Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Geografi Tingkatan 2 Bab 11 Panduan Kerja Lapangan

Pemilihan Tajuk Atau Isu
1) Kenal pasti isu atau masalah yang wujud
2) Pastikan tajuk yang ingin dipilih sudah dipelajari
3) Pilih lokasi dan ruang yang terlibat
4) Pastikan data dan maklumat mudah diperoleh

Menentukan Objektif
1) Mengenal pasti
2) Mengkaji
3) Mencadangkan
4) Menghuraikan
5) Menjelaskan

Penentuan Kaedah Kajian
1) Pemerhatian – melakukan pemerhatian dan mencatat perkara atau isu yang hendak dikaji, foto yang diambil boleh dijadikan sebagai bahan bukti.
2) Temu Bual – memerlukan berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang secara lisan untuk mendapatkan data dan maklumat, borang temu diperlukan.
3) Soal Selidik – mengumpul maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik, responden perlu menjawab soalan yang disediakan dalam borang soal selidik
4) Rujukan – memerlukan rujukan di pusat sumber, majalah, jurnal, keratan akhbar dan bahan multimedia yang lain.

Cara Merekod, Mengumpul Dan Menganalisis Data
– maklumat yang diperoleh dan direkod daripada kaedah kajian perlu dikumpul dan dianalisis
– data yang dianalisis dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah dan peta pemikiran.
geo t2b11 1

Merumus dan Menulis Laporan Kajian
– setelah data dan maklumat dianalisis, asil kajian dan rumusan ditulis dalam bentuk laporan berdasarkan format.

Kriteria dan Proses kerja
1) Perancangan
– jadual kerja
– pengagihan kerja
– objektif kajian
– penentuan kaedah kajian

2) Proses Awal
– mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber menggunakan kaedah yang sesuai

3) Laporan Akhir
– grafik
– tafsiran konsep
– isi utama/huraian/contoh

Kuiz Geografi Bab 11: –
Geografi Tingkatan 2 Bab 11: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2 Bab 10 Teknologi Hijau

Konsep teknologi hijau – pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi

Matlamat
i) meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan
ii) melindungi ekosistem semula jadi
iii) mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia
iv) menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi

Ciri-ciri produk
Kriteria
a) reka bentuk sesuatu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia
b) menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui
c) menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api
d) berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar
e) boleh dikitar semula atau melalui amalan 5R
f) kadar pembebasan gas rumah hijau rendah atau sifar
g) selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik
h) mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaa manusa.

Contoh Produk
1) Tenaga
– mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil
contoh: kereta hibrid, kenderaan elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli

2) Alam Sekitar
– kesan kepada alam sekitar dapat dikurangkan
-contoh: produk biodegradasi dan baja kompos

3) Ekonomi
– meningkatkan pembanguna ekonomi negara melalui penggunaan teknologi cangginh
contoh: industri fotovolta

4) Sosial
– kualiti hidup dapat dipertingkatkan
contoh: penggunaan bekas makanan mesra alam, menggunakan pengangkutan awam.

Kepentingan
1) Sosial
– meningkatkan kualiti hidup
– meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan
– meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat
– meningkatkan kualiti udara
– mengurangkan peningkatan suhu
– mengurangkan pencemaran bunyi

2) Ekonomi
– mengurankan kos operasi
– meningkatkan nilai aset dan keuntungan
– meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja
– meneroka peluang mengeksport produk hijau yang telah dihasilkan

3) Menjana Tenaga
– merangkumi sumber tenaga yang bersumberkan alam semula jadi
– mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak bole diperbaharui
– mempromosikan kecekapan guna tenaga negara, selamat dan mesra pengguna

4) Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar
– melindungi sumber semula jadi
– meningkatkan kualiti udara dan air
– mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula
– meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup.

memelihara – menjaga dengan baik, melindungi
memulihara – memuliuhkan serta menjaga dengan rapi

Amalan
1) Amalan 5R
– gunakan tong kitar semula yang betul
– galakkan pengedaran dokumen secara digital
– cetak atau membuat salinan di kedua-dua belah muka surat

2) Penjimatan air
– pastikan pili air ditutup
– buat aduan jika terdapat kerosakan atau kebocoran paip
– menadah air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci

3) Pengangkutan
– amalkan mengguna pengangkutan awam
– gunakakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan
– galakkan penggunaan basikal atau berjalan kaki

4) Pengurangan sisa
– mengurangkan penggunaan peralatan pakai buang
– kuat kuasakan pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat

5) Penjimatan Tenaga
– praktikkan penggunan pencahayaan semula jadi
– tutup suis elektrik yang tidak digunakan
– tetapkan suhu penyaman udara minimum

6) Perolehan produk hijau
– utamakan penggunaan bahan mesra alam
– amalkan pembelian bahan kimia biodegrasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan
– gunakan kertas kitar semula

7) Zon bebas asap rokok
– tetap kawasan larangan merokok
– rondaan dan kompaun dikeluarkan kepada perokok
– luaskan edaran poster dan papan tanda amaran larangan merokok

8) Perkhidmatan makanan
– gunakan pembungkus makanan yang mesra alam
– bawa bekas makanan sendiri untuk mengisi makanan dan minuman
– elakkan penggunaan botol air plastik yang tidak boleh digunakan

9) Landskap
– menanam pokok di sekitar rumah, sekolah dan bangunan
– pastikan sistem perparitan berfungsi dengan baik.

Kuiz Geografi Bab 10: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 10: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2 Bab 9 Pemanasan Global

Pemanasan Global – peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau.
Global – meliputi, mempengaruhi atau mengenai seluruh dunia.
geo t2b9 1

Faktor Pemanasan Global
1) Aktiviti Manusia
– petanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan
– pembalakan haram
– pembakaran secara terbuka
– asap kenderaan motor dan perindustrian

2) Aktiviti Semula Jadi
– letusan gunung berapi
– penerimaan pancaran matahari berlebihan
– kebakaran hutan secara semula jadi

Sumber Gas Rumah Hijau
i) Pembakaran Terbuka – karbon dioksida
ii) Penjanaan Tenaga Elektrik Terma – karbon dioksida
iii) Pengangkutan – karbon dioksida, karbon monoksida
iv) Perindustrian – karbon dioksida, Nitrogen dioksida, CFC
v) Pertanian – Metana, Nitrus oksida
vi) Letusan Gunung Berapi – Karbon dioksida, Karbon monoksida, Sulfur dioksida

Kesan Pemanasan Global
1) Peningkatan aras laut
Punca
– pencairan ais di kutub
– peningkatan suhu air laut
Kesan
– mengakibatkan banjir besar dan hakisan
– menenggelamkan kawasan daratan
– memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa
– menjejaskan sumber bekalan makanan dan air bersih

2) Kemerosotan sumber makanan
Punca
– air laut menjadi panas
– banjir memusnakan kawasan pertanian
– tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian
Kesan
-mengancam sumber makanan dunia

3) Gangguan cuaca
Kesan
– mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar dan taufan
– kemusnahan flora dan fauna
– taburan hujan tidak menentu

4) Masalah kesihatan
Kesan
– kehilangan nyawa
– gelombang haba berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi
– meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba.

Langkah Mengurangkan Kesan Pemanasan Global
1) Amalan 5R
2) Penggunaan tenaga mesra alam
3) Pendidikan alam sekitar
4) Kerjasama antarabangsa
5) Penguatkuasaan undang-undang
6) Menggunakan pengangkutan awam
7) Menggunakan barang elektrik jimat tenaga
8) Menanam pokok di sekitar rumah

Kuiz Geografi Bab 9: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 9: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Jenis Dan Kemajuan Pengangkutan Di Asia

Jenis Pengangkutan Di Asia
1) Pengangkutan Darat – hampir keseluruhan negara di Asia mempunyai landasan kereta api.
i) Landasan Kereta Api India
– jaringan landasan kereta api terbanyak di dunia
– panjang : 66,687km

ii) Landasan Kereta Api Trans-Siberian
– menganjur dari Moscow hingga Vladivostok
– panjang: 9,288km

iii) Landasan Kereta Api Shinkansen
– pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi (bullet train) paling cekap dan efisien di Jepun
– Kelajuan: 320km/j

iv) Kereta Api Bkerlajuan Tinggi Di Korea Selatan
-panjang:
Suseo (61.1km)
Wonju-Gangneung (120.7km)
Gyeongbu (417.4km)
Honam (182.3km)
– Kelajuan: 350km/j

v) Landasan Kereta Api Berkelajuan Tinggi Beijing-Shanghai
– masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan
– Kelajuan 250km/j – 300km/j

2) Pengangkutan Udara – antara pintu masuk utama ke sesebuah negara
i) Lapangan Terbang Antarabangsa Domodedovo Moscow
– Salah satu hab penerbangan terbesar di Rusia mengendalikan 28.5 juta penumpang (2016)

ii) Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai
– Lapangan terbang yang tersibuk di dunia dan mengendalikan 83.6 juta penumpang (2016)

iii) Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur
– salah satu hab penerbangan utama di Asia Tenggara dan mengendalikan 52.6 juta penumpang (2016)

iv) Lapangan Terbang Antarabangsa Chengdu
– hab penerbangan terbesar di China dan mengendalikan 46.0 juta penumpang (2016)

v) Lapangan Terbang Antarabangsa Tokyo
– salah satu daripada dua lapangan terbang utama di Greator Tokyo dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang (2016)

vi) Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong
– lapangan terbang yang unik kerana tapaknya wujud akibat penambakan laut dan mengendalikan 70.5 juta penumpang (2016)

vii) Lapangan Terbang ANtarabangsa Changi
– lapangan terbang terbaik di dunia dan mengendalikan 58.7 juta penumpang (2016)

3) Pengangkutan Air
i) Pelabuhan Jawaharlal
– pelabuhan kontena tebesar yang mengendalikan kira-kira 55 peratus daripada jumlah kontena di pelabuhan-pelabuhan utama di India

ii) Pelabuhan Tokyo
– mengendalikan barangan runcit, makanan, ketas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat.

iii) Pelabuhan Hong Kong
– pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan sistematik.

iv) Pelabuhan Singapura
– mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontena pada satu-satu masa

Kemajuan Pengangkutan Di Asia
1) Jaringan Landasan Kereta Api Shinkansen Di Jepun
– Merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih.
– Empat pulau utama di Jepun, iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju.
– Sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi (bullet train) ini dikendalikan oleh Japanese National Railways (JNR).
– Laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo-Nagoya-Kyoto-Osaka.
– Jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan.
– Kira-kira 445 000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari.

Keistimewaan
– menepati masa
– keselamatan
– mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi

2) Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai
– Terletak di Metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emiriah Arab Bersatu (UAE).
– Merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Diuruskan oleh Dubai Airports.
– Terdiri daripada tiga terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun.
– Dubai merupakan hab penerbangan yang terbesar di Asia Barat (ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta).

Keistimewaan
– suasana meriah, restoran tebaik, kawasan membeli-belah dan tarikan pelancongan yang menarik
– pusat penerbangan yang berperanan masyarakat dunia dalam kalangan ekspotriat
– terkenal sehingga terdapat siri dokumentari, Ultimate Airport Dubai
– terminal 3 dikhas hanya untuk syarikat penerbangan Emirates.

3) Pelabuhan Hong Kong
– Berkedudukan strategik di Laut China Selatan yang secara semula jadi terlindung. Dasar laut yang dalam membolehkannya menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur dan penting kepada rantau Asia Tenggara dan Asia Timur.
– Jabatan Marin Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontena secara menyeluruh, menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondaan di pelabuhan dan menguatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat.
– Pelabuhan yang menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana terletak pada kedudukan laluan perdagangan dunia.
– Pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontena dan jumlah kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas di pelabuhan ini adalah sebanyak 370 990 buah.
– Meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang.

Keistimewaan
– pintu masuk ke negara China
– pelabuhan yang mengenakan duti pelabuhan yang rendah
– proses pemunggahan kontena dan kargo hanya mengambil masa 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia

Kesan Pengangkutan
1) Masyarakat
– memendekkan masa perjalanan
– memingkatkan integrasi
– meningkatkan darjah ketersampaian
– meningkatkan taraf hidup penduduk
– mengurangkan kesesakan lalu lintas
– mewujudkan banyak peluang pekerjaan

2) Ekonomi
– bandar berkembang menjadi hab perdagangan
– pembinaan pusat rekreasi dan hotel betaraf antarabangsa
– memperkembang perdagangan domestik dan antarabangsa
– memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan
– petukaran mata wang asing

3) Alam Sekitar
i) Kesan Positif
– kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran alam sekitar
– perubahan landskap yang menarik dan mesra alam di kawasan sekitar

ii) Kesan Negatif
pencemaran bunyi – bunyi kuat dari akwasan lapangan terbang mengganggu ketenteraman penduduk di sekitarnya
pencemaran air – tumpahan minyak daripada kapal menyebabkan kepupusan hidupan akuatik
kemusnahan hutan – pembinaan lebuh raya, jaringan kereta api, dan lapangan terbang memusnahkan kawasan tadahan air.

Kuiz Geografi Bab 8: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 8: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2 Bab 6 Telekomunikasi Di Malaysia

Alat Telekomunikasi – perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek.
-‘Tele’ bermaksud sangat jauh
-komunikasi ialah proses untuk menghantar informasi
1) Telegraf
geo t2b6 1
– alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu

2) Telefon
geo t2b6 2
– telefon talian tetap mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara.

3) Mesin teleks
geo t2b6 3
– jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks.

4) Mesin Faks
geo t2b6 4
– digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin faks yang disambungkan dengan rankaian telefon

5) Telefon Bimbit
geo t2b6 5
– telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar. Mula dipekenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an

6) Telefon Pintar
geo t2b6 6
– merangkumi perisian komputer GPS, kamera digital, bluetooth, Internet dan juga aplikasi media sosial.

Kemajuan Alat Telekomunikasi
GPS – Sistem penentududukan sejagat (Global positioning system)
1) Satelit
a) TiungSAT-1
– dilancarkan pada 26 september 2000
– misi utama
i) pencerapan bumi
ii) iji kaji saintifik Cosmic Ray Energy Disposition Experiment (CEDEX)
iii) Aplikasi komunikasi

b) RazakSAT
– dilancarkan pada 14 julai 2009
– satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik
– menggunakan kamera yang beresolusi tinggi

c) MEASAT
i) MEASAT-3b – 12 September 2014
ii) MEASAT-3a – 23 Jun 2009
iii) MEASAT-3 – 12 Disember 2006
iv) MEASAT-2 – 13 November 1996
v) MEASAT-1 – 13 Januari 1996
– mewujudkan sistem televisyen satelit ynag pertama iaitu (ASTRO)
– memantapkan lagi penerimaan maklumat dan informasi rakyat Malaysia

2) Kabel fiber optik
– kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus
– digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer.

3) Telefon pintar
– Telefon pintar 3G dan terkini 4G mempunyai banyak kemudahan
– ciri rekaan luaran dan dalaman menggunakan teknologi tinggi
– menepati kehendak dan cita rasa generasi alaf baharu.

4) Syarikat Telekomunikasi
– Telekom Malaysia (TM) memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara

5) Komputer
– alat yang dilengkapi dengan perisian untuk kerja seperti mengubahm menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu
– kewujudan jaringan Internet dan perisian komputer berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

6) Koridor Raya Multimedia (MSC)
– berpusat di Cyberjaya
– bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan.

7) Rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi
Jalur lebar – medium penghataran maklumat digital yang mempunyai lebar jalur melebihi frekuensi suara 3,000 hertz
-Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) betanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara

Kepentingan Telekomunikasi
1) Dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah
2) Pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur
3) Meningkatkan integrasi dan perpaduan negara
4) Data dapat disimpan dengan segera dan selamat
5) Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari Internet
6) Mengeratkan silaturahim
7) Segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien
8) Satelit cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci
9) Siaran langsung melalui aplikasi satelit membolehkan penonton menyaksikan siaran secara langsung di televisyen.
10) Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet.

Kesan Telekomunikasi
1) Dunia tanpa sempadan – Maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet
2) Peluang pekerjaan – Perkembangan pesat dalam pelbagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan
3) e-dagang – Perkhidmatan dan jual beli atas talian
4) e-kerajaan – Rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat
5) Perkhidmatan telekesihatan – Pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi
6) Telesidang – Interaksi maya
7) Multimedia interaktif – memudahkan sistem pembelajaran
8) e-perbankan – Urusan perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja

Kesan Negatif
1) Maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan khabar angin sukar ditapis
2) isu pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem pangkalan data secara atas talian
3) terdapat maklumat yang tersebar di laman sesawang yang tidak tepat.

Penggunaan Secara Beretika
1) menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal yang bermanfaat
2) elakkan daripada menyentuh isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma
3) Mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
4) Elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain
5) Kenal pasti kebenaran dan kesahihan sesuatu berita dalam internet.

Kuiz Geografi Bab 6: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 6: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2 Bab 7 Kepelbagaian Iklim Dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Manusia Di Asia

Kepelbagaian Iklim Di Asia
a) Zon Sejuk (90°U – 65°U)
i) Iklim Tundra
geo t2b7 1

b) Zon Sejuk Sederhana (65°U – 45°U)
i) Iklim Siberia
ii) Iklim Laurentia
geo t2b7 2

c) Zon Panas Sederhana (45°U – 30°U)
i) Iklim Mediterranean
ii) Iklim Steppe
iii) Iklim China
geo t2b7 3

d) Zon Panas
i) Iklim Gurun Panas (30°U – 10°U)
ii) Iklim Monsun Tropika (30°U – 10°U)
iii) Iklim Khatulistiwa (10°U – 10°S)
geo t2b7 4

Ciri-Ciri
1) Zon Sejuk
i) Tundra (Rusia Utara)
– musim panas: tidak melebihi 10ºC
– musim sejuk: di bawah takat beku -28ºC
– Jumlah hujan tahunan: 250mm
– kerpasan turun dalam bentuk salji

2) Zon Sejuk Sederhana
i) Siberia (Kawasan Siberia di Rusia)
– musim panas: 15ºC hingga 20ºC
– musim sejuk: -17ºC hingga -5ºC
– jumlah hujan tahunan: 500mm
– kerpasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk

ii) Laurnetia (China, Korea, Jepun bahagian Utara)
– musim panas: 20ºC hingga 27ºC
– musim sejuk: -6ºC hingga 10ºC
– jumlah hujan tahunan: 500mm hingga 1,000mm
– salji turun musim sejuk

3) Zon Panas Sederhana
i) Mediterranean (Turki, Lubnan, Syria)
– musim panas: 20ºC
– musim sejuk: 6ºC hingga 10ºC
– jumlah hujan tahunan: 275mm hingga 900mm

ii) Steppe (Rusia Selatan, Mongolia)
– musim panas: 21ºC
– musim sejuk: -10ºC hingga 0ºC
– jumlah hujan tahunan: 500m
– mengalami ribut salji pada musim sejuk

iii) China (China, Korea, Jepun bahagian Selatan)
– musim panas: 28ºC
– musim sejuk: 5ºC
– jumlah hujan tahunan: 500mm hingga 1,500mm

4) Zon Panas
i) Khatulistiwa (Malaysia, Singapura, Brunei Darussaalam)
– musim panas: panas dan lembab sepanjang tahun
– musim sejuk: 27ºC
– jumlah tahunan hujan: lebih 2,600mm

ii) Gurun Panas (Arab Saudi, Iraq, Oman)
– musim panas: 32ºC hingga 38ºC
– musim sejuk: 16ºC
– jumlah hujan tahunan: kurang 250mm

iii) Monsun Tropika (India, Laos, Myanmar, Thailand)
– mengalami musim kering dan lembap
– Min suhu tahunan: 24ºC hingga 27ºC
– jumlah hujan tahunan: 1,000mm hingga 2,000mm

Pengaruh Iklim Terhadap Kegiatan Manusai
1) Iklim Tundra
i) Perikanan
Kegiatan
– ikan ditangkap untuk keperluan sendiri
– sumber protein penduduk

Pengaruh Iklim
– Pada musim panas kegiatan menangkap ikan paus, kod dan salmon dijalankan
– ikan paus ditangkap menggunakan harpoon

ii) Pemburuan
Kegiatan
– hasil buruan membekalkan daging subagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, khemah dan pakaian.
– tulang untuk membuat rangka khemah dan lemak untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu

Pengaruh Iklim
– pekerjaan orang Eskimo berubahg mengikut musim
– pada musim sejuk mereka memburu binatang


2) Iklim Laurentia
i) Pertanian
Kegiatan
– pengeluaran makanan untuk penduduk setempat

Pengaruh Iklim
– suhu musim panas dan sejuk sesuai untuk penanaman gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan

ii) Perikanan
Kegiatan
– penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan luar negara

Pengaruh Iklim
– menggalakkan pertumbuhan plankton
– kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan panas.

3) Iklim China
i) Pertanian
Kegiatan
– penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk

Pengaruh iklim
– aktiviti menanam padi dijalankan pada musim hujan
– gandum dan teh ditanam di akwasan suhu sederhana panas.

ii) Penternakan
Kegiatan
– China pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia
– permintaan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar.

Pengaruh iklim
– Musim panas sesuai utnuk kegiatan penternakan lembu
– Suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan.

4) Iklim Gurun Panas
i) Pertanian
Kegiatan
– penanaman pokok kurma secara besar-besaran untuk mendapatkan buahnya

Pengaruh iklim
– pokok kurma ditanam di akwasan oasis secara ladang
– pokok kurma dapat tumbuh pada suhu 7ºC hingga 40ºC

ii) Penternakan
Kegiatan
– unta, kambing, biri-biri, dan lembu diternak untuk mendapatkan daging, susu, kulit dan bulu

Pengaruh iklim
– jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek dan jarang.
– rumput dijadikan makanan ternakan.

Kuiz Geografi Bab 7: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 7: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2 Bab 5 Pengangkutan Di Malaysia

Pengangkutan Darat di Malaysia
a) Jaringan jalan raya
– lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur Semenanjung Malaysia
Lebuhraya Pan Borneo – projek infrastruktur yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar di Sabah dan Sarawak

Jenis jalan raya
i) jalan raya persekutuan
ii) jalan bandaran
iii) jalan berturap
iv) jalan tidak berturap
geo t2b5 1
geo t2b5 3
geo t2b5 2

b) Jaringan landasan kereta api
geo t2b5 4
geo t2b5 5

Pengangkutan Udara dan Air
a) Lapangan terbang antarabangsa
i) Lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang
ii) Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur
iii) Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2
iv) Lapangan terbang antarabangsa Senai
v) Lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu
vi) Lapangan terbang antarabangsa Kuching

b) Pelabuhan utama
Ciri-ciri pelabuhan
i) terletak di kawasan perairan yang telindung
ii) mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain
iii) mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan.
Marina – pangkalan perahu kecil untuk persiaran
Kargo – Barang dagangan yang dibawa dengan kapal
Pukal kering – barang-barang kering dalam kuantiti yang banyak
Pecah pukal – perbuatan membuka petak atau ruang dalam kapal dan memunggah kargo selepas berlayar
Pukal Cecair – cecair yang diangkut menggunakan pengangkutan komersial dalam jumlah yang besar

Pengangkutan awam
a) Jalan raya & kereta api – bas, teksi, e-panggilan (e-hailing), rel bersepadu
b) Air – feri, bot
c) Udara – kapal terbang

Faktor mempengaruhi jaringan pengangkutan
a) Bentuk muka bumi
i) Tanah tinggi – pembinaan yang sukar dan kos yang tinngi
ii) Tanah pamah – sesuai untuk pembinaan jaringan
iii) Lembangan sungai – menelan kos yang tinggi kerana perlu ditambak dan dibina jambatan
iv) Pinggir laut – sesuai dijadikan pelabuhan.

b) Kemajuan teknologi
c) Dasar kerajaan
i) Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat
ii) Bidang Keberhasilan Utama Negara bertujuan untuk menambak baik pengangkutan awam

d) Kegiatan ekonomi
– jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, pemprosesan dan pemasaran sumber ke tempat lain.

Kepentingan pengangkutan Darat, Udara dan Air
Darat
1) Membawa penumpang dan barangan
2) Membangunkan bandar satelit
3) Mempertingkatkan darjah ketersampaian
4) Meningkatkan sektor perniagaan
5) Pembanguan wilayah koridor ekonomi
6) Membangunkan kawasan sekitar

Udara
1) Menggalakkan integrasi nasional
2) Meningkatkan darjah ketersampaian

Air
1) Menghubungkan kawasan pedalaman
2) Membawa penumpang dan barangan
3) Mengendalikan urusan perdagangan

Kepentingan Pengangkutan Awam
1) Mengurangkan kesesakan lalu lintas
2) Memajukan industri pelancongan
3) Mengurangkan kos
4) Mempertingkatkan darjah ketersampaian
5) Mengurangkan pencemaran udara
6) Mewujudkan peluang pekerjaan

Amalan Pengangkutan Lestari
Kepentingan
i) mengurangkan kos bahan api
ii) mengelakkan kesesakan lalu lintas
iii) mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara
iv) meningkatkan keselamatan pengangkutan awam
v) mengurangkan hakisan
vi) meminimumkan kemusnahan flora dan fauna

Amalan pengangkutan
i) penggunaan kereta elektrik dan hibrid
ii) berkongsi kereta
iii) penggunaan pengangkutan awam

Kuiz Geografi Bab 5: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 5: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2 Bab 4 Cuaca Dan Iklim Di Malaysia

Jenis dan ciri iklim di Malaysia
iklim – purata suhu, hujan, tekanan udara dan angin sesuatu tempat selama 30 tahun
1) Suhu
geo t2b4 1
– suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun
– min suhu tahunan tinggi iaitu 27ºC.
– julat suhu tahunan kecil, iaitu 1ºC hingga 3ºC
– julat suhu harian besar, iaitu 5ºC hingga 10ºC bagi stesen berhampiran pantai, 8ºC hingga 12ºC bagi stesen di pedalaman

2) Hujan
– negara kita menerima hujan sepanjang tahun
– jumlah hujan tahunan di Malaysia adalah kira-kira 2,600 mm
– taburan hujan adalah tidak sekata kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun
– hujan maksimum diterima semasa peralihan monsun, iaitu pada hujung bulan Mac hingga awal Mei dan Oktober hingga pertengahan November.

a) Hujan perolakan
geo t2b4 2

b) Hujan bukit
geo t2b4 3

3) Angin
a) Angin Monsun
i) Timur laut
geo t2b4 4
– bertiup dari awal bulan november hingga mac
– bermula dari pedalaman benua asia
– bertiup merentasi Laut China Selatan dan sampai di Malaysia sebagai angin Monsun Timur Laut
– membawa hujan lebat ke pantai timur Semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak serta pantai utara dan timur Sabah

ii) Barat daya
geo t2b4 5
– bertiup dari pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan september
– berasal dari Benua Australia
– bertiup merentasi Lautan Hindi dan sampai di Malaysia sebagai angin Monsun Barat Daya
– membawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia kerana dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera.

b) Angin Sumatera
geo t2b4 6
– bertiup dari bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober
– berasal dari sumatera
– dikenali sebagai ‘skual’
– bertiup dengan kencang secara tiba-tba pada waktu malam hingga subuh ke pantai barat Semenanjung Malaysia, terutamanya dari Pelabuhan Klang hingga ke Johor Bahru
– membawa hujan lebat yang disertai kilat dan peti

c) Angin Tempatan
i) bayu laut
geo t2b4 7
– berlaku pada waktu siang
– tekanan udara di permukaan laut tinggi daripada di daratan
– udara bergerak dari laut ke daratan

ii) bayu darat
geo t2b4 8
– berlaku pada waktu malam
– tekanan udara di permukaan laut rendah daripada di daratan
– udara bergerak dari daratan ke laut

Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia

1) Pertanian – iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman
2) Pembalakan – suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak menggalakkan petumbuhan hutan hujan tropika.
3) Perikanan – pada musim tengkujuh, nelayan tidak dapat turun ke laut kerana keadaan laut yang bergelora.
4) Pelancongan – keadaan iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menarik minat ramai pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia

Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia
1) Kesan Rumah Hijau
punca-punca
i) pelupusan sampah
ii) pembakaran bahan api fosil
iii) pembakaran hutan
iv) pembakaran sisa pertanian
v) kegiatan pembalakan

2) Pulau haba – suhu kawasan tepu bina di dalam bandar lebih panas daripada kawasan di sekitarnya
punca-punca
i) bangunan konkrit dan permukaan berturap menyerap dan menyimpan banyak bahang matahari
ii) kekurangan tumbuh-tumbuhan menyebabkan proses perpeluhan kurang berlaku bagi menyederhanakan suhu
iii) bahan pencemar seperti debu dan habuk yang dibebaskan oleh kenderaan bermotor dan kilang banyak memerangkap haba
iv) kesesakan jalan raya menyebabkan pelepasan asap dan haba yang tinggi oleh kenderaan

3) Hujan asid – hujan yang mengandungi kandungan asid lemah dengan nilai pH kurang daripada 5.6
geo t2b4 9
kesan-kesan
i) memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan
ii) melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan
iii) menjejaskan kualiti air dan kepupusan hidupan akuatik
iv) mengancam kesihatan manusia.

4) Jerebu – zarah yang halus tidak nampak oleh mata kasar terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi
punca-punca
i) letusan gunung berapi
ii) pembakaran hutan
iii) pembakaran bahan api fosil
iv) pembakaran terbuka

kesan-kesan
i) mengurangkan jarak penglihatan
ii) mengganggu petumbuhan tanaman
iii) masalah kesihatan
iv) menjejaskan aktiviti pengangkutan

Perubahan cuaca dan iklim di Malaysia
geo t2b4 10
1) Fenomena El Nino – kemarau berpanjangan
– pemanasan suhu di Lautan Pasifik yang luar biasa sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan pola tiupan angin.

2) Fenomena La Nina – banjir besar
– gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengan dan timur Lautan Pasifik.

Kuiz Geografi Bab 4: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 4: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2 Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca Dan Iklim

Pergerakan Bumi
geo t2b3 1
– pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui dua cara iaitu putaran bumi dan peredaran bumi
– bumi berputar pada paksinya sambil beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk elips

Orbit – laluan yang diikuti oleh sesuatu planet dan satelit dalam pergerakan mengelilingi matahari

Putaran Bumi
geo t2b3 2
– bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut 23½° pada satah tegak
– putaran bumi adralah dari arah barat ke timur atau mengikut arah lawan pusingan jam
– satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam atau satu hari

Kesan putaran bumi
a) Kejadian siang dan malam
geo t2b2 4

b) Perbezaan waktu tempatan
– bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran
– setiap jam, bumi akan berputar sebanyak 15º longitud atau 4 minit bagi setiap 1º longitud.

c) Pembiasan angin lazim
Daya koriolis – putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi
– menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia
hemisfera utara – tarikan graviti menyebabkan pergerakan angin terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya
hemisfera selatan – tiupan angin adalah terbias ke arah kiri
graviti – daya tarikan yang menggerakkan jasad ke arah pusat bulan atau bumi

d) Kejadian pasang surut
geo t2b3 4

Peredaran Bumi
– bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam
– 1 peredaran lengkap mengambil masa selama 365¼ hari atau 1 tahun.

geo t2b2 5
Perihelion – merupakan jarak bumi yang paling hampir dengan matahari dan berlaku kira-kira dua minggu selepas solstis musim sejuk
Afelion – jarak bumi yang paling jauh dari matahari, berlaku kira-kira 2 minggu selepas solatis musim panas

Kesan perederan bumi
i) Musim panas > luruh > sejuk > bunga
geo t2b2 6

geo t2b2 7

a) Ekuinoks musim bunga (21 mac)
– matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa (0°)
– hemisfera utara mengalami musim bunga dan hemisfera selatan mengalami musim luruh
– hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang.

b) Solstis musim panas (21 jun)
– matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan (23½°U)
– hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk
– kawasan di hemisfera utara mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding dengan waktu malam
– kawasan di hemisfera selatan waktu malamnya lebih panjang berbanding dengan waktu siang
– kutub utara mengalami 24 jam siang, kutub selatan mengalami 24 jam malam

c) Ekuinoks musim luruh (23 Sept)
– matahari tengah hari tegak di atas kepala garisan khatulistiwa (0°).
– hemisfera utara mengalami musim luruh dan hemisfera selatan mengalami musim bunga
– hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang.

d) Solstis musim sejuk (22 Dis)
– matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan jadi (23½°S)
– hemisfera utara mengalami musim sejuk dan hemisfera selatan mengalami musim panas
– kawasan di hemisfera selatan mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding dengan waktu malam
– kawasan di hemisfera utara waktu malam lebih panjang berbanding dengan waktu siang
– kutub selatan mengalami 24 jam siang, kutub utara mengalami 24 jam malam

Fenomena Gerhana
a) Gerhana bulan
geo t2b3 4
– berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus
– bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan
– menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan

b) Gerhana matahari
geo t2b3 5
– berlaku apabila kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi.
– kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus
– gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebaih kecil daripada bumi
– berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar

Kuiz Geografi Bab 3: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 3: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2 Peta Topografi

Peta Topografi
– menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan
– mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak
– mempunyai tajuk, petunjuk dan skala

Garisan grid – garisan-garisan dalam peta topografi yang dilukis secara menegak dan melintang
a) Garisan Timuran
– garisan grid yang dilukis secara menegak
– garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur
– garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah timur

b) Garisan Utaraan
– garisan grid yang dilukis secara melintang
– garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah utara
– garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara
geo t2b2 1

Rujukan Grid – kombinasi antara nilai garisan timuran dan utaraan pada titik persilangan.
-nilai garisan timuran dibaca dahulu diikuti dengan nilai garisan utaraan
i) rujukan grid 4 – digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas dalam segi empat grid.
geo t2b2 2

ii) rujukan grid 6 – digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dengan spesifik
geo t2b2 3

Ciri Pandang Darat Fizikal Dan Budaya

a) Ciri pandang darat fizikal – merujuk pelbagai ciri semula jadi
b) Ciri pandang darat budaya – merujuk ciri buatan manusia
geo t2b2 4
i) Tanah Pamah
Pertanian – tanaman padi sawah, nanas
Pengangkutan – jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang
Petempatan – rumah
Kemudahan Sosial – sekolah, hospital

ii) Tanah Beralun
Pertanian – tanaman getah, kelapa sawit
Petempatan – rumah

iii) Tanah Tinggi
Pertanian – tanaman teh, sayur-sayuran
Pelancongan – penginapan
Kuasa Hidroelektrik – empangan

iv) Pinggir Laut
Perikanan – petempatan nelayan, pelabuhan
Pelancongan – tempat berkelah, jeit

v) Saliran
Sumber air – paip saluran air
Pengangkutan – jeti, pangkalan bot

vi) Tumbuhan Semula Jadi
Pembalakan – kem pembalakan, petempatan
Pelancongan – laluan pejalan kaki

Mentafsir peta topografi
Langkah
1) perhatikan peta secara keseluruhan
2) kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan budaya
3) kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan budaya
4) tafsirkan peta

geo t2b1 7

Kuiz Geografi Bab 2: Klik Sini
Geografi Tingkatan 2 Bab 2: –
Nota Geografi: Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 1

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 2

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 3

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 5

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 7

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 6

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 8

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 9

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 10

Geografi Tingkatan 2

Geografi Tingkatan 2 Bab 11

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah