Categories
Buku Teks Digital

BUKU TEKS TAHUN 1

Buku Teks Tahun 1

Buku Teks Tahun 1 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 1. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks dalam bentuk digital berformatkan pdf bagi membantu para pelajar dan juga guru-guru sebagai bahan rujukan.

Pembelajaran kendiri adalah diutamakan dalam buku ini supaya murid dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Dengan itu, anda boleh memuat turun buku teks digital ini pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Koleksi Latihan Tahun 1
Peribahasa Melayu

TahunSubjek
Tahun 1Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Kadazandusun
Bahasa Semai
Bahasa Iban

Matematik Jilid 1
Matematik Jilid 2
Sains
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Pendidikan Seni

Semoga perkongsian Buku Teks Digital Tahun 1 ini dapat membantu dan memudahkan pelajar atau guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan.