Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Geografi Tingkatan 1 Bab 14 Panduan Kerja Lapangan

Pemilih isu atau tajuk
1) Apakah masalah yang wujud
2) Sesuaikan dengan topik yang dipelajari
3) Tentukan lokasi dan ruang yang terlibat
4) Impak dan kesan daripada kajian

Objektif – menerangkan tujuan melakukan kajian
1) Mengenal pasti
2) Mengkaji
3) Mencadangkan

Kaedah Kajian
1) Pemerhatian – Membuat pemerhatian tentang perkara atau isu hendak dikaji
2) Temu Bual – mengumpul maklumat dengan cara berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang secara lisan.
3) Soal Selidik mengumpul maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai.
4) Rujukan – memerlukan membuat rujukan, di pusat sumber, laman web, buku, majalah dan lain-lain.

Cara merekod, mengumpul, menganalisis
-Setelah memperoleh maklumat, maklumat tersebut perlu direkodkan dan dianalisis bagi memastikan data yang diperoleh disusun mengikut kriteria yang diperlukan.
– borang soal selidik atau gambar bukti boleh dilampirkan bersama bagi menyokong kajian dan menjadikan kajian tersebut berkualiti.
geo t1b14 merekod

Merumus dan Menulis Laporan
– setelah maklumat dianalisis, satu rumusan dan laporan hendaklah ditulis. Laporan yang dihasilkan hendaklah lengkap dan perlu ditaksir.
geo t1b14 format
geo t1b14 carta alir proses

Kuiz Geografi Bab 14: –
Geografi Tingkatan 1 Bab 14:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1 Bab 13 Sisa Domestik

Sisa domestik – terdiri daripada pepejal dan cecair yang boleh dikategorikan sebagai bahan organik dan bukan organik.

Bahan organik
– boleh diuraikan dan dilupuskan
– dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan
– sisa makanan, sisa kebun, kertas

Bahan bukan organik
– sukar diuraikan dan dilupuskan
– dihasilkan dari sumber mineral
– tin, plastik, besi buruk, kaca

Sisa domestik di Malaysia – sisa yang terhasil dari kawasan perumahan.
Sisa cecair – minyak masak, kumbahan
Sisa pepejal – makanan, plastik, kertas, logam, perabot, lampin pakai buang.

Kesan Pembuangan Sisa Domestik
1) Pencemaran
2) Wabak penyakit
3) Peningkatan kos penyelenggaraan
4) Banjir kilat

Langkah mengurangkan kesan pembuangan
1) Amalan 3R – Reuse,Reduce,Recycle( kurangkan, guna semula, kitar semula)
2) Penggunaan teknologi terkini (loji waste to energy)
3) Penguatkuasaan Undang-undang
4) Pendidikan
5) Kempen

Kuiz Geografi Bab 13: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 13:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1 Bab 12 Sumber Air

Air permukaan – air yang didapati di permukaan daratan
– Air hujan mengalami proses hidrologi (intersepsi, infultrasi)
– air hujan mengalir ke sistem saliran seperti sungai, empangan dan tasik.
– sungai merupakan sumber air utama di Malaysia
intersepsi – proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap ke dalam tanah
infiltrasi – proses air di permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah

Tempat sungai dan tasik membekal sumber air di Malaysia
Sungai
1) Sungai Kelantan
2) Sungai Rajang
3) Sungai Pahang
4) Sungai Muda
5) Sungai Kinabatangan

Tasik
1) Tasik Banding
2) Tasik Kenyir
3) Tasik Bera
4) Tasik Chenderah

Air bawah tanah – air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan yang terletak di bawah permukaan bumi
geo t1b12 air

Punca krisis air
1) Penebangan hutan
2) Fenomena cuaca
3) Pembuangan sampah
4) Permintaan tinggi dalam sektor perindustrian
5) Pencemaran baja kimia dan racun serangga
6) Peningkatan populasi penduduk

Kesan krisis air
1) Kekurangan bekalan air bersih
2) Kesan ke atas tanih
3) Kepupusan flora dan fauna
4) Kemudaratan kepada manusia

Langkah mengurangkan kesan krisis air
1) Pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan
2) Penguatkuasaan undang-undang
3) Rawatan air kumbahan
4) Meneroka air bawah tanah
5) Kempen kesedaran terhadap alam sekitar

Kuiz Geografi Bab 12: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 12:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1 Bab 11 Penduduk Dan Petempatan Di Asia Tenggara

Populasi – jumlah orang yang mendiami sesuatu tempat seperti negara, negeri dan daerah
Taburan penduduk – sebaran penduduk di sesuatu kawasan di muka bumi
Metropolitan – terdiri daripada bandar raya dan kawasan pinggir bandar
Kosmopolitan – terdiri daripada orang atau unsur-unsur dari seluru dunia, bersifat sejagat

Taburan penduduk di Asia Tenggara (Tahun 2016)
1) Malaysia (30,791,098)
geo t1b11 flag1
Ibu negara – Kuala Lumpur
– pusat perindustrian dan perdagangan, pusat pendidikan
– bandar metropolitan terbesar di Malaysia

2) Indonesia (260,834,826)
geo t1b11 flag2|
Ibu Negara – Jakarta
– pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan dan pusat perdagangan
– bandar metropolitan terbesar di Indonesia

3) Filipina (102,395,857)
geo t1b11 flag3
Ibu Negara – Manila
– pusat kegiatan ekonomi Filipina
– bandar raya kosmopolitan

4) Vietnam (94,528,565)
geo t1b11 flag4
Ibu Negara – Hanoi

5) Thailand (68,164,086)
geo t1b11 flag5
Ibu Negara – Bangkok
– pusat kegiatan ekonomi Thailand
– pelabuhan
– Venice Timur

6) Myanmar (54,407,086)
geo t1b11 flag6
Ibu Negara – Naypyitaw

7) Kemboja (15,850,684)
geo t1b11 flag7
Ibu Negara – Phnom Penh

8) Laos (6,929,312)
geo t1b11 flag8
Ibu Negara – Vientiane

9) Singapura (5,705,230)
geo t1b11 flag9
– bandar raya metropolitan
– pusat kewangan dan perdagangan antarabangsa

10) Timor Leste (1,213,743)
geo t1b11 flag10
Ibu Negara – Dili

11) Brunei Darussalam (428,408)
geo t1b11 flag11
Ibu Negara – Bandar Seri Begawan

Padat (ibu negara dan bandar utama)
– sungai sebagai jalan perhubungan
– delta dan lembah sungai yang subur
– dataran pantai untuk perikanan
– Bangkok (Thailand), Pulau Jawa (Indonesia), Pantai barat Semenanjung Malaysia

Sederhana (kawasan pingir bandar dan bandar baharu)
– kawasan pertanian
– Pantai timur Semenanjung Malaysia, Pantai barat Sumatera (Indonesia), Pantai Arakan Yoma (Myanmar), Pinggir Sungai Mekong (Vietnam)

Jarang (pedalaman, pergunungan, banjaran, berpaya, berhutan tebal)
– mempunyai perhubungan yang terhad
– Pedalaman Sarawak dan Sabah (Malaysia), Paya Sumatera Timur (Indonesia), Banjaran Annam (Vietnam).

Fungsi Petempatan
1) Ibu negara dan pusat pentadbiran
2) Pusat perdagangan
3) Pusat pelancongan
4) Pusat perindustrian
5) Pusat perhubungan dan pengangkutan

Kuiz Geografi Bab 11: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 11:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1 Bab 10 Bentuk Muka Bumi Dan Saliran Di Asia Tenggara

Asia Tenggara teletak di bahagian tenggara Benua Asia. Kedudukannya antara latitud 11° S hingga 28° U dan longitud 93° T hingga 135° T. Asia Tenggara meliputi kawasan seluas 4,506,600 km persegi. 11 buah negara di asia tenggara (Myanmar, Thailand, Singapura, Kemboja, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipin, Brunei Darussalam, Timor leste.
geo t1b10 asia

Bentuk Muka Bumi
Pinggir laut
i) Semua negara mempunyai pingir laut kecuali laos
ii) laut jawa, laut sulawesi dan laut sulu
iii) Pingir laut yang cetek dan dikenali sebagai pentas benua
iv) Laut Andaman, Laut China Selatan, Lat Jawa, Laut Sulawesi, Laut Sulu

Tanah pamah
i) kebanyakan terdapat di delta dan lembah sungai
ii) kawasan yang subur dan sesuai untuk pertanian
iii) berpenduduk padat kerana petempatan dan jaringan pehubungan mudah dibina
iv) Delta Sungai Mekong (Vietnam), Delta Sungai Irrawaddy (Myanmar), Lembah Menam Chao Phraya (Thailand)

Tanah tinggi
i) Banjaran tinggi berpunca dari Banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia Tenggara bermula di Banjaran Arakan Yoma
ii) Gunung lipat muda dan Gunung lipat tua
iii) Banjaran Annam (Vietnam), Banjaran Bilauktaung (Thailand), Banjaran Crocker (Malaysia)

Gunung Berapi
i) kebanyakan gunung berapi terdapat di Indonesia dan Filipina
ii) gunung berapi masih aktif di Indonesia (gunung Merapi, Kerinci, Krakatau)
iii) gunung berapi masih aktif di Filipina (gunung Mayan, Pinatuba)

Sungai dan Tasik Utama
i) Sungai Mekong (4,880km)
– terpanjang di Asia Tenggara
– 90 juta penduduk bergantung hidup terutama pesawah padi.
– kawasan lembah sungai subur dan sesuai untuk pertanian
– lebih 140,000km persegi padi sawah ditanam di lembangan Sungai Mekong

ii) Sungai Irrawaddy (2,293km)
– terpenting dan terpanjang di Myanmar
– jalan perhubungan dan pengangkutan serta sumber air dan sumber protein
– sesuai untuk dijadikan kawasan pertanian.

iii) Menam Chao Phraya (372km)
– terpenting dan terpanjang di Thailand
– kaya dengan tanih aluvium yang subur untuk penanaman padi
– jalan pengangkutan utama
– bandar raya Bangkok terkenal dengan pasar terapung (Venice Timur)
– penting untuk mengangkut kayu balak dan barangan pukal

iv) Tonle Sap (2,569km)
– tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara
– membekalkan sumber air untuk penduduk Kemboja
– sistem pengairan berpunca dari tasik ini membentuk terusan yang digunakan untuk pertanian
– perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi terpenting
– kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik ke kawasan tasik melalui Sungai Mekong untuk membawa pelancong

v) Danau Toba (100km panjang, 30km lebar, 500m kedalaman)
– terletak di Sumatera Utara, Indonesia
– terkenal sebagai kawasan pelancongan
– tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi
– tasik paling dalam di dunia
– membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan pertanian.

Kuiz Geografi Bab 10: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 10:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1 Bab 9 Petempatan Di Malaysia

Jenis Petempatan Di Malaysia
1) Petempatan bandar – mempunyai jumlah penduduk yang padat
i) jumlah penduduk melebihi 10,000 orang
ii) mempunyai pelbagai kemudahan asas
iii) kawasan kediaman berciri moden
iv) Kegiatan ekonomi (perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran, perkhidmatan)
Bandaraya Miri Sarawak merupakan bandar raya pertama di Malaysia.

2) Petempatan luar bandar – mempunyai kepadatan penduduk yang rendah
i) Jumlah penduduk kurang daripada 10,000 orang
ii) Kemudahan asas yang minimum
iii) Kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional
iv) Kegiatan ekonomi terhad (pertanian, industri desa, penternakan)

Pola Petempatan
1) Petempatan berpusat
geo t1b9 berpusat
– bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan
– terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan
– terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan dan rumah ibadat.

2) Petempatan berkelompok
geo t1b9 kelompok
– susun atur secara berkelompok dan terancang
– terdapat Rancangan Pembangunan Tanah Persekutuan

3) Petempatan berjajar
geo t1b9 berjajar
– rumah dibina di sepanjang jalan raya dan tepi pantai
– kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragam
– terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai.

4) Petempatan berselerak
geo t1b9 selerak
– dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain
– kelihatan bertaburan dan tidak seragam
– terdapat di kawasan kampung, kebun kecil getah dan sayur

Fungsi Petempatan
1) Bandar
a) Ekonomi
-perindustrian, pelabuhan, perlombongan, pelancongan, teknologi maklumat
b) Sosial
– pendidikan, satelit, diraja
c) Kerajaan
– pentadbiran, pertahanan, sempadan

2) Luar Bandar
a) Ekonomi – penglibatan penduduk dalam kegiatan pertanian, penternakan, perlombongan dan industri desa
b) Sosial – terdapat kemudahan seperti rumah ibadat, klinik, pejabat pos, perkhidmatan telefon, bas dan teksi
c) Kerajaan – terdapat kemudahan urusan pentadbiran seperti pejabat penghulu dan balai raya

Kuiz Geografi Bab 9: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 9:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1 Bab 8 Penduduk Di Malaysia

Taburan penduduk – sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 ialah 31.7 juta orang. Taburan penduduk tidak sekata.
1) Kawasan Berpenduduk Padat (lebih 200 orang bagi 1km persegi)
– menjadi tumpuan penduduk kerana kawasan rata dan subur
– sesuai untuk pelbagai kegiatan (pertanian, perindustrian, perniagaan, perlombongan)
– Contoh kawasan: Kuala Lumpur, Shah Alam, Kuching, Kota Kinabalu, Ipoh, Alor Setar, Johor Bahru.

2) Kawasan Berpenduduk Sederhana (50 hingga 200 orang 1km persegi)
– tertumpu kawasan pertanian, pesisir pantai dan bandar kecil
– Contoh kawasan: Tumpat, Dungun, Felda Tunku

3) Kawasan Berpenduduk Jarang ( kurang daripada 50 orang 1km persegi)
– tertumpu di kawasan yang berhutan tebal dan kawasan tanah tinggi
– melibatkan kawasan bergunung-ganang dan pedalaman
– Contoh kawasan: Tasik Banding, Kuala Tahan, Kapit

Faktor mempengaruhi taburan penduduk Malaysia
1) Fizikal – bentuk muka bumi
i) tanah pamah
ii) tanah tinggi
iii) pinggir laut dan saliran

2) Ekonomi
i) pertanian
ii) perlombongan
iii) perikanan
iv) perindustrian

3) Sosial
i) Infrastruktur
ii) Pendidikan

4) Dasar kerajaan
i) Pembukaan bandar baharu
ii) Pewartaan taman negara dan hutan simpan
iii) Tanah rancangan

Kuiz Geografi Bab 8: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 8:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1 Bab 7 Saliran

Peringkat aliran sungai – air mengalir melalui lurah dan kawasan tadahan hujan di tanah tinggi ke kawasan tanah rendah akhirnya ke tasik dan laut

geo t1b7 peringkat aliran sungai
1) Peringkat Hulu Sungai
– lurah sempit berbentuk ‘V’
– bercerun curam
– aliran air yang deras
– banyak jeram dan air terjun
– terbentuk lubang periuk akibat hakisan

2) Peringkat Tengah Sungai
– lurah berbentuk ‘U’
– susuh bukit berpanca dan terhakis
– berlaku hakisan sungai
– likuan sungai

3) Peringkat Hilir Sungai
– lurah semakin melebar dan cetek
– aliran sungai perlahan dan berliku-liku
– cerunnya lebih landai
– terbentuk tasik ladam, tetambak dan delta
– pemendapan sungai berlaku

Delta – kawasan mendapan di muara sungai. Timbunan mendapan berlaku akibat aliran snngai semakin perlahan

Sungai
– kebanyakan sungai di Malaysia bepunca dari kawasan tadahan hujan yang terletak di kawasan tanah tinggi.
– sungai Pahang sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia
– sungai Kinabatangan sungai terpanjang di Sabah
– sungai Rajang sungai terpanjang di Malaysia

Tasik – kawasan takungan air. Tasik semula jadi dan buatan manusia.
Tasik semula jadi – chini, bera, loagan Bunut
Tasik buatan – kenyir, temenggor

Kepentingan sungai dan tasik
i) penjanaan kuasa hidroelektrik
ii) sumber pengairan
iii) kegunaan domestik
iv) sempadan semula jadi
v) sumber protein
vi) pengangkutan dan perhubungan
vii) rekreasi dan pelancongan

Kuiz Geografi Bab 7: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 7:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1 Bab 6 Bentuk Muka Bumi

Bentuk muka bumi Malaysia – tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran

Lokasi & Kepentingan
Tanah tinggi – ketinggian melebihi 180m dari aras laut, dataran tinggi, suhu rendah
1) Banjaran gunung dan dataran tinggi
2) Banjaran Titiwangsa “tulang belakang” Semenanjung Malaysia
3) Gunung Kinabalu yang tertinggi di Malaysia
4) Taman Negara Gunung Mulu – gua terpanjang di dunia.
5) Kepentingan – pelancongan, pertanian. jana kuasa hidroelektrik

Tanah Pamah – Ketinggian kurang daripada 180m dari aras laut, kawasan datar/beralun, lebuhraya
1) Delta, dataran pantai dan lembangan sungai. Terbentuk akibat proses pemendapan.
2) Tanah aluvium sesuai tanaman padi
3) Dataran pantai barat Sarawak – mempunyai tanih yang subur sesuai untuk pertanian lada hitam, padi dan nanas
4) Dataran pantai timur Sabah – lebih besar dari pantai barat Sabah, kegiatan pertanian kelapa sawit, getah dan koko
4) Kepentingan – petempatan, perindustrian dan perdagangan, perhubungan dan pengangkutan, pertanian

Saliran – sungai semula jadi dan tasik.
1) Bermula di kawasan tanah tinggi seperti Sungai Pahang dan Rajang
2) Dua jenis tasik – semula jadi & buatan manusia
2) Kepentingan – sempadan, perikanan, perhubungan dan pengangkutan, pengairan dan penjanaan hidroelektrik

Pinggir Laut – Kedalaman laut di pesisiran agak cetek lebih kurang 180m
1) Ciri-ciri fizikal yang menarik seperti pulau, tanjung dan teluk
2) Tebing, tanjung, teluk, gua dan gerbang laut – terbentuk akibat hakisan ombak
3) Kepentingan – perikanan, pelancongan, perlombongan, pelabuhan

Kuiz Geografi Bab 6: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 6:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah

Categories
Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1 Bab 5 Bumi

Bumi – planet yang berbentuk sfera dan mempunyai keluasan permukaan 510 juta km persegi dan diliputi 71% daripada permukaan bumi oleh air dan 24% ialah daratan.

Komponen Bumi
1) Atmosfera
– lapisan udara yang menyelubungi bumi, ianya mengandungi pelbagai gas, debu, asap serta wap air.
– terdiri daripada 5 lapisan, Dari atas (eksosfera, termosfera, mesosfera, stratosfera, troposfera).
geo t1b5 lapisanAtmos

2) Litosfera – lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantel. Mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral

3) Hidrosfera – meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi

4) Biosfera – kawasan yang didiami oleh semua benda hidup. Melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera

Struktur Bumi
geo t1b5 lapisanbumi
1) Kerak Bumi
– lapisan bumi yang paling keras dan pejal
– dua lapisan sial dan sima
– sial terletak di bahagian atas kerak bumi membentuk benua di permukaan bumi
– sima terletak di bawah sial dan di dasar lautan

2) Mantel
– terletak di bawah lapisan kerak bumi
– merangkumi dua pertiga jisim bumi
– bersifat pepejal tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair

3) Teras Bumi
– lapisan yang paling dalam
– mengalami tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi
– 2 teras: teras luar dan teras dalam

Benua – merupakan daratan yang sangat luas pada permukaan bumi.
7 benua di dunia
1) Benua Asia
– benua terbesar di dunia
– meliputi keluasan 55.8 juta km persegi

2) Benua Afrika
– benua kedua terbesar
– 30 juta km persegi

3) Benua Amerika Utara
– benua ketiga terbesar
– 24.5 juta km persegi

4) Benua Amerika Selatan
– benua keempat terbesar
– 17.8 juta km persegi

5) Benua Antartika
– terletak paling selatan
-14 juta km persegi

6) Benua Eropah
– benua kedua terkecil
– 10.4 juta km persegi

7) Benua Australia
– benua paling mendatar
– 7.6 juta km persegi

Lautan
1) Lautan Pasifik
– lautan terbesar di dunia
– purata kedalaman 4300m

2) Lautan Artik
– lautan terkecil dan tercetek di dunia
– terletak berdekatan dengan kutub utara

3) Lautan Atlantik
– lautan kedua terbesar
– memanjang dari utara ke selatan dan membentuk seakan-akan huruf ‘S’

4) Lautan Hindi
– lautan ketiga terbesar
– bersempadan dengan benua Asia, Afrika dan Australia
– kedalaman 3,900m

5) Lautan Selatan
– lautan yang mengelilingi benua Antartika

6) Laut China Selatan
– terletak dalam lingkungan lautan Pasifik
– merangkumi perairan bermula dari selat Melaka hingga ke Selat Taiwan r

7) Laut Sulu
– terletak di bahagian barat daya Filipina, berhampiran Pulau Borneo

8) Selat Melaka
– terletak di perairan antara Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera
– Selat terpanjang di dunia

9) Selat Tebrau
– kawasan perairan sempit yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Singapura
geo t1b5 benualautan

Kesan pergerakan kerak bumi
Plat – plat daratan & plat lautan.
1) Hanyutan Benua
2) Gunung Lipat
3) Gunung Bongkah
4) Gempa Bumi
5) Gunung Berapi

Kuiz Geografi Bab 5: Klik Sini
Geografi Tingkatan 1 Bab 5:
Nota Geografi: Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 1

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 2

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 3

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 4

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 5

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 6

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 7

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 8

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 9

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 10

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 11

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 12

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 13

Geografi Tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1 Bab 14

Hadis

Mimpi Yang Baik

Hadis

Kelebihan Mempelajari Al-Quran

Hadis

Adat Memberi Salam

Hadis

Nasihat Dari Rasulullah SAW

Rencana Sign Of Time

Gog And Magog

Rencana Sign Of Time

Usury

Hadis Rencana

Antara Kebajikan Dan Dosa

Berita Rencana

Kementerian Pendidikan Malaysia Teliti Cadangan Tempatkan Calon SPM, STPM Di Asrama

Hadis

Komunikasi Yang Baik

Sign Of Time

One Eye

Sign Of Time

Ten Sign Of Last Hour

Hadis

Mengeratkan Silaturrahim

Berita

Virus G4 EA H1N1 Ditemui Di China

Hadis

Mencari Rezeki Yang Halal

Berita

Majlis Akad Nikah Boleh Dihadiri 250 Tetamu – Ismail Sabri

Berita

SPM Bermula Pada 6 Januari 2021

Berita

Cuti Akhir Tahun Persekolahan 2020 Dipendekkan

Eschatology

Mata Wang Dunia 2020

Hadis

Jauhi Sifat Takbur

Hadis

Kelebihan Solat Jenazah