Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TINGKATAN 3

Buku Teks Digital Tingkatan 3

Buku Teks Tingkatan 3 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 3. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas: Tingkatan 3
Peribahasa Melayu

 SUBJEK
Tingkatan 3Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Iban
Bahasa Kadazandusun
Bahasa Semai

Matematik
Sains
Sains Jawapan
Geografi
Sejarah

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Muzik
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Pendidikan Seni Visual

Asas Sains Komputer
Reka Bentuk & Teknologi

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tingkatan 3 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.