Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 2

buku teks tahun 2

Buku Teks Tahun 2 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 2. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Koleksi Latihan Tahun 2
Peribahasa Melayu

TahunBuku Teks
Tahun 2Bahasa Melayu Jilid 1
Bahasa Melayu Jilid 2
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Kadazandusun
Bahasa Semai
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Iban

Matematik Jilid 1
Matematik Jilid 2
Sains

Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesenian
Pendidikan Islam

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 2 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.