian
b) pembinaan

3) Sektor Tertier
– kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan
– sektor perkhidmatan
a) pelancongan
b) perdagangan
c) pengangkutan
d) kewangan
e) pendidikan

Taburan Kegiatan Ekonomi
1) Sektor Primer: Pertanian
a) Tanaman Getah
– Ipoh (Perak)
– Jasin dan Merlimau (Melaka)
– Kluang, Labis, Segamat dan Simpang Renggam (Johor)

b) Tanaman Kelapa Sawit
– Teluk Intan (Perak)
– Kota Tinggi, Kulai dan Segamat (Johor)
– Muadzam Shah dan Segi Tiga Jengka (Pahang)


2) Sektor Sekunder: Perindustrian
– perindustrian melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap
– kegiatan perindustrian terbahagi kepada dua
a) industri berasaskan sumber
i) industri berasaskan kayu – perabot, papan lapis dan kayu gergaji
ii) industri berasaskan getah – tayar, kasut dan sarung tangan
iii) industri berasaskan kelapa sawit – minyak masak, sabun dan barangan kosmetik

b) industri bukan berasaskan sumber
i) industri elektrik dan elektronik – penyaman udara, televisyen, komputer, kamera
ii) industri automotif – kereta, motosikal, pemasangan van, lori

3) Sektor Tertier: Pelancongan
– sektor perkhidmata utama sejak 1980
– secara tidak langsung meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan dan perhubungan

Faktor Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
1) Faktor Fizikal
a) Bentuk muka bumi
Jenis
i) Tanah pamah
– pertanian: penanaman padi, getah dan kelapa sawit
– pengangkutan: pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang
– perindustrianL pembinaan kilang

ii) Tanah tinggi
– Pertanian: Tanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan
– Pelancongan

iii) Pinggir laut
– perikanan
– pelancongan
– pelabuhan

b) Tanih
Jenis
i) Aluvium – padi sawah
ii) Laterit – getah, kelapa sawit
iii) Gambut – nanas
iv) Pasir – gajus, kelapa
v) Beris – kenaf

c) Iklim
– Purata suhu di Malaysia 27 celcius dengan jumlah hujan tahunan melebihi 2600mm
– iklim yang panas dan lembap mempengaruhi pertanian, pelancongan perikanan dan pembalakan
– iklim yang sejuk mempengaruhi tanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan

d) Saliran
– Malaysia mempunyai saliran yang baik
– kegiatan pertanian dapat dijalankan dengan baik
– kegiatan pelancongan dapat dijalankan dengan adanya sistem saliran yang baik

e) Bahan Mentah
i) Kayu balak – industri perabot, papan dan kayu gergaji
ii) Kelapa sawit – minyak masak, sabun dan lilin
iii) Getah – sarung tangan dan tayar
iv) Petroleum dan gas asli – minyak pelincir, plastik dan cat
v) Kaolin – tembikar dan jublin
vi) Batu kapur – simen


2) Faktor Manusia
a) Dasar Kerajaan
– kerajaan telah mengadakan dasar-dasar untuk mendorong peningkatan ekonomi negara
– RISDA diwujudkan menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil
– FELCRA dan FELDA memainkan peranan untuk membuka kawasan pertanian baru

b) Infrastruktur
– kewujudan jaringan pengangkutan yang baik memudahkan proses pengangkutan bahan mentah dari sumbernya ke kilang dan barangan siap ke pasaran
– sistem pengangkutan dalam negara yang efisien juga diperlukan dalam sektor pelancongan untuk keselesaan pelancong luar negara datang melancong ke Malaysia

c) Teknologi
Kelebihan teknologi
– mempercepatkan kerja
– meningkatkan kualiti produk
– mengurangkan pencemaran
– menjimatkan kos
– meningkatkan jumlah keluaran
– meningkatkan keselamatan

d) Modal
– modal domestik dan pelaburan langsung asing
– MARA bertanggungjawab untuk mengeluarkan modal domestik
– pelaburan langsung asing diperoleh melalui kemasukan pelabur asing ke Malaysia dan melaburkan modal untuk membuka kilang, perniagaan dan ladang

e) Pasaran
– pasaran tempatan dan antarabangsa
– kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak

f) Buruh
– menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, tenaga buruh merujuk mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun sama ada bekerja atau menganggur
– Malaysia menerima tenaga buruh asing dari negara luar

Kepentingan Kegiatan Ekonomi
1) Peningkatan Taraf Hidup
2) Kemajuan Ekonomi Negara
3) Pemindahan Teknologi
4) Mewujudkan peluang pekerjaan
5) Peningkatan Infrastruktur
6) Proses pembandaran (Urbanisasi)
7) Pengurangan Import

Kuiz Geografi Bab 7: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 7:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3 Bab 6 Sumber Semula Jadi Di Malaysia

Sumber semula jadi – bahan atau punca yang terdapat di sekeliling, sama ada di atas permukaan bumi, di dalam bumi atau di dalam air

Sumber semula jadi
1) Hutan
– hutan hujan tropika
– hutan pantai
– hutan gunung
– hutan paya: hutan paya air masin, hutan paya air tawar

2) Suria
3) Tanih
– laterit
– gambut
– aluvium
– beris
– pasir

4) Air
– sungai
– paya
– laut
– air bawah tanah
– empangan
– kolam
– tasik

Sumber tenaga alternatif
i) berasaskan alam semula jadi untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik
ii) bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil
iii) contoh penjanaan kuasa: hidroelektrik, tenaga suria, biomas, ombak, geoterma dan angin

Sumber tidak boleh baharu – sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangku waktu tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik.

Sumber mineral logam
i) bauksit
ii) kuprum
iii) bijih besi
iv) bijih timah
v) emas

Sumber mineral bukan logam
i) batu granit
ii) kaolin
iii) arang batu
iv) petroleum
v) pasir
vi) gas asli

Taburan sumber

1) Air (hidroelektrik)
– empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air
– air sungai yang diempang, apabila dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik

2) Hutan
a) Hutan hujan tropika
Jenis Tanih: aluvium, laterit
Lokasi: bahagian tengah Semenanjung Malaysia, Bahagian Sabah dan Sarawak
Sumber: cengal, meranti, mebau, mersawa, jelutung, keruing, nyatuh, buluh, rotan, orkid, paku-pakis. Harimau, gajah, tapir, landak, kancil dan monyet

b) Hutan paya air tawar
Jenis Tanih: gambut, aluvium
Lokasi: Sekitar Tasih Chini, Tasik Bera, Rompin, Pekan (Pahang), Sabak Bernam dan Tanjung Karang (Selangor), Dataran Hilir Perak, Sekitar Sungai Lupar dan Sungai Rajang (Sarawak)
Sumber: Pokok mengkuang, nipah, palma, keladi air, putat, palas, keriang, meranti jaya dan semayur. Ikan air tawar, katak, ular, biawak, buaya, burung dan kera

c) Hutan paya air masin
Jenis Tanih: gambut, aluvium
Lokasi: Laut Matang (Perak), Sebahagian pantai Kuala Selangor, Pantai Samarahan-Sadong (Sarawak), Delta Labuk-Sugut (Sabah)
Sumber: Pokok bakau. Ikan, siput, ketam, udang, ular, burung, memerang, keluang dan kera

d) Hutan Pantai
Jenis Tanih: berpasir
Lokasi: Pantai Tanjung Rhu, Langkawi (Kedah), Pulau Sipadan (Sabah), Pulau Talang-talang (Sawarak), Pantai Penarik (Terengganu)
Sumber: Pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, bebaru, pokok kelapa dan rumput pantai. Burung, tupai, ular, ketam, siput dan serangga

e) Hutan Gunung
Jenis Tanih: laterit
Lokasi: Gunung Kinabalu (Sabah), Pergunungan Iran (Sarawak), Gunung Jerai (Kedah), Gunung Tahan (Pahang)
Sumber: Rafflesia, periuk kera, pokok renek, paku-pakis, lumut dan kulampair. Siamang, ular, burung, serangga, musang dan harimau dahan

3) Mineral
a) Petroleum
Lokasi: Luar pesisir pantai Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak
Kegunaan: menjana tenaga elektrik, bahan api kenderaan, industri petrokimia, bahan kimia

b) Gas asli
Lokasi: Luar pesisir pantai Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak
Kegunaan: bahan api domestik, industri petrokimia, bahan api alternatif untuk kenderaan

c) Emas
Lokasi: sekitar Raub, dan Kuala Lipis (Pahang), Bau (Sarawak), Sekitar Rusila (Terengganu)
Kegunaan: Jongkong emas, barangan kemas

d) Arang batu
Lokasi: Silimpopon, Maliau (Sabah), Bintulu, Mukah, Merit-Pila, Silantek, Balingian (Sarawak)
Kegunaan: menjana tenaga elektrik, melebur besi.

Kepentingan Sumber Semula Jadi
1) membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang mengikut sektor
2) menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran
3) membangunkan pelbagai Infrastruktur untuk memudahkan pengurusan sumber
4) penjanaan pendapata negara melalui sektor yang melibatkan bahan mentah
5) membangunkan bandar-bandar baharu yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan

Kuiz Geografi Bab 6: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 6:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3 Bab 5 Hidupan Liar Di Malaysia

Hidupan Liar – spesies haiwan liar atau burung liar, sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi, vertebrata atau invertebrata, hidup atau mati, matang atau tidak matang dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiakkan dalam kurungan atau tidak.
a) Tapir
– 1,100 hingga 1,500 ekor
– Hutan tropika
– Tersebar meluar dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah di Semenanjung Malaysia
– Herbivor

b) Harimau Malaya
– 250 hingga 340 ekor
– Hutan pamah, hutan paya gambut, hutan gunung dan belukar kecil
– Tersebar dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah
– Karnivor

c) Beruang Matahari
– Hutan tropika
– Kawasan hutan sehingga ketinggian kurang daripada 2,700m dari aras laut
– Omnivor

d) Penyu
– Pantai terbuka, pantai berpasir dan pulau-pulau
– Perairan Terengganu, Melaka, Johor, Perak, Sabah dan Sarawak
– Omnivor

e) Dugong
– 100 ekor
– Padang rumput laut
– Perairan Johor, Sabah dan Sarawak
– Herbivor

f) Enggang
– Hutan tropika dan subtropika
– Tersebar secara meluas di hutan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak
– Omnivor

g) Badak Sumatera
– 30 ekor
– Tanah rendah berbukit dan lembah
– Taman Negara, Taman Negara Endau-Rompin, Taman Negeri Royal Belum dan beberapa kawasan hutan simpan
– Herbivor

h) Monyet Belanda
– 5000 ekor
– Hutan dipterokarpa, hutan paya bakau dan hutan tanah rendah yang berdekatan dengan air dan sungai
– Kawasan tepi Sungai Kinabatangan, Sungai Klias, Sungai Sugut dan Kuching Wetlands National Park
– Omnivor

i) Orang Utan
– 12,300 ekor
– Hutan tanah rendah, hutan tropika, hutan paya dan hutan gunung
– Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary, Taman Negara Batang Ai dan Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok
– Omnivor

j) Gajah Pygmy
– Kurang 1,500 ekor
– Tanah rendah dan lembah
– Hutan di Kinabatangan, Tabin dan tengah Sabah
– Herbivor

Kepentingan Hidupan Liar Di Malaysia
1) Keseimbangan Ekosistem
– keseimbangan ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung atau tidak langsung
– hidupan liar: sebahagian daripada komponen sirata makanan
– gangguan mana-mana organisma dalam aras trofik akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem
– baja organik hasil daripada penguraian tinja haiwan dapat membekalkan nutrien kepada tanah

Aras Trofik
1) Pengguna tertier – haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder
2) Pengguna Sekunder – haiwan omnivor dan karnivor yang memakan pengguna primer
3) Pengguna Primerhaiwan omnivor dan herbivor yang memakan organisma lain
4) Pengeluar — organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri

2) Ekopelancongan – pelancongan berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi

3) Pendidikan
a) Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
b) Kerjaya dalam bidang profesional
c) Melestarikan alam sekitar
d) Mendapat pengetahuan baharu dan tidak bergantung kepada dapatan hari negara lain
e) Mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara

Kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia
1) Pembalakan
– kemusnahan habitat flora dan fauna
– pemukaan tanah terdedah kepada agen hakisan

2) Pengkuarian
– kemusnahan habitan hidupan liar
– pencemaran udara melalui habuk dan debu

3) Pembinaan empangan
– kemusnahan hutan yang besar
– keseimbangan ekosistem dan rantai makanan terjejas

4) Pertanian
– landskap asal berubah
– rantai maknaan dalam ekosistem terganggu
– kualiti tanih merosot

5) Pengangkutan dan perhubungan
– penebangan hutan yang luas
– hidupan liar bertindak mencari habitat yang baharu

Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan
1) Undang-undang
– Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pindaan 1985
– Akta Perhutanan Negara 1984
– Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

2) Kempen kesedaran
– memberi penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu isu

3) Pusat konservasi dan taman negara
– ditubuhkan untuk penyelidikan, pendidikan, rekreasi dan ekologi
– 12 pusat konservasi, 12 taman negara

Kuiz Geografi Bab 5: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 5:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3 Bab 4 Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Di Malaysia

Jenis dan Taburan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
i) Hutan hujan tropika
ii) Hutan paya air tawar
iii) Hutan paya air masin
iv) Hutan gunung
v) Hutan pantai

1) Hutan Hujan Tropika
geo t3b4 1
a) Lantai Hutan
– ketinggian pokok kurang 10 meter
– tumbuhan jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari
– dilitupi oleh daun kering dan dahan reput
– terdapat tumbuhan saprofit yang hidup memakan bahan reput

b) Lapisan Tengah
– ketinggian pokok antara 10 – 20 meter
– pokok-pokok kecil
– terdapat tumbuhan epifit yang menumpang di atas pokok lain
– terdapat tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air garam dan mineral dari pokok tersebut

c) Lapisan Kanopi (silara)
– ketinggian pokok antara 20 – 40 meter
– lapisan pelindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan

d) Lapisan Renjong (Emergen)
– ketinggian pokok antara 40 – 50 meter
– pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat
– batang lurus dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari

2) Hutan Pantai
geo t3b4 2
– tumbuh di kawasan pantai yang berpasir
– Tumbuhan: pokok ru, tapak kuda, pokok renek, mengkuang, jemerlang laut, bintangor laut, kelat jambu laut dan pokok kelapa
– pokok di sepanjang pantai mempunyai ketinggian yang berbeza-beza
– pokok ru tumbuh tinggi sehingga 40 meter, mempunyai batang yang lurus, tinggi dan berbentuk silinder
– tumbuh-tumbuhan menjalar seperti tapak kuda sesuai hidup di pantai yang berpasir

3) Hutan Paya Air Tawar
geo t3b4 3
– terdapat di kawasan bersaliran buruk yang sering ditenggelami air, khususnya air sungai dan tasik
– Tumbuhan: mengkuang, mersawa paya, meranti paya dan kempas
– terdapat pokok-pokok jenis berkayu keras dan batangnya besar, lurus dan tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk, rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawahnya

a) Lapisan pokok renek
– tumbuh-tumbuhan adalah jarang kerana kurang cahaya matahari
– lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan

b) Lapisan tengah
– pokok bersaiz kecil dan sederhana

c) Kanopi (silara)
– pokok berkayu keras dan tinggi
– membentuk kanopi yang tidak sejajar

3) Hutan Paya Air Masin
– terdapat di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk, berlumpur dan terlindung tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang
– Tumbuhan: pokok bakau, nipah, lenggadai, tumu merah, paku pakis, gelam, ramin, jongkong dan nibung
– tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut jarak dari laut

4) Hutan Gunung
geo t3b4 4
– terdapat di kawasan tanah tinggi yang melebihi 1,200m dari aras laut
– jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah berbeza mengikut ketinggian
– tumbuh-tumbuhan akan mengadaptasikan dengan suhu dan kesuburan tanih

a) Hutan montane bawah
– Ketinggian Lapisan: 1200m – 1800m
– dikenali Hutan Daun Luruh
– ketinggian pokok antara 15m – 33m
– Tumbuhan: pokok oak, laurel, orkid dan paku langsuyar

b) Hutan montane atas
– Ketinggian Lapisan: 1800 – 2900m
– terdapat pokok daun tirus
– kebanyakan pokok adalah rendah
– ketinggian pokok di antara 1.5m -18m
– hanya terdapat 1 lapisan hutan sahaja
– lantai hutan yang lembap dan ditumbuhi lumut
– Tumbuhan: pain, sprus, gelam gunung, epifit, bunga raflesia, periuk kera dan pokok rhododendron

c) Tumbuhan hampir alpain
– Ketinggian Lapisan: 2900 – 3500m
– terdapat hutan campur jenis pokok bantut dan rumput
– Tumbuhan: Pokok renek konifier, Low’s Buttercup, Bornean eyebright, red sanicle dan periuk kera

d) Tumbuhan alpain
– Ketinggian Lapisan: melebihi 3500m
– terdapat tumbuhan renek dan lumut
– Tumbuhan: orkid dan lumut

Faktor mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi
i) Bentuk muka bumi
ii) Saliran
iii) Iklim
iv) Tanih

1) Bentuk muka bumi
a) Tanah pamah dan kaki bukit
– Hutan hujan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang bersaliran baik
– terdiri daripada pokok yang tinggi dan bersaiz besar
– kawasan yang berada di bawah 180m dari aras laut
– akar banir befungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang

b) Muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut
– kawasan berpasir dan berlumpur ditumbuhi Hutan Pantai
– kawasan pinggir laut yang bterlindung dan muara sungai berlumpur ditumbuhi Hutan paya air masin
– tanah pamah yang sering ditenggelami air ditumbuhi oleh Hutan paya air tawar

c) Tanah tinggi melebihi 1,200m dari aras laut
– tumbuhan pada ketinggian 1,200m terdiri daripada pokok yang bersaiz kecil
– pada ketinggian 1,800m hingga 2,900m pula terdapat pertumbuhan lumut dan pokok tumpang.

2) Saliran
a) Bersaliran baik
– pokok cengal, tualang, pokok kelapa dan pokok ru
– Pulau Sipadan (Sabah), Desaru (Johor) dan Air terjun lasir (Terengganu)

b) Bersaliran buruk
– pokok mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan nibong
– Tasik Chini dan Tasik Bera (Pahang), Delta Labut-Sugut (Sabah)

3) Iklim
– Malaysia mengalami iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun
– Purata suhu 27 darjah celcius dan menerima hujan yang banyak kira-kira 2,600 mm setahun
– purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak menggalakkan pertumbuhan Hutan hujan tropika
– suhu di kawasan tanah tinggi berbeza dari kawasan tanah pamah
– suhu 18 darjah celcius di kawasan tanah tinggi menggalakkan pertumbuhan Hutan Gunung.

4) Tanih
– Malaysia kaya dengan pelbagai jenis tanih
– tanih aluvium, tanih laterit, tanih gambut, tanih berpasir

a) Hutan Hujan Tropika
– Tanih: aluvium, laterit
– Tumbuhan: Cengal, meranti tualang
– Lokasi: Kaki Banjaran Titiwangsa (Perak), dan Banjaran Tahan (Pahang)

b) Hutan Paya Air Masin
– Tanih: gambut, aluvium
– Tumbuhan: Pokok bakau, bakau jongkong, bakau api-api
– Lokasi: Laut Matang (Perak), Muara Sungai Perak dan Tanjung Piai (Johor)

c) Hutan Paya Air Tawar
– Tanih: gambut, aluvium
– Tumbuhan: nipah, mengkuang, terap
– Lokasi: Tasik Chini dan Tasik Bera (Pahang), Delta Rajang (Sarawak)

d) Hutan Pantai
– Tanih: berpasir
– Tumbuhan: tapak kuda, pokok ru, pokok kelapa
– Lokasi: Pantai Irama (Kelantan), Pantai Tanjung Rhu (Langkawi)

e) Hutan Gunung
– Tanih: laterit
– Tumbuhan: oak, laurel, paku pakis
– Lokasi: Gunung Kinabalu (Sabah), Gunung Jerai (Kedah)

Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi
i) Sumber perubatan
– tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di hutan kebanyakannya boleh digunakan dalam bidang perubatan
– akar, kulit, daun, ranting dan buah daripada pelbagai spesies tumbuhan dijadikan sebagai ubat
geo t3b4 5

ii) Habitat
– hutan bertindak sebagai habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna
– hutan di Malaysia menjadi tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar
– haiwan memilih tempat tinggal berlainan untuk keselamatan, keperluan sumber makanan dan kesesuaian diri
– sekiranya tumbuh-tumbuhan musnah, pelbagai spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat dan sumber makanan
– Lokasi: Taman Negara Endau-Rompin (Johor), Lembah Danum (Sabah)

iii) Sumber bahan mentah
– hutan adalah penting untuk membekalkan sumber kayu balak dalam industri perabot
– buluh dan rotan digunakan dalam industri pembuatan kraf tangan dan perabot
– kayu bakau dijadikan sebagai bahan api dan bahan binaan
– hutan di Malaysia mempunyai pelbagai pokok yang sesuai untuk pembalakan
– hasil eksport kayu balak telah memberikan sumber pendapatan kepada negara

iv) Kawasan tadahan hujan
– hutan betindak sebagai span berongga yang menyerap air serta mengalirkan ke sungai empangan, kolam dan tasik
– hutan di kawasan tanah tinggi penting sebagai kawasan tadahan hujan
– air yang diserap ke dalam tanah ditapis secara semula jadi dan menjadi air yang bersih
– Lokasi: Banjaran Kapuas Hulu (Sarawak), Taman Negeri Royal Belum (Perak)

v) Keseimbangan ekosistem
– bergantung antara komponan biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar
– kawasan hutan merupakan satu ekosistem dengan tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik utama
– tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur lain dalam komponen biotik dengan abiotik bagi mewujudkan satu persekitaran yang seimbang
– Lokasi: Taman Negara Bako (Sarawak), Taman Negara Pahang.

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan
Positif
i) Pembangunan hutan
ii) Penghutanan semula
iii) Taman Negara
iv) Hutan Simpan Kekal

Negatif
i) Ketidakseimbangan ekosistem
ii) Hakisan tanih
iii) Kawasan tadahan hujan terganggu
iv) Kepupusan flora dan fauna

Kuiz Geografi Bab 4: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 4:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3 Pengaruh Persekitaran Fizikal Terhadap Kepelbagaian Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

Faktor-faktor persekitaran fizikal
i) Bentuk Muka Bumi
– merujuk kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut

ii) Saliran
– ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi

iii) Tanih
– lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada 2 bahan (organik dan bukan organik)

iv) Iklim
– kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan

Faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar
1) Bentuk Muka Bumi
a) Tanah Pamah
– Hutan Hujan Tropika: Malaysia dan Amazon
– Di Malaysia: Pokok meranti, jelutong, cengal, merbau dan seraya
– Di Amazon: Pokok wimba, Brazilian mahagoni, lapuna, ficus dan getah
– Hutan Monsun Tropika: Tanah pamah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh
– Hutan Konifier: Di Tasik Great St. Lawrence
– kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan yelah menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar
– Hidupan liar: gajah, harimau, badak sumbu, monyet, arnab, rusa dan musang

Contoh kawasan tanah pamah utama dunia
i) Dataran Siberia Barat
ii) Dataran Manchuria
iii) Lembangan Murray
iv) Lembangan Congo
v) Lembangan Ganges-Brahmaputra

b) Tanah Tinggi
– kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut
– tumbuh-tumbuhan akan berbeza mengikut ketinggian terutama selepas ketinggian melebihi 1200 meter dari aras laut
– terdiri daripada pokok-pokok bantut, rendah dan renek
– hidupan liar di kawasan ini seperti kambing gurun, tupai, serigala dan ilama

c) Pinggir Laut
– kawasan pinggir laut adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin
– tediri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut
– sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang

2) Saliran
a) Bersaliran Baik
– kawasan yang tidak bertakung air
– terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun, cerun bukit dan tanah pamah
– kawasan yang subur dan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti Hutan Tropika, Hutan Monsun Tropika, Hutan Konifier, dan Hutan Mediterranean
– Hidupan liar: rusa, kijang, moose, badak sumbu, harimau dan gajah

b) Bersaliran Buruk
– kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air
– kawasan ini membentuk kawasan paya air tawar, manakala kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin
– sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau, nipah dan mengkuang
– Hidupan liar: biawak, buaya, memerang, burung shoebill dan ular

3) Tanih
a) Tanih chernozem
– tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim Steppe
– sesuai untuk pertumbuhan rumput, bunga dan tumbuhan renek
– pada musim sejuk, tanah akan membeku menyebabkan rumput di kawasan Steppe mempunyai akar yang pendek
– Tumbuhan: Big bluestem grass, bufallo grass, big bluestem grass, switchgrass, feather grass dan fringed sagebrush
– Hidupan Liar: Cayote, bobcat, badger, Saiga antelope

b) Tanih permafrost
– tanih beku disebabkan suhu yang sejuk melampau
– kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup
– Tumbuhan: Liken, lumut, kulampair, willow, birch dan health
– Hidupan Liar: Beruang kutub, karibu, musang Artik, arnab Artik dan lemming.

c) Tanih aridisols
– tanih kering dan tandus
– hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air di dalam tanah sahaja mampu hidup di kawasan ini
– tanih pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di Gurun Panas kurang aktif terutama pada siang hari
– Tumbuhan: Pokok kaktus, akasia dan kurma
– Hidupan Liar: Unta, rusa gazalle, oryx, musang fennec dan tikus jerboa

d) Tanih latosol
– tekstur tanih latosol ada pelbagai bentuk sama ada berpasir, liat atau lembap berwarna merah atau kuning
– Hutan hujan tropika dan Hutan Monsun Tropika tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan
– keadaan menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang begantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan sama ada sebagai tempat tinggal ataupun untuk mencari pelbagai sumber makanan
– Tumbuhan: Pokok jati, cendana, mahogani dan jelutong
– Hidupan Liar: Gajah, harimau, beruang, kancil dan cerpelai

e) Tanih podzol
– nipis, berasid dan beku
– tumbuhan yang tumbuh kawasan ini mempunyai akar yang pendek dan tidak menerjah jauh ke dalam tanah
– tanih yang nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan liar bergerak mencari makanan
– pokok-pokok yang renek yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar di Hutan Konifier
– Tumbuhan: Pokok pain, cedar, birch, fir dan sprus
– Hidupan Liar: Moose, elk, lynx, brown bear dan harimau Siberia

f) Tanih terra rossa
– Campuran tanah liat dan pasir, warna merah atau coklat kemerahan
– Tanih ini menggalakkan petumbuhan Hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut dan juga hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi
– sesuai menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar
– Tumbuhan: Rosemary, lavender, laurel dan pain
– Hidupan Liar: Serigala, rusa, landak dan helang

3) Iklim
a) Gurun Panas
Angin
– kawasan Gurun Arab panas dan kering sepanjang tahun kerana Angin Timuran yang bertiup dari kawasan darat adalah angin kering dan tidak membawa hujan

Kawasan
– gurun Arab yang terletak di Asia Barat mengalami iklim Gurun Panas
– gurun Arab meliputi negara Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Yemen

Hujan
– jumlah hujan tahunan di Gurun Arab adalah kurang daripada 250mm

Suhu
– min suhu tahunan :25 darjah celcius
– suhu tinggi tahunan: 32 hingga 36 darjah celcius kerana langit tidak berawan

Tumbuhan
– rumput alfalfa, pokok caper, pokok ghaf, pokok saltbushes

Hidupan Liar
– tikus jerboa, oryx, labah-labah, musang fennec, rusa gazelle, unta

b) Monsun Tropika
Angin
– lembab bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlaku semasa musim panas
– kering bertiup dari darat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata berlaku

Kawasan
– India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos dan Kemboja

Hujan
– hujan tahunan adalah lebat tapi taburannya adalah tidak sekata iaitu antara 1000mm hingga 2000mm

Suhu
– iklim ini mempunyai suhu antara 24 hingga 27 darjah celcius sepanjang tahun

Tumbuhan
– Pokok jati, paku pakis, pokok buluh, pokok mahogani

Hidupan Liar
– cerpelai, burung murai, burung bangau, binturong, harimau bintang, biawak, gajah, monyet

c) Siberia
Angin
– angin barat daya di selatan Siberia membawa udara panas dari Asia Tengah dan Timur Tengah

Kawasan
– kawasan iklim Siberia meliputi dua kawasan yang sangat luas di utara Asia dan Eropah
– di utara Asia, kawasan iklim Siberia meliputi sebahagian besar wilayah Rusia manakala di utara Eropah, kawasan iklim Siberia meliputi negara Poland dan Jerman

Hujan
– jumlah kerpasan 500 mm

Suhu
– kawasan beriklim Siberia mengalami musim panas yang pendek dengan suhu antara 15 hingga 20 darjah celcius
– musim sejuk adalah antara 6 hingga 8 bulan dengan suhu antara -17 hingg -5 darjah celcius
– musim bunga dan musim luruh adalah singkat
– julat suhu tahunan adalah sangat besar antara 30 hinnga 50 darjah celcius

Tumbuhan
– pain merah, paper birch, dahurian larch

Hidupan Liar
– martens, mink, beruang kutub, harimau siberia, siberian wolf, lynx

d) Lautentia
Angin
– arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan kawasan Siberia
– angin monsun barat laut bertiup dari darat menyebabkan musim dingin adalah kering

Kawasan
– Kanada Timur, Timur Laut Amerika Syarikat, China (Utara) dan Manchuria, Korea Utara, Jepun (utara) serta Patagonia di Amerika Selatan

Hujan
– hujan turun sepanjang tahun
– hujan tahunan 500mm hingga 1000mm
– hujan lebih banyak pada musim panas
– salji turun pada musim sejuk

Suhu
– min suhu tahunan 9 hingga 17 darjah celcius
– musim panas, suhu adalah sederhana panas dan singkat 21 hingga 26 darjah celcius
– pada musim sejuk, suhu sangat sejuk antara -6 hinnga 10 darjah celcius
– julat tahunan 20 hingga 30 darjah celcius

Tumbuhan
– pokok maple, pokok fir, pokok beech, pokok yellow birch

Hidupan Liar
– wood duck, beaver, canadian lynx, canadian goose, northern flicke, chipmunk

Kuiz Geografi Bab 3: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 3:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3 Bab 2 Carta Pai

Carta pai – sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor
geo t3b2 1

Ciri-Ciri
i) setiap sektor mewakili maklumat tertentu
ii) saiz sudut setiap sektok berdasarkan kuantiti maklumat
iii) nilai setiap sektor dinyatakan dalam peratus (%)
iv) nilai keseluruhan bulatan ialah 360° yang mwakili 100%
v) mempunyai tajuk
vi) mempunyai petunjuk
vii) menyatakan jumlah keseluruhan kuantiti maklumat

Kegunaan
i) mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik
ii) menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas
iii) menggambarkan taburan data dan maklumat
iv) membuat pembacaan yang lebih efektif
v) memudahkan rumusan dibuat
vi) sesuai untuk menunjukkan pewakilan data

Langkah-Langkah Membina Carta Pai
1) Tukarkan nilai mutlak dalam jadual kepada peratus
2) Tentukan saiz sudut setiap sektor
3) Tentukan jejari yang sesuai dan lukis sebuah bulatan dengan menggunakan jangka lukis
4) Lukiskan jejari dari pusat bulatan tegak ke atas
5) Lukiskan setiap sektor dariapada nilai yang terbesar kepada nilai yang terkecil mengikut arah putaran jam dengan menggunakan jangka sudut
6) Warna atau lorekkan sektor dan tuliskan nilai peratus pada setiap sektor
7) Lengkapkan carta pai dengan tajuk, penunjuk dan jumlah keseluruhan

Mentafsir carta pai
Langkah-Langkah
1) Kenal pasti tajuk
2) Kenal pasti sektor
3) Nyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor
4) Nyatakan nilai antara sektor
5) Huraikan isi tersirat berdasarkan dapatan data
6) Buat rumusan keseluruhan

Kuiz Geografi Bab 2: Klik Sini
Geografi Tingkatan 3 Bab 2:
Nota Geografi: Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 1

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 2

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 3

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 4

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 5

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 6

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 7

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 8

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 9

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 10

Geografi Tingkatan 3

Geografi Tingkatan 3 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah