Categories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 5

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 5, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 5
Buku Teks Digital Tingkatan 5

SubjekSenarai Kuiz Online
SainsBab 1 Mikroorganisma Dan Kesannya Ke Atas Kehidupan
Bab 2 Nutrisi Dan Pengeluaran Makanan
Bab 3 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar
Bab 4 Sebatian KarbonCategories
Kuiz Online

Kuiz Online Tahun 6

Selamat Datang Kuiz Online Tahun 6, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Buku Teks Digital Tahun 6
Latih Tubi Tahun 6

SubjekSenarai Kuiz Online
BMKata Nama AM
Kata Nama Khas
Kata Ganti Nama Diri
Kata Ganti Nama Tanya
SainsKemahiran Saintifik
Peraturan Bilik Sains
Mikroorganisma
Interaksi Antara Hidupan
Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
Daya
Kelajuan
Pengawetan Makanan
Bahan Buangan
Gerhana
Buruj
Mesin


MatematikNombor Dan Operasi
Pecahan
Perpuluhan
Peratus
Wang
Masa Dan Waktu
Panjang Jisim Dan Isi Padu Cecair
Ruang
Koordinat
Nisbah Dan Kadaran
Pengurusan Data
Kebolehjadian

Categories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 4

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 4, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 4
Buku Teks Digital Tingkatan 4

SubjekSenarai Kuiz Online
SNBab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal
Bab 2 Bantuan Kecemasan
Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan
Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam
Bab 5 Genetik
Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan
Bab 7 Koordinasi Badan
Bab 8 Unsur Dan Bahan
Bab 9 Kimia Industri
Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan
Bab 11 Daya Gerakan
Bab 12 Tenaga NuklearSejarahBab 1 Kemunculan Tamadun Manusia
Bab 2 Peningkatan Tamadun
Bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara
Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah
Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah
Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya
Bab 7 Islam Di Asia Tenggara
Bab 8 Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
Bab 9 Perkembangan Di Eropah
Bab 10 Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi NegaraCategories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 3

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 3, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 3
Buku Teks Digital Tingkatan 3

SubjekSenarai Kuiz Online
SNBab 1 Rangsangan Dan Gerak Balas
Bab 2 Respirasi
Bab 3 Pengangkutan
Bab 4 Kereaktifan Logam
Bab 5 Termokimia
Bab 6 Elektrik Dan Kemagnetan
Bab 7 Tenaga Dan Kuasa
Bab 8 Keradioaktifan
Bab 9 Cuaca Angkasa Lepas
Bab 10 Penerokaan Angkasa Lepas
SJBab 1 Kedatangan Kuasa Barat
Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat
Bab 3 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu
Bab 5 Pentadbiran Barat Di Sarawak Dan Sabah
Bab 6 Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi Dan Sosial
Bab 7 Penentangan Masyarakat Tempatan
Bab 8 Kebijaksanaan Raja Dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat
GEOBab 1 Jadual Dan Graf
Bab 2 Carta Pai
Bab 3 Pengaruh Persekitaran Fizikial Terhadap Kepelbagaian Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar
Bab 4 Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Di Malaysia
Bab 5 Hidupan Liar Di Malaysia
Bab 6 Sumber Semula Jadi Di Malaysia
Bab 7 Kegiatan Ekonomi Di Malaysia
Bab 8 Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar Di Dunia
Bab 9 Sumber Semula Jadi Utama Dan Kerjasama Ekonomi Di Dunia
Bab 10 Sumber Hutan
Bab 11 Kitar Semula

RBTBab 1 Reka Bentuk Mekatronik
Bab 2 Pembuatan Produk
Bab 3 Reka Bentuk Dan Instrumen Pemasaran

Categories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 2

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 2, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 2
Buku Teks Digital Tingkatan 2

SubjekSenarai Kuiz Online
SNBab 1 Biodiversiti
Bab 2 Ekosistem
Bab 3 Nutrisi
Bab 4 Kesihatan Manusia
Bab 5 Air Dan Larutan
Bab 6 Asid Dan Alkali
Bab 7 Keelektrikan Dan Kemagnetan
Bab 8 Daya Dan Gerakan
Bab 9 Haba
Bab 10 Gelombang Bunyi
Bab 11 Bintang Dan Galaksi Dalam Alam Semesta
Bab 12 Sistem Suria
Bab 13 Meteroid, Asteroid, Komet

SEJBab 1 Kerajaan Alam Melayu
Bab 2 Sistem Pemerintahan Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
Bab 4 Agama, Kepercayaan Dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka
Bab 6 Kesultanan Johor Riau
Bab 7 Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu Dan Selangor
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan Dan Perlis
Bab 9 Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Bab 10 Sarawak Dan Sabah
GEOBab 1 Skala Dan Jarak
Bab 2 Peta Topografi
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca Dan Iklim
Bab 4 Cuaca Dan Iklim Di Malaysia
Bab 5 Pengangkutan Di Malaysia
Bab 6 Telekomunikasi Di Malaysia
Bab 7 Kepelbagaian Iklim Dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Manusia Di Asia
Bab 8 Jenis Dan Kemajuan Pengangkutan Di Asia
Bab 9 Pemanasan Global
Bab 10 Teknologi Hijau
RBTBab 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif
Bab 2.1 Teknologi Pembuatan
Bab 2.2 Reka Bentuk Mekanikal
Bab 2.3 Reka Bentuk Elektrik
Bab 2.4 Reka Bentuk Elektronik
Bab 2.5 Reka Bentuk Aquaponik
Bab 2.6 Reka Bentuk Makanan


Categories
Kuiz Online

Kuiz Online Tingkatan 1

Selamat Datang Kuiz Online Tingkatan 1, portal ini menyediakan kuiz online yang mana para pelajar boleh melatih-tubi atau menguji pemahaman diri sendiri. Kuiz ini hanya memfokuskan soalan objektif sahaja. Hanya beberapa subjek sahaja untuk . Dengan kuiz online harap dapat membantu para pelajar serba sedikit dari segi prestasi pelajaran. Kami akan sentiasa dikemas kini soalan-soalan kuiz dengan soalan yang terkini dari masa ke semasa.

Nota Ringkas Tingkatan 1
Buku Teks Digital Tingkatan 1

SubjekSenarai Kuiz Online
SNBab 1 Pengenalan Kepada Penyiasatan Sainstifik
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
Bab 3 Koordinasi Dan Gerakbalas
Bab 4 Pembiakan
Bab 5 Jirim
Bab 6 Jadual Berkala
Bab 7 Udara
Bab 8 Cahaya Dan Optik
Bab 9 Bumi
SEJBab 1 Mengenali Sejarah
Bab 2 Zaman Air Batu
Bab 3 Zaman Prasejarah
Bab 4 Mengenali Tamadun
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom
Bab 7 Peningkatan Tamadun India Dan China
Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya
MTBab 1 Nombor Nisbah
Bab 2 Faktor Dan Gandaan
Bab 3 Kuasa Dua Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga Dan Punca Kuasa Tiga
Bab 4 Nisbah, Kadar Dan Kadaran
Bab 5 Ungkapan Algebra
Bab 6 Persamaan Linear
GEOBab 1 Arah
Bab 2 Kedudukan
Bab 3 Peta Lakar
Bab 4 Lakaran Peta Malaysia
Bab 5 Bumi
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
Bab 7 Saliran
Bab 8 Penduduk Di Malaysia
Bab 9 Petempatan Di Malaysia
Bab 10 Bentuk Muka Bumi Dan Saliran Di Asia Tenggara
Bab 11 Penduduk Dan Petempatan Di Asia Tenggara
Bab 12 Sumber Air
Bab 13 Sisa Domestik
RBTBab 1 Pengenalan Kepada Reka Bentuk Dan Teknologi
Bab 2 Pengurusan Projek
Bab 3 Proses Reka Bentuk
Bab 4 Lakaran
Bab 5 Aplikasi Teknologi