Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 6

buku teks tahun 6

Buku Teks Tahun 6 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 6. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Nota Ringkas Tahun 6
Koleksi Latihan Tahun 6
Peribahasa Melayu

 Subjek
Tahun 6Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Pendidikan Islam
Teknologi Maklumat & Komunikasi


Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 6 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.