Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TINGKATAN 5

Buku Teks Digital Tingkatan 5

Buku Teks Tingkatan 5 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 5. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas: Tingkatan 5
Peribahasa Melayu

 SUBJEK
Tingkatan 5Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

Sains
Biologi
Fizik
Kimia
Matematik
Matematik Tambahan

Perniagaan
Ekonomi
Asas Kelestarian
Sains Komputer
Prinsip Perakaunan

Adab Wa Balaghah
Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah
Maharat Al-Quran
Manashij Al-Ulum Al-Islamiyah
Usus al-Din

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tingkatan 5 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TINGKATAN 4

Buku Teks Digital Tingkatan 4

Buku Teks Tingkatan 4 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 4. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas: Tingkatan 4
Peribahasa Melayu

 SUBJEK
Tingkatan 4Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Melayu

Sains
Biologi Bab 1-7 Part 1
Biologi Bab 8-15 Part 2
Matematik
Matematik Tambahan

Sejarah
Pendidikan Moral
Pendidikan Islam
Pendidikan Seni Visual

Asas Kelestarian
Perniagaan
Ekonomi
Prinsip Perakaunan
Pertanian
Reka Cipta
Grafik Komunikasi Teknikal
Sains Komputer
Sains Rumah Tangga
Sains Sukan

Adab Wa Balaghah
Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua'siarah
Al-Syariah
Maharat Al-Quran
Manahij Al-Islamiyah
Tasawwur
Usuluddin
Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tingkatan 4 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TINGKATAN 3

Buku Teks Digital Tingkatan 3

Buku Teks Tingkatan 3 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 3. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas: Tingkatan 3
Peribahasa Melayu

 SUBJEK
Tingkatan 3Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Iban
Bahasa Kadazandusun
Bahasa Semai

Matematik
Sains
Sains Jawapan
Geografi
Sejarah

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Muzik
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Pendidikan Seni Visual

Asas Sains Komputer
Reka Bentuk & Teknologi

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tingkatan 3 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TINGKATAN 2

Buku Teks Digital Tingkatan 2

Buku Teks Tingkatan 2 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 2. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas: Tingkatan 2
Peribahasa Melayu

 SUBJEK
Tingkatan 2Bahasa Melayu
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Iban
Bahasa Kadazandusun

Matematik
Sains
Science
Geografi
Sejarah
Sejarah Jawapan

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Muzik
Pendidikan Seni Visual

Asas Sains Komputer
Reka Bentuk Dan Teknologi

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tingkatan 2 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TINGKATAN 1

Buku Teks Digital Tingkatan 1

Buku Teks Digital Tingkatan 1 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 1. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas: Tingkatan 1
Peribahasa Melayu

 SUBJEK
Tingkatan 1Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil

Matematik
Mathematics
Sains
Sains Jawapan
Science
Sejarah
Sejarah Jawapan
Geografi

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Muzik
Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Asas Sains Komputer
Reka Bentu & Teknologi

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tingkatan 1 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 6

buku teks tahun 6

Buku Teks Tahun 6 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 6. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas Tahun 6
Koleksi Latihan Tahun 6
Peribahasa Melayu

 Subjek
Tahun 6Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Pendidikan Islam
Teknologi Maklumat & Komunikasi


Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 6 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 5

buku teks tahun 5

Buku Teks Tahun 5 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 5. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Koleksi Latihan Tahun 5
Peribahasa Melayu Subjek
Tahun 5Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Pendidikan Islam
Teknologi Maklumat & Komunikasi

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 5 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 4

buku teks tahun 4

Buku Teks Tahun 4 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 4. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Koleksi Latihan Tahun 4
Peribahasa Melayu

 Subjek
Tahun 4Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab

Matematik
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Sejarah
Pendidikan Muzik


Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 4 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 3

buku teks tahun 3

Buku Teks Tahun 3 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 3. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri.

Koleksi Latihan Tahun 3
Peribahasa Melayu

 Subjek
Tahun 3Bahasa Melayu
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Kadazandusun

Matematik Jilid 1
Matematik Jilid 2
Dunia Sains Dan Teknologi

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan


Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 1 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.

Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 2

buku teks tahun 2

Buku Teks Tahun 2 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 2. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Koleksi Latihan Tahun 2
Peribahasa Melayu

TahunBuku Teks
Tahun 2Bahasa Melayu Jilid 1
Bahasa Melayu Jilid 2
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Kadazandusun
Bahasa Semai
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Iban

Matematik Jilid 1
Matematik Jilid 2
Sains

Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesenian
Pendidikan Islam

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 2 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.