Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TINGKATAN 4

Buku Teks Digital Tingkatan 4

Buku Teks Tingkatan 4 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 4. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas: Tingkatan 4
Peribahasa Melayu

 SUBJEK
Tingkatan 4Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Melayu

Sains
Biologi Bab 1-7 Part 1
Biologi Bab 8-15 Part 2
Matematik
Matematik Tambahan

Sejarah
Pendidikan Moral
Pendidikan Islam
Pendidikan Seni Visual

Asas Kelestarian
Perniagaan
Ekonomi
Prinsip Perakaunan
Pertanian
Reka Cipta
Grafik Komunikasi Teknikal
Sains Komputer
Sains Rumah Tangga
Sains Sukan

Adab Wa Balaghah
Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua'siarah
Al-Syariah
Maharat Al-Quran
Manahij Al-Islamiyah
Tasawwur
Usuluddin
Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tingkatan 4 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.