Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 3

buku teks tahun 3

Buku Teks Tahun 3 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 3. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri.

Koleksi Latihan Tahun 3
Peribahasa Melayu

 Subjek
Tahun 3Bahasa Melayu
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Kadazandusun

Matematik Jilid 1
Matematik Jilid 2
Dunia Sains Dan Teknologi

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan


Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 1 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.